• Polski

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW to jeden z najlepiej wyposażonych ośrodków badawczych w Europie. Naukowcy mogą korzystać tu z ponad 500 urządzeń badawczych o wartości 100 mln zł. Ich zakup możliwy był dzięki dofinansowaniu projektu CeNT III z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”. Laboratoria oraz urządzenia pomiarowe Centrum służą społeczności uniwersyteckiej, w tym szczególnie pracownikom Wydziału Biologii i Wydziału Chemii. Korzystają z nich również badacze z innych jednostek UW, m.in. Wydziału Geologii, Wydziału Historycznego, Centrum Nauk Sądowych, Wydziału Prawa i Administracji. Centrum współpracuje również z partnerskimi instytucjami naukowymi, np. Wy-działem Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Na terenie CNBCh UW znajdują się także dobrze wyposażone laboratoria partnerskie. Aparatura badawcza Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW pozwala na wykonywanie analiz koniecznych do prowadzenia badań w różnych dyscyplinach naukowych, a także na potrzeby przedsiębiorstw z wielu branż. Centrum wyposażone jest m.in. w wiele najnowocześniejszych typów analizatorów, chromatografów cieczowych i gazowych, dyfraktometrów, mikroskopów elektronowych, optycznych i sił atomowych, spektrofotometrów, spektrofluorymetrów, spektrometrów, systemy obrazowania molekularnego, a także zestaw pomiarowy do badań ogniw paliwowych, zestaw komór gorących do prowadzenia syntez radiochemicznych, zestaw do analizy powierzchni NAP XPS oraz wiele innych urządzeń.

 

Zapraszamy do zapoznania się z listą aparatury badawczej dostępnej CNBCh UW:

Aparatura Badawcza w CNBCh UW wersja pdf do pobrania Aparatura badawcza

Zapraszamy do współpracy!