O Grupie

Zajmujemy się rozwijaniem i wykorzystaniem komputerowych narzędzi do badania trójwymiarowej struktury biomolekuł oraz ich dynamiki. Nasze zainteresowania obejmują szerokie zagadnienia z dziedziny biologii obliczeniowej, od modelowania molekularnego do analizy danych biologicznych. Więcej o nas na stronie laboratorium: http://lcbio.pl/


Członkowie grupy

dr hab. Sebastian Kmiecik

Kierownik zespołu

E-mail: sekmi@chem.uw.edu.pl

Sebastian Kmiecik otrzymał tytuł doktora w 2007 roku na Wydziale Chemii, Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2007-2010 pracował w biotechnologicznej firmie Selvita gdzie kierował projektami badawczo-rozwojowymi obejmującymi rozwój oprogramowania oraz usługi komputerowego wspierania projektowania leków. Od 2010 roku zajmował się rozwojem nowych metod modelowania wieloskalowego białek na Wydziale Chemii, Uniwersytetu Warszawskiego. W 2015 roku Sebastian Kmiecik otrzymał tytuł doktora habilitowanego, a w 2016 roku nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe I stopnia.

Zespół

Nasz zespół gromadzi naukowców i studentów o różnych specjalizacjach w dziedzinie: chemii, bioinformatyki, informatyki, fizyki i medycyny.

dr Mateusz Kruciński
email: mkurc@chem.uw.edu.pl
nr pok.: 3.132

dr Maciej Błaszczyk
email: mblaszczyk@chem.uw.edu.pl
nr pok.: 3.132

mgr Aleksander Kuriata
emal: akuriata@chem.uw.edu.pl
nr pok.: 3.132

mgr Maciej Ciemny
email: maciej.ciemny@gmail.com
nr pok.: 3.133

 

 

 

Działalność badawcza

 • przewidywanie struktury białek i kompleksów białkowych
 • dokowanie molekularne: białko-peptyd, białko-białko, białko- mała cząsteczka
 • dynamika molekularna: metody pełno-atomowe i gruboziarniste
 • rozwój narzędzi obliczeniowych: łatwe w użyciu web serwisy i zaawansowane aplikacje standalone
 • projektowanie leków w oparciu o strukturę celu
 • racjonalne projektowanie białek
 • bioinformatyczne wsparcie badań eksperymentalnych
 • biostatystyka
 • naukowe bazy danych
 • analiza danych

OFERTA

 • Wspomaganie projektowania leków przy użyciu metod komputerowych;
 • Wspomaganie badań w zakresie biologii strukturalnej przy użyciu metod bioinformatycznych oraz modelowania molekularnego;
 • Rozwój oprogramowania dedykowanego do symulacji białek i innych systemów biologicznych;
 • Rozwój serwisów internetowych do komputerowego wspomagania projektowania leków oraz wspomagania badań biologicznych;
 • Rozwój biologicznych baz danych;
 • Analiza oraz przewidywanie właściwości białek;
 • Modelowanie i inżynieria białek;
 • Statystyczna analiza danych biologicznych;
 • Zastosowanie superkomputera do symulacji systemów biologicznych;
 • Zastosowanie superkomputera do analizy danych biologicznych;
 • Wizualizacja danych biologicznych.