O Grupie

Badania prowadzone przez grupę dotyczą użycia różnych reakcji katalitycznych w syntezie organicznej, a szczególnie zastosowania ich do syntezy produktów naturalnych, polimerów oraz farmaceutyków. Obecne prace grupy koncentrują się na syntezie organicznej za pośrednictwem metali przejściowych, ze szczególnym naciskiem na metatezę alkenów i alkinów, a także na zagadnieniu chemii surowców odnawialnych. Prowadzone badania wymagają często pracy w atmosferze gazu obojętnego z wykorzystaniem z techniki Schlenka pozwalającej na pracę w bezwodnych i beztlenowych warunkach.


Członkowie grupy

prof. dr hab. inż. Karol Grela

Kierownik zespołu

Zespół

prof. dr hab. inż. Karol Grela,
email:prof.grela@gmail.com
tel: 22 55 26 513, nr pok.: 3.16
www.karolgrela.eu

dr inż. Anna Kajetanowicz
tel:22 55 26 650, nr pok.: 3.16
email:anna.kajetanowicz@gmail.com

mgr Katarzyna Gajda
tel: 22 55 26 650, nr pok.: 3.24
email:k.gajda@chem.uw.edu.pl

mgr Krzysztof Grudzień
tel: 22 55 26 628, nr pok.: 3.08
email:kgrudzien88@gmail.com

mgr Michał Dąbrowski
tel: 22 55 26 551, nr pok.: 3.13
email:mdabrowski@linux.pl

mgr Paweł Małecki
tel: 22 55 26 552, nr pok.: 3.09
email:pawelmalecki.chem@gmail.com

mgr inż. Mariusz Milewski
tel: 22 55 26 551, nr pok.: 3.13
mail:mariuszmaxmilewski@gmail.com

dr Anna Rybicka
tel: 22 55 26 532, nr pok.: 3.31
mail:arybicka@chem.uw.edu.pl

mgr inż. Magdalena Kurowska
tel: 22 55 26 532, nr pok. 3.31
email:mkurowska@cnbc.uw.edu.pl

mgr Adrian Sytniczuk
tel: 22 55 26 533, nr pok.: 3.14
email:asytniczuk@gmail.com

mgr Grzegorz Szczepaniak
tel: 22 55 26 628, nr pok.: 3.08
mail:szczepaniak.grzegorz@gmail.com

dr Phillip Jolly
tel: 22 55 26 650, nr pok.: 3.24
email:drphillipjolly@hotmail.com

mgr inż. Michał Patrzałek
tel: 22 55 26 628, nr pok.: 3.08
email:mpatrzalek@chem.uw.edu.pl

mgr Wojciech Nogaś
tel: 22 55 26 628, nr pok.: 3.08
email:wnogas@chem.uw.edu.pl

mgr inż. Ewa Suska
tel: 22 55 26 552, nr pok.: 3.09
email:esuska@cnbc.uw.edu.pl

dr Nirmalya Mukherjee
tel: 22 55 26 533, nr pok.: 3.14
email:nmukherjee@chem.uw.edu.pl

dr inż. Artur Chołuj
tel.: 22 55 26 628, nr pok.: 3.08
email:artur.choluj@cnbc.uw.edu.pl

mgr Anna Marczyk
tel: 22 55 26 533, nr pok. 3.14
email:a.marczyk@chem.uw.edu.pl

dr inż. Łukasz Banach
tel: 22 55 26 552, nr pok. 3.10
email:banach_lukasz@wp.pl

mgr Sebastian Planer
tel: 22 55 26 533, nr pok. 3.14
email: sebastian.planer91@gmail.com

mgr Marta Czarnota-Bojarska
tel.: 22 5526 551, nr pok.: 3.13
email:marta.czarnotabojarska@wp.pl

 

Działalność badawcza

Główne kierunki badawcze grupy obejmują projektowanie nowych przyjaznych dla użytkownika katalizatorów umożliwiających łatwiejsze oczyszczanie produktów po reakcji, badanie możliwości ich wielokrotnego użycia i rozszerzenie zakresu stosowania reakcji metatezy w syntezie organicznej.

Laboratoria badawcze grupy wyposażone są w nowoczesną aparaturę i sprzęt, w tym m.in.: komory rękawicowe („dry-boxy”), chromatografy GC, GC/MS i HPLC oraz spektrometr NMR 400 MHz z autosamplerem.

Usługi badawcze

Grupa prowadzi zlecone prace B+R dla zagranicznych i krajowych podmiotów zewnętrznych z zakresu optymalizacji reakcji organicznych, oraz syntezy i testowania katalizatorów (w tym rozmaitych kompleksów metali przejściowych). W Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej istnieje możliwość wykonania we własnym zakresie po przeszkoleniu (grupa nie zatrudnia technika) podstawowych usług i analiz badawczych:

  • oznaczanie lotnych substancji organicznych (ocena jakościowa składu chemicznego związków organicznych oraz ocena jakościowa stopnia zanieczyszczenia związków organicznych);
  • pomiar widm NMR w izotropowych układach ciekłych – opłata za pomiary obliczana jest na podstawie rzeczywistego czasu akwizycji próbek i nie jest związana z czasem logowania użytkownika;
  • pracę ze substancjami wrażliwymi na działanie wilgoci lub powietrza w kontrolowanej atmosferze gazu obojętnego;
  • pracę ze substancjami wrażliwymi na wilgoć i powietrze w atmosferze gazu obojętnego (argonu);
  • suszenie i oczyszczenie rozpuszczalników w atmosferze gazu obojętnego (argonu).