O Grupie

Grupa badawcza zajmuje się wykorzystaniem zaawansowanych technik pomiarowych do badania procesów zachodzących w organizmach żywych, procesów fizyko-chemicznych zachodzących w obiektach zabytkowych oraz składu jakościowego i ilościowego próbek klinicznych, śladów kryminalistycznych, obiektów wykopaliskowych, produktów i pół-produktów przemysłowych.

Dysponujemy nowoczesną aparaturą wspomagają również badania naukowe ukierunkowane na poznanie procesów atomizacji, wzbudzania i jonizacji w plazmie, określenie rozmieszczenia pierwiastków na powierzchni oraz w warstwach podpowierzchniowych obiektów stałych , z dużą rozdzielczością powierzchniową oraz poświęcone charakterystyce certyfikowanych materiałów odniesienia.

Laboratoria Analitycznego Centrum Eksperckiego (ACE) wyposażone są w wysokiej klasy aparaturę
pomiarową. Członkowie grupy są zaangażowani w realizację projektów naukowych
oraz badawczo – wdrożeniowych , między innymi dotyczących:

– specjacji chemicznej wybranych pierwiastków w próbkach biologicznych,
– wpływu wybranych pierwiastków na profilaktykę różnych chorób, w tym nowotworowych,
– badania nad żywnością funkcjonalną,
– badania obiektów archemoetrycznych,
– procesów fizyko-chemicznych zachodzących na powierzchni ciał stałych,
– wykorzystania izotopów stabilnych w badaniach specjacji chemicznej jak również w poznaniu pochodzenia substancji dopingujących oraz proweniencji obiektów wykopaliskowych.

 


Członkowie grupy

prof. dr hab. Ewa Bulska

Kierownik zespołu

Zespół

prof. dr hab. Ewa Bulska
tel: 22 55 26 522, nr pok. 4.30
email:ebulska@chem.uw.edu.pl

dr Ludwik Halicz, prof. UW
tel: 22 55 26 708, nr pok. 4.16
emai:halicz@cnbc.uw.edu.pl

dr Jakub Karasiński
tel: 22 55 26 706, nr pok.4.16
e-mail: jkarasinski@chem.uw.edu.pl

dr Anna Konopka
tel: 22 55 26 708, nr pok. 4.16
email:akonopka@cnbc.uw.edu.pl

Olga Kościuczuk
tel: 22 55 26 555, nr pok.4.09
email:o.kosciuczuk@cnbc.uw.edu.pl

dr Agnieszka Krata
tel:22 55 26 703, nr pok. 4.08
email:kratka.chem.uw.edu.pl

dr Eliza Kurek
tel: 22 55 26 555, nr pok. 4.09
emai:ekurek@cnbc.uw.edu.pl

Anna Łuciuk
tel: 22 55 26 555, nr pok. 4.09
email:aluciuk@cnbc.uw.edu.pl

dr Magdalena Michalska – Kacymirow
tel: 22 55 26 706, nr pok. 4.14
email:m.kacymirow@cnbc.uw.edu.pl

dr Anna Ruszczynska
tel: 22 55 26 709, nr pok. 4.17
email:aruszcz@chem.uw.edu.pl

Anna Tomiak
tel: 22 55 26 555, nr pok. 4.09
emai:atomiak@cnbc.uw.edu.pl

dr hab. Barbara Wagner
nr tel: 22 55 26 709, nr tel. 4.17
email:barbog@chem.uw.edu.pl

dr Marcin Wojciechowsk
tel: 22 55 26 703, nr pok. 4.08
email:mawoj@chem.uw.edu.pl

 

Działalność badawcza

Analityczne Centrum Eksperckie prowadzi szeroko rozwiniętą współpracę z otoczeniem gospodarczym poprzez realizację staży naukowych pracowników przedsiębiorstw z regionu, Mazowsza w laboratoriach CNBCh UW lub wspomaganie przedsiębiorstw doświadczeniem i wiedzą naszych specjalistów. Współpraca z przemysłem jest realizowana również poprzez prowadzenie wspólnych projektów badawczo – naukowych czy wykonywanie prac specjalistycznych na zlecenie.

Analityczne Centrum Eksperckie jest jednym z trzech laboratoriów Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych które posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (AB 1525). Aktualny zakres akredytacji obejmuje analizę wybranych pierwiastków w wodzie, a w najbliższym czasie planujemy o rozszerzenie zakresu o analizę pierwiastkową farmaceutyków i owoców. Laboratorium ACE jest wyposażone między innymi w: chromatografy cieczowe, spektrometr UV/Vis, spektrometry mas: ICP MS, MS/MS, QTOF/MS, Orbitrap, spektrometr absorpcji atomowej z atomizacją w płomieniu i w piecu grafitowym. Poza tym posiadamy ekstraktory, mineralizatory i liofilizatory.

 

 

USŁUGI AKREDYTOWANE

Zakres:

1) Stężenie pierwiastków w wodzie:

Ag (0,1 – 100) μg/l
As (0,5 – 1000) μg/l
Au (0,5 – 100) μg/l
Ba (0,05 – 100) μg/l
Be (0,07 – 1000) μg/l
Bi (0,2 – 100) μg/l
Cd (0,01 – 100) μg/l
Co (0,05 – 100) μg/l
Cr (0,5 – 100) μg/l
Cu (0,2 – 100) μg/l
Li (0,1 – 100) μg/l
Mn (0,1 – 100) μg/l
Mo (0,2 – 100) μg/l
Ni (0,5 – 100) μg/l
Pb (0,1 – 100) μg/l
Pd (0,2 – 100) μg/l
Pt (0,02 – 100) μg/l
Sb (0,02 – 100) μg/l
Se (0,5 – 1000) μg/l
Sn (0,1 – 100) μg/l
Sr (0,5 – 100) μg/l
Te (0,03 – 100) μg/l
Tl (0,01 – 100) μg/l
U ( 0,01 – 100) μg/l
Zn (1 – 1000) μg/l

Metoda spektrometrii mas w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS)

2) Stężenie pierwiastków w wodzie:

Na (0,05 – 50) mg/l
K (0,10 – 50) mg/l
Mg (0,20 – 50) mg/l
Fe (0,05 – 50) mg/l

Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)

3) Zawartość metali w owocach:

As ( 0,020 – 5,0) mg/kg
Cd ( 0,010 – 5,0) mg/kg
Pb ( 0,050 – 5,0) mg/kg
Hg (0,01 – 0,25) mg/kg

Metoda spektrometrii mas w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS)

Kontakt – zapytania ofertowe: dr Eliza Kurek
e-mail:ekurek@chem.uw.edu.pl