Tradycja czwartkowych seminariów EUROREG sięga połowy lat 1970. Pod szyldem EUROREG są one prowadzone od początku jego istnienia, czyli od 1991 roku. W obecnej formie seminaria są tworzone przez trzy instytucje: EUROREG, Polską Sekcję Regional Studies Association oraz Katedrę UNESCO Trwałego Rozwoju.

Seminaria odbywają się w godzinach 11.30-13.00 i na GoogleMeet. Link do spotkania: https://meet.google.com/fnx-kvrz-iqp

Szczegółowy program seminariów online EUROREG:
 • 25.02.: Prof. Andrés Rodríguez-Pose, „Golfing with Trump. The revenge of the places that don’t matter”; afiliacja: Department of Geography and Environment London School of Economics;
 • 04.03.: Dr Małgorzata Durska, „White Trash: gdy przywilej rasowy spotyka się z niższością klasową”; afiliacja: Ośrodek Studiów Amerykańskich, IAiE UW;
 • 11.03.: Redaktor Edwin Bendyk, „W Polsce czyli wszędzie. Rzecz o upadku i przyszłości świata”; afiliacja: prezes Zarządu Fundacji im. Stefana Batorego, redaktor tygodnika „Polityka”;
 • 18.03.: Prof. John Bachtler, „Brexit and Regional Development in the UK”; afiliacja: Dyrektor European Policies Research Centre, School of Government and Public Policy, University of Strathclyde;
 • 25.03.: Dyrektor Kamil Wyszkowski, „Polityka przeciwdziałania zmianom klimatu w Polsce: czy jest aż tak źle, jak nam się wydaje?”; afiliacja: UN Global Compact w Polsce;
 • 08.04.: Dr Przemysław Krysiński, „Smart city w przestrzeni informacyjnej”; afiliacja: Instytut Badań Informacji i Komunikacji UMK;
 • 15.04.: Dr Wiktor Szydarowski, „Otacza nas przestrzeń. Czy wciąż jest przyjazna?”; afiliacja: Dyrektor ESPON EGTC;
 • 22.04.: Prof. dr hab. Monika Kostera, „Zarządzanie dla dobra wspólnego: współdziałanie jako alternatywa dla indywidualizmu”; afiliacja: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, Katedra Kultury Współczesnej Instytutu Kultury UJ;
 • 29.04.: Dr Krzysztof Niedziałkowski, „To nie jest kraj dla starych drzew? Konflikty społeczne wokół przyrody w Polsce jako konflikty o przestrzeń”; afiliacja: Instytutu Filozofii i Socjologii PAN;
 • 06.05.: Dr hab. Piotr Wójcik, mgr Krystian Andruszek, „Prognozowanie poziomu zamożności na podstawie cech widocznych z kosmosu na przykładzie Warszawy”; afiliacja: Zakład Finansów Ilościowych, Wydział Nauk Ekonomicznych UW;
 • 13.05.: Prof. dr hab. Wojciech Sadurski, „Polska 2021: demokracja nieliberalna czy autorytarny populizm?”; afiliacja: Centrum Europejskie UW, profesor filozofii prawa na Uniwersytecie Sydnejskim, Instytut Spraw Publicznych;
 • 20.05.: Dr Adam Kowalewski, „Gospodarka przestrzenna: kryzys – źródła – straty – drogi wyjścia”; afiliacja: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL);
 • 27.05.: Dr hab. Dominik Batorski, „Facebook jako źródło danych o zróżnicowaniu regionalnym”; afiliacja: Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW;
 • 10.06.: Dr hab. Kacper Pobłocki, „Ludowa historia Polski z perspektywy globalnej i porównawczej”; afiliacja: EUROREG UW.

 

Informacje dotyczące spotkań dostępne są także na stronie EUROREG.