• Polski
  • English

Specjalistyczne Laboratoria Badawcze


W CNBCh UW znajdują się specjalistyczne laboratoria badawcze powstałe dzięki środkom z funduszy unijnych projektu CENT III.  Laboratoria te są wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt oraz aparaturę badawczą. Pracujące w nich grupy badawcze są częścią struktury Centrum, jednakże ze względu na interdyscyplinarność naszej jednostki, część grup tworzy się w celu realizowania poszczególnych projektów lub grantów badawczych.

Specjalistyczne Laboratoria Badawcze CNBCh UW: Analityczne Centrum Eksperckie,Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej,Nowe Metody Spektroskopii NMR, Laboratorium Biogeochemii i Ochrony Środowiska,Wydziałowe Laboratorium Zaawansowanej Inżynierii Kryształów im. Jana Czochralskiego, Laboratorium Mikroskopii i Spektroskopii Elektronowej.