O Grupie

Nasze badania skupione są wokół aplikacji metod mikroskopii sił atomowych do (i) badań własności nanomechanicznych nano- i mikro-obiektów takich jak pojedyczne cząsteczki białek, a także (ii) modyfikacji właściwości fizyko-chemicznych powierzchni materiałów 2D takich jak MoS2 w nano- i mikro-skali. Do naszych badań używamy również innych współczesnych metod badania fizykochemii materiałów w skalach lokalnych, a tu między innymi metod nanolitograficznych, metod mikroskopii elektronowej (SEM, TEM), metod analizy składu chemicznego takich jak spektroskopia dyspersji elektronów (ang. energy-dispersive X-ray spectroscopy, EDS), lokalna spektroskopia Ramanowska, i innych. Członkowie zespołu są pracownikami Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

 


Członkowie grupy

dr hab. Robert Szoszkiewicz, prof. UW

Kierownik zespołu

Zespół

dr hab. Robert Szoszkiewicz, prof. UW
pokój 2.16
mail: rszoszkiewicz(at)chem.uw.edu.pl

Działalność badawcza

Usługi badawcze:mikroskopia sił atomowych w modach niekontaktowych i kontaktowych dla bardzo szerokiego spektrum materiałów począwszy od giętkich, miękkich i elastycznych materiałów biologicznych jak pojedyncze cząsteczki DNA, RNA, błony komórkowe i ich substytuty, warstwy i filmy białkowe, a skończywszy na typowych materiałach inżynierskich.

 

 

 

Laboratorium Fizykochemii Materiałów („Szoszlab”) zaprasza kandydatów do konkursu o dwa stypendia magistranckie

Laboratorium Fizykochemii Materiałów („Szoszlab”) zaprasza kandydatów do konkursu o dwa stypendia doktoranckie

Laboratory of Physico-Chemistry of Materials („Szoszlab”) invites candidates for two PhD Scholarships