O Grupie

Grupa stanowi część Laboratorium Badań Biomakromolekularnych. Zajmuje się badaniem struktury i funkcji białek, głównie przy pomocy krystalografii i niskokątowego rozpraszania promieniowania rentgenowskiego (SAXS). Dodatkowo, analiza modeli doświadczalnych uzupełniana jest przez analizę bioinformatyczną, symulacje dynamiki białek oraz badania funkcji białek in vitro i w hodowli komórkowej. Interesujemy się rodzinami białek, które są stosunkowo mało poznane i mało podobne do białek o znanej strukturze, a zatem modele doświadczalne mogą w tym przypadku udzielić kluczowej odpowiedzi na pytania o aktywność enzymatyczną, funkcję i wygląd tych białek. Jednocześnie badania krystalograficzne tych rodzin mogą ujawnić zupełnie nowe motywy strukturalne, a zatem poszerzyć naszą wiedzę o repertuarze znanych domen białkowych.