O Grupie

Badania prowadzone przez grupę dotyczą użycia różnych reakcji katalitycznych w syntezie organicznej, a szczególnie zastosowania ich do syntezy produktów naturalnych, polimerów oraz farmaceutyków. Obecne prace grupy koncentrują się na syntezie organicznej za pośrednictwem metali przejściowych, ze szczególnym naciskiem na metatezę alkenów i alkinów, a także na zagadnieniu chemii surowców odnawialnych. Prowadzone badania wymagają często pracy w atmosferze gazu obojętnego z wykorzystaniem z techniki Schlenka pozwalającej na pracę w bezwodnych i beztlenowych warunkach.