• Polski

Wszystkie zamówienia należy składać na ujednoliconym druku zamówienia: Druk zamówienia

kontakt:

Sekcja ds. zamówień i inwentaryzacji
email:pwaszkiewicz@cnbc.uw.edu.pl, pok. 0.119
tel: + 48 22 55 26 535