O Grupie

Specjalizujemy się w zakresie analizy właściwości fizycznych i chemicznych wody, ścieków, gleby, osadów, materiałów biologicznych w oparciu o aktualne Rozporządzenia i Polskie Normy.

OFERUJEMY:

  • Badania biogeochemiczne i toksykologiczne próbek środowiskowych
  • Usługi, doradztwo, ekspertyzy środowiskowe w zakresie monitoringu, ochrony i restytucji środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko
  • Kursy, staże i szkolenia