• Polski
 • English

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, posiada akredytację przyznaną w 2014 roku przez Polskie Centrum Akredytacji.

Akredytowane laboratoria świadczą usługi w zakresie:

 • badań chemicznych wyrobów chemicznych;
 • badań chemicznych wyrobów i materiałów konstrukcyjnych;
 • badań chemicznych żywności;
 • badań chemicznych wody oraz wody do spożycia przez ludzi;
 • badań chemicznych gleby;
 • badań właściwości fizycznych skał.

Doświadczony personel i odpowiednie zaplecze sprzętowe zapewniają sprawną realizację zleceń i ważność wyników pomiarów.

Laboratoria spełniają wymagania systemowe oraz techniczne normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

Centrum posiada obecnie certyfikat akredytacji ważny do 17 sierpnia 2022 roku.

Informacje o laboratoriach na stronie PCA

Aktualny zakres akredytowanej działalności laboratoryjnej CNBCh UW zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02: zakres akredytacji AB 1525

Osoba odpowiedzialna za działalność akredytacyjną w CNBCh UW:

mgr Andrzej Gawor
pełnomocnik ds. jakości
tel.: 22 55 26 705, nr pok.: 4.13
e-mail: agawor@cnbc.uw.edu.pl

 

LABORATORIA AKREDYTOWANE

ANALITYCZNE  CENTRUM EKSPERCKIE
prof. dr hab. Ewa Bulska (ebulska@chem.uw.edu.pl)

 • badania zawartości wybranych pierwiastków w wodzie metodą ICP-MS oraz FAAS;
 • badania zawartości wybranych metali w owocach metodą ICP-MS.

Kontakt ws. zapytań ofertowych: dr Eliza Kurek (ekurek@chem.uw.edu.pl)

 

LABORATORIUM BIOGEOCHEMII  I OCHRONY ŚRODOWISKA
dr hab. Małgorzata Suska-Malawska, prof. UW (malma@biol.uw.edu.pl)

 • badania zawartości wybranych pierwiastków w wodzie metodą FAAS;
 • badania zawartości rtęci w glebie metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką amalgamacji.

Kontakt ws. zapytań ofertowych: dr hab. Małgorzata Suska-Malawska, prof. UW (malma@biol.uw.edu.pl)

 

LABORATORIUM BADAŃ STRUKTURALNYCH  I FIZYKO-CHEMICZNYCH
prof. dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik (misicka@chem.uw.edu.pl)

 • potwierdzenie wzoru sumarycznego związków chemicznych w wyrobach chemicznych (czyste związki organiczne w postaci stałej i ciekłej) metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją wysokorozdzielczą spektrometrią mas z jonizacją w źródle jonów ESI (HPLC-HRMS).

Kontakt ws. zapytań ofertowych: dr Bartłomiej Fedorczyk (bfedorczyk@cnbc.uw.edu.pl)

 

LABORATORIUM MIKROSKOPII I SPEKTROSKOPII ELEKTRONOWEJ
prof. dr hab. Mikołaj Donten (donten@chem.uw.edu.pl)

 • pierwiastkowa analiza jakościowa wyrobów i materiałów konstrukcyjnych (materiały metaliczne i niemetaliczne, kompozyty, spieki, minerały) oraz wyrobów z tworzyw sztucznych metodą skaningowej mikroskopii elektronowej z EDS (SEM-EDS).

Kontakt ws. zapytań ofertowych: dr Sylwia Turczyniak-Surdacka (sturczyniak@cnbc.uw.edu.pl)

 

LABORATORIUM BIOANALITYCZNE
prof. dr hab. Magdalena Maj-Żurawska (mmajzur@chem.uw.edu.pl)

 • badanie zawartości wapnia w wodach (powierzchniowych, podziemnych, do spożycia, butelkowanych, przemysłowych) metodą spektrofotometryczną z wykorzystaniem analizatora dyskretnego.

Kontakt ws. zapytań ofertowych: dr Adriana Palińska-Saadi (apalinska-saadi@cnbc.uw.edu.pl)

 

GREENMET LAB
dr hab. Wojciech Hyk (wojhyk@chem.uw.edu.pl)

 • badania zawartości wybranych pierwiastków w wyrobach i materiałach konstrukcyjnych (stale wysokostopowe) metodą fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej z dyspersją energii (XRF-ED).

Kontakt ws. zapytań ofertowych: dr hab. Wojciech Hyk (wojhyk@chem.uw.edu.pl)

 

Wydział Geologii UW
ŚRODOWISKOWE LABORATORIUM NISKOTEMPERATUROWEJ SKANINGOWEJ MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ CRYO-SEM
dr Emilia Wójcik (wojcike@uw.edu.pl)

 • badania właściwości fizycznych skał metodą skaningowej mikroskopii elektronowej z EDS (SEM-EDS).

Kontakt ws. zapytań ofertowych: dr Emilia Wójcik (wojcike@uw.edu.pl)
Akredytowana działalność laboratoryjna Wydziału Geologii UW: https://www.geo.uw.edu.pl/pl/nauka/laboratoria/laboratorium-cryo-sem-wg/uslugi-akredytowane

 

Zapraszamy do korzystania z naszych usług akredytowanych.

Centrum Nauk Biologiczno – Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z Polskim Centrum Akredytacji organizuje szkolenia nt. jakości wyników pomiarów chemicznych w laboratoriach badawczych. Innowacyjny charakter szkoleń to połączenie wykładów Polskiego Centrum Akredytacji z zakresu systemu zarządzania z zajęciami praktycznymi realizowanymi w laboratoriach badawczych Centrum Nauk Biologiczno–Chemicznych UW, prowadzonymi przez wykwalifikowaną kadrę naukową.

Szkolenia są przeznaczone dla personelu technicznego chemicznych laboratoriów badawczych, zajmującego się opracowaniem i walidacją oraz wdrażaniem metod badawczych, zainteresowanych szczególnie praktycznymi aspektami zapewniania spójności pomiarowej w badaniach chemicznych oraz szacowaniem niepewności pomiaru w badaniach chemicznych.
Szczegóły oferty TUTAJ.

 

POKÓJ 4.52 (POKÓJ RODZINNY)

Zapraszamy do korzystania rodziców przebywających w naszym budynku z dzieckiem lub dziećmi. Klucz do pokoju rodzinnego dostępny w portierni CNBCh UW.

SALA 0.36 (MIEJSCE DOBRYCH SPOTKAŃ)

Nowoczesna sala wyposażona w projektor multimedialny oraz monitor interaktywny oferujący funkcję flip-chart. Sala idealna na spotkania naukowe, biznesowe, zebrania, etc.          

SALA 5.02 (Z TARASEM WIDOKOWYM)

Nowoczesna sala wyposażona w projektor multimedialny, idealne miejsce na spotkania biznesowe, szkoleniowe, prezentacje, warsztaty.

SALA 0.109

Nowoczesna sala konferencyjna wyposażona w projektor multimedialny oraz system do video konferencji.

Sala 0.117

Nowoczesna sala konferencyjna wyposażona w projektor multimedialny.    

Sala 4.148

Nowoczesna sala seminaryjna wyposażona w projektor multimedialny.

Hol przy Auli C

Przestronna, nowocześnie urządzona powierzchnia na parterze budynku.

Aula C

Nowoczesna, przestronna aula wyposażona w projektor multimedialny, kabinę do tłumaczeń symultanicznych oraz nagłośnienie.

Sala 4.31

Nowoczesna sala seminaryjna wyposażona w projektor multimedialny.

Sala 3.29

Nowoczesna sala seminaryjna wyposażona w projektor multimedialny.

Sala 2.32

Nowoczesna sala seminaryjna wyposażona w projektor multimedialny.

Sala 0.38

Sala na parterze budynku, przestronna, nowoczesna, z dużymi przeszklonymi oknami. Wyposażona w projektor multimedialny. Sala idealna na spotkania naukowe, biznesowe, zebrania, etc.

Sala 0.37

Sala na parterze budynku, przestronna, nowoczesna, z dużymi przeszklonymi oknami. Wyposażona w projektor multimedialny. Sala idealna na spotkania naukowe, biznesowe, zebrania, etc.    

Aula A+B

Nowoczesna, przestronna, wyposażona w projektor mulitmedialny, nagłośnienie, kabinę do tłumaczeń symultanicznych, komputer, nagrywanie.  

Aula B

Nowoczesna, przestronna aula wyposażona w projektor multimedialny, nagłośnienie, kabinę do tłumaczeń symultanicznych.

Hol przy auli A+B

Przestronna, nowocześnie urządzona powierzchnia na parterze budynku. Hol znajduje się obok auli A oraz B.

Aula A

Nowoczesna, przestronna aula wyposażona w projektor multimedialny oraz nagłośnienie.