• Polski
  • English

Nowoczesna aparatura badawcza Więcej informacji Szeroka oferta sal konferencyjnych i seminaryjnych do wynajęcia Więcej informacji Usługi akredytowane Więcej informacji Grupy Badawcze w CNBCh UW Więcej informacji

Ogłoszenie o konkursie Nazwa: Działanie I.4.2 „Fundusz odnawiania i rozwoju infrastruktury badawczej” – dofinansowania odnowienia infrastruktury badawczej Cel: dofinansowanie odnowienia lub przywrócenia podstawowej funkcjonalności infrastruktury badawczej w Działaniu I.4.2 Wnioskodawca: pracownik zatrudniony na Uniwersytecie Warszawskim, o udokumentowanym dorobku publikacyjnym powstałym przy wykorzystaniu aparatury naukowej, której dotyczy wniosek Data ogłoszenia konkursu: 10.08.2022 Rozpoczęcie naboru wniosków: 16.08.2022 (nabór ciągły) Zakończenie naboru wniosków: 31.12.2022 […]

Serdecznie zachęcamy do udziału w szkole letniej dla doktorantów, której organizatorem jest Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW. Tytuł: „Doktorancka szkoła letnia w zakresie metrologii chemicznej i zarządzania laboratorium” / „Doctoral summer school in chemical metrology and laboratory management”. Liczba punktów ECTS: 5 Termin: 29.08.2022-16.09.2022 Rejestracja: https://forms.gle/zYLGLwXEaQ2W73BC9 Szkoła letnia jest uzupełnieniem wiedzy z zakresu metrologii chemicznej, jakości […]

Dziewięcioro naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego otrzymało dofinansowanie na badania pilotażowe, kwerendy oraz staże naukowe o łącznej wysokości ponad 1 mln 400 tys. zł. NCN opublikowało wyniki kolejnych edycji konkursów MINIATURA i SONATINA. Ogłoszono drugą i trzecią odsłonę konkursu MINIATURA 6. Siedmioro badaczy i badaczek z Uniwersytetu Warszawskiego zrealizuje projekty naukowe, dzięki finansowaniu ze środków Narodowego Centrum […]

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021. Ocenie poddano 24 dyscypliny naukowe prowadzone na Uniwersytecie Warszawskim, 8 z nich uzyskało najwyższą kategorię A+. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, obowiązująca od 1 października 2018 roku, wprowadziła nowe przepisy dotyczące prowadzonej co cztery lata ewaluacji uczelni i instytutów naukowych. Ewaluacja […]

Badania prowadzone pod kierunkiem prof. Macieja Garstki z Zakładu Regulacji Metabolizmu Wydziału Biologii UW pozwoliły skonstruować układ fotowoltaiczny zbudowany z antenowych kompleksów fotosyntetycznych (LHCII), elektrody z przewodzącego grafitu oraz drobnocząsteczkowej pochodnej chinonu biorącej udział w transferze energii i elektronów między LHCII i elektrodą. Interdyscyplinarny zespół tworzyli naukowcy z Wydziału Biologii, Wydziału Chemii oraz Centrum Nauk […]

1 sierpnia, jak co roku, społeczność akademicka UW upamiętni wybuch Powstania Warszawskiego. Uroczystość rozpocznie się o godz. 12.00 na dziedzińcu w pobliżu Bramy Głównej. W 78. rocznicę historycznych wydarzeń odsłonięty zostanie również mural nawiązujący do udziału Grupy Bojowej AK „Krybar” w bohaterskich walkach o teren Uniwersytetu. W dniu wybuchu powstania, 1 sierpnia 1944 roku, VIII […]

Sprawozdanie Centrum Nauk Biologiczno – Chemicznych UW z 2019 roku, jest już dostępne w wersji elektronicznej. Zapraszamy do lektury:

Do 29 listopada można składać wnioski o dofinansowanie innowacyjnych programów dydaktycznych z Funduszu Innowacji Dydaktycznych Uniwersytetu Warszawskiego. FID pomaga uatrakcyjnić ofertę dydaktyczną UW oraz integrować środowisko akademickie na poziomie dyscyplin i krajów. Fundusz Innowacji Dydaktycznych został utworzony w 2004 roku. Środki funduszu są przeznaczane na przygotowanie i wdrożenie nowatorskich projektów dydaktycznych, szczególnie tych, które wspierają…

W dniach 13-14 listopada na UW odbędzie się wydarzenie „Międzynarodowy Dzień Informacyjny i spotkania brokerskie w obszarze Przestrzeń kosmiczna”. Spotkanie poświęcone będzie możliwościom uzyskania finansowania w ramach konkursów programu Horyzont 2020. Celem Międzynarodowego Dnia Informacyjnego jest przedstawienie możliwości finansowania projektów w ramach ostatnich konkursów Space programu Horyzont 2020, największego programu UE w zakresie badań naukowych…

5 naukowców związanych z Uniwersytetem Warszawskim otrzymało Nagrody Prezesa Rady Ministrów. Wyróżnienia są przyznawane w trzech kategoriach: za osiągnięcia w działalności naukowej, wdrożeniowej lub artystycznej, za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego oraz za wyróżniającą się rozprawę doktorską. Dr hab. Miłosz Giersz został wyróżniony za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego. Naukowiec, który…

Kierunki prowadzone przez wydziały Zarządzania, Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii oraz Nauk Ekonomicznych zostały uznane za jedne z lepszych w Europie Wschodniej w rankingu dziedzinowym Eduniversal. Trzynaście kierunków i specjalności prowadzonych przez UW na poziomie magisterskim lub jako studia podyplomowe zostało sklasyfikowanych w rankingu Eduniversal Best Masters 2019. Są to studia prowadzone przez wydziały Zarządzania (WZ),…

Trwa kampania „Równoważni”, której celem jest podkreślenie, że na UW nie ma miejsca na dyskryminację, a każda osoba która jej doświadczyła znajdzie wsparcie na uczelni. Nowym elementem kampanii są materiały edukacyjne, które wyjaśniają czym jest dyskryminacja i na czym polegają różnorodne przejawy tego zjawiska. Uniwersytet Warszawski od kilku lat podejmuje działania na rzecz budowania środowiska…

Kalendarium

  • No Events