• Polski
  • English
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW to jeden z najlepiej wyposażonych ośrodków badawczych w Europie. Naukowcy mogą korzystać tu z ponad 500 urządzeń badawczych o wartości 100 mln zł. Ich zakup możliwy był dzięki dofinansowaniu projektu CeNT III z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”. Laboratoria oraz urządzenia pomiarowe Centrum służą społeczności uniwersyteckiej, w tym szczególnie pracownikom Wydziału Biologii i Wydziału Chemii. Korzystają z nich również badacze z innych jednostek UW, m.in. Wydziału Geologii, Wydziału Historycznego, Centrum Nauk Sądowych, Wydziału Prawa i Administracji. Centrum współpracuje również z partnerskimi instytucjami naukowymi, np. Wy-działem Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Na terenie CNBCh UW znajdują się także dobrze wyposażone laboratoria partnerskie. Aparatura badawcza Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW pozwala na wykonywanie analiz koniecznych do prowadzenia badań w różnych dyscyplinach naukowych, a także na potrzeby przedsiębiorstw z wielu branż. Centrum wyposażone jest m.in. w wiele najnowocześniejszych typów analizatorów, chromatografów cieczowych i gazowych, dyfraktometrów, mikroskopów elektronowych, optycznych i sił atomowych, spektrofotometrów, spektrofluorymetrów, spektrometrów, systemy obrazowania molekularnego, a także zestaw pomiarowy do badań ogniw paliwowych, zestaw komór gorących do prowadzenia syntez radiochemicznych, zestaw do analizy powierzchni NAP XPS oraz wiele innych urządzeń.   Zapraszamy do zapoznania się z listą aparatury badawczej dostępnej CNBCh UW:

Aparatura Badawcza w CNBCh UW wersja pdf do pobrania Aparatura badawcza

Zapraszamy do współpracy!

Z przyjemnością informujemy, że prof. dr hab. Ewa Bulska została powołana przez Ministry of Education, Youth and Sports Republiki Czeskiej na członka 12-osobowego International Evaluation Panel do oceny uczelni wyższych. Gratulujemy!

W Centrum Nowych Technologii UW (CeNT UW) zainaugurowano działalność Laboratorium Specjalistycznego Kriogenicznej Elektronowej Mikroskopii Transmisyjnej. Dysponuje ono jednym z dwóch w Polsce kriogenicznych mikroskopów elektronowych, z którego będą mogli korzystać naukowcy z całego kraju. Laboratorium Cryo-EM to specjalistyczne laboratorium (tzw. core facility) wykorzystujące przełomową technologię mikroskopii krioelektronowej do bezpośrednich wizualizacji zwitryfikowanych makrocząsteczek biologicznych w ich […]

Uprzejmie informujemy, że na podstawie wyników oceny w procesie nadzoru Polskiego Centrum Akredytacji, akredytacja laboratoriów badawczych w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, została utrzymana w dotychczasowym zakresie, a laboratoria spełniają wymagania systemowe i techniczne znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Więcej informacji na temat zakresu akredytacji

W siódmej edycji konkursu ETIUDA oraz trzecich odsłonach konkursów SONATINA i UWERTURA oceniono 592 wnioski o finansowanie badań naukowych. Eksperci z Narodowego Centrum Nauki przyznali środki na realizację 214 projektów, w tym 32 z Uniwersytetu Warszawskiego. Łącznie otrzymają one prawie 54,5 mln złotych. ETIUDA jest przeznaczona dla osób, które przygotowują rozprawy doktorskie. Oprócz comiesięcznego wsparcia […]

W dniach 4-5 lipca br. w laboratoriach Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych i Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, odbył się audit Polskiego Centrum Akredytacji, podczas którego przeprowadzono coroczną ocenę w procesie nadzoru. Uniwersytet Warszawski posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji laboratoriów badawczych od 2014 roku. Akredytowane laboratoria świadczą usługi w zakresie badań chemicznych: wody, gleby, żywności, chemikaliów oraz pomiarów […]

Naukowcy z Wydziału Chemii UW odkryli związek chemiczny, który wykazuje właściwości przeciwbólowe 5000 razy skuteczniej od obecnie dostępnych najsilniejszych środków przeciwbólowych. Jeśli kolejne etapy testów klinicznych zakończą się pomyślnie, na rynek trafi lek, który będzie mógł uśmierzać ból np. o podłożu neuropatycznym czy w ostrych stanach urazowych. Nowa substancja została opracowana przez zespół naukowców z […]

Prof. dr hab. Ewa Bulska – Dyrektor Centrum Nauk Biologiczno – Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, otrzymała Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Wręczenie Orderu odbyło się podczas obchodów 100-lecia Głównego Urzędu Miar. Prof. Bulska jest przewodniczącą pierwszej Rady Metrologii powstałej na skutek podpisanej przez Prezydenta RP w dn. 6 maja 2017 r. nowelizacji ustawy Prawo o miarach. […]

Prof. dr hab. inż. Karol Grela – kierownik Grupy Badawczej Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej – został edytorem czasopisma Beilstein of Organic Chemistry. Czasopismo zawierające artykuły na temat badań z zakresu chemii organicznej. Wydawane jest przez Beilstein-Institut – organizację non-profit. Więcej informacji: https://www.beilstein-journals.org/bjoc/boardMembers

Konrad Zawadzki – CNBCh UW, Maria Cywińska – Wydział Psychologii UW opublikowali artykuł na konferencji 33rd International Scientific Conference on Economic and Social Development – ”Managerial Issues in Modern Business”, 26 – 27 września 2018 r. TYTUŁ: Performance Appraisal System for Administrative Staff: A pilot implementation study at the University of Warsaw. Abstract This paper […]

Katalizator nitrowy opracowany w latach 2003-2006 przez prof. Karola Grelę jest uniwersalnym, stabilnym inicjatorem metatezy olefin od niedawna dostępnym na stronach Sigma Aldrich. Wykazuje aktywność katalityczną już w niskich temperaturach i od kilkunastu lat jest z powodzeniem wykorzystany w reakcjach metatezy z zamknięciem pierścienia, metatezy krzyżowej i metatezy enynów. Znajduje zastosowanie między innymi w syntezie związków biologicznie czynnych […]

  W ostatnim numerze Journal of the American Chemical Society (JACS), pojawił się artykuł autorstwa pracowników grupy badawczej Laboratorium Chemii Supramolekularnej z CNBCh UW, której kierownikiem jest dr Michał Chmielewski. JACS to jeden z najbardziej prestiżowych czasopism związanych z wiedzą chemiczną. A Photoswitchable Heteroditopic Ion-Pair Receptor Zoran Kokan, Michał Chmielewski Link do artykułu: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.8b08689 Abstract: […]

Wpływ biologicznych skorup glebowych na rozwój gleb w warunkach klimatu półsuchego: ocena sekwencji C i N w ekosystemach wysokogórskich
dr hab. Małgorzata Suska - Malawska
Sekwencjonowanie środowiskowe (metabarcoding) kluczem do poznania różnorodności biologicznej autotroficznych euglenin (Euglenida) - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
prof. dr hab. Bożena Zakryś
Grzyby Mortierellomycotina jako symbiotyczne organizmy siedlisk oligotroficznych - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
dr Marta Wrzosek
Czynniki ekologiczne i ograniczenia rozwojowe warunkujące ewolucję wtórnej drzewiastości na przykładzie baldaszkowatych z podrodziny Apioideae - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
prof. dr hab. Krzysztof Spalik
W poszukiwaniu chemicznej natury kairomonu w relacji ryby planktonożerne - wioślarki planktonowe - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
prof. dr hab. Joanna Pijanowska
Ewolucja zdolności asymilacji różnych źródeł węgla u przedstawicieli rzędu Mucorales - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
dr Julia Pawłowska
Ewolucja intronów w genach jądrowych euglenin - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
dr Rafał Malinowski
Profile pionowe rozmieszczenia Daphnia jako wyraz optymalizacyjnych decyzji w gradnientach pokarmu, temperatury i ryzyka śmierci ze strony drapieżcy - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
mgr Piotr Maszczyk
Analiza funkcjonalna nieznanych czynników wirulencji, oporności na antybiotyki oraz odpowiedzi stresowej kodowanych przez geny operony ferrytyny Listeria monocytogenes - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
dr hab. Agata Krawczyk - Balska
Wyjaśnienie mechanizmu regulacji ekspresji genów operonu ferrytyny przy udziale chaperonu RNA - białka Hfq Listeria monocytogenes i jego roli w metabolizmie żelaza hemowego i adaptacji do różnych czynników stresowych - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
dr hab. Agata Krawczyk - Balska
CircuLar Economy Approach to River pollution by Agricultural Nutrients with use of Carbon-storing Eosystems (CLEARANCE) - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
dr hab. Wiktor Kotowski
Restoration and prognosis of PEAT formation in fens - linking diversity in plant funcional traits to soil biological and biogeochemical processes (RePeat) - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
dr hab. Wiktor Kotowski
Filogenetyczna klasyfikacja Laboulbenaiales na tle innych grzybów owadobójczych - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
mgr Michał Gorczak
Szybkość odpowiedzi numerycznych, behawioralnych, fizjologicznych, neurobiologicznych i socjalnych na wzrost temperatury (Q10) u ryb planktonożernych - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
prof. zw. dr hab. Zbitniew Maciej Gliwicz
Szacowanie czasów dywergencji baldaszkowatych (Apiaceae) na podstawie rekonstrukcji ewolucji pyłku oraz danych kopalnych - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
dr Łukasz Banasiak
Synteza i badania dynamicznych multiresponsywnych nanocząstek ciekłokrystalicznych - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
dr Michał Wójcik
Oddziaływania lipopeptydów z modelowymi membranami biomimetycznymi - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
dr hab. Sławomir Sęk, prof. UW
Efekty relatywistyczne w teoretycznych badaniach parametrów widm NMR - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
dr hab. Magdalena Pecul - Kudelska, prof. UW
Walidacja użyteczności banku asferycznych atomów w celu oszacowania energii oddziaływań elektrostatycznych - ealizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
mgr Monika Nowakowska
Czynniki warunkujące efektywny transport leków antynowotworowych przez błony komórkowe na przykładzie oddziaływań antracyklin z układami biomimetycznymi modelującymi błony komórek zdrowych i nowotworowych - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
dr Dorota Matyszewska
Struktura a właściwości fotofizyczne wybranych pochodnych pirenu w warunkach zwiększonego ciśnienia - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
dr Anna Makal
Asymetryczna kataliza organiczna w warunkach wysokociśnieniowych - nowe perspektywy i zastosowania - ealizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
dr Piotr Kwiatkowski
Nowe wydajne metody giętkiego dokowania molekularnego białek - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
prof. dr hab. Andrzej Koliński
Novel ruthenium alkylidene complexes incorporating bidentate ligands: Exploration of reactivity, stabliity and stereoselectivity in olefin methatesis - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
dr Phillip Jolly
Towards new methods of extracting thermodynamic propoerties from X-ray diffraction data of model polymorphic system - projekt realizowany z wykorzystaniem aparatury zakupionej z projektu CENT III
dr Anna Hoser
Badania struktury i funkcji ludzkich białek mitochondrialnych z rodziny FASTK z potencjalnymi nowymi domenami wiążącymi RNA - helikalnymi motywami FAST i małą domeną RAP - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
dr Maria Górna
Białka IFIT w detekcji RNA patogenów - realizowany z wykorzystaniem aparatury zakupionej z projektu CENT III
dr Maria Górna
Struktura i funkcja białek wiążących RNA z motywami FAST i domeną RAP - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
dr Maria Górna
Wielofunkcyjne cząstki hybrydowe do zastosowań w teranostyce - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
mgr Paulina Głowala
Badanie mechanizmu powstawania składników wtórnego aerozolu organicznego w reakcji ozonoliny mono oraz sekwiterpenów - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej ze środków projektu CENT III
prof. dr hab. Tomasz Gierczak
COGRIMEN - metoda modelowania gruboziarnistego dużych układów biologicznych w ośrodkach ciągłych - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
prof. dr hab. Sławomir Filipek
Ścieżki przemian konformacyjnych i molekularne mechanizmy agregacji amyloidogennego fragmentu H insuliny - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
dr hab. Wojciech Dzwolak, prof. UW
Opracowanie kompozytowego materiału wodorochłonnego do nowego hybrydowego ogniwa wodorkowego oraz wyznaczenie parametrów termodynamicznych zachodzących w nim procesów - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
prof. dr hab. Andrzej Czerwiński
Synteza oraz analiza fizykochemicznych i elektrochemicznych właściwości domieszkowanego krzemianu litowo-manganowego jako nowego materiału katodowego ogniw litowo-jonowych - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
prof. dr hab. Andrzej Czerwiński
Określenie wpływu modyfikacji 5' końca RNA oraz sekwencji nukleotydowej i aminokwasowej na energię oddziaływa elektrostatycznych białek IFIT z RNA - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
mgr Urszula Budniak
Rozszerzenie zakresu stosowalności banku asferycznych pseudoatomów ze szczególnym uwzględnieniem dokładnego opisu elektrostatyki - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
mgr Sławomir Bojanowski
Mechanizm wnikania ciekłokrystalicznych lipidowych nośników leków - kubosomów i heksosomów w błony lipidowe - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
prof. dr hab. Renata Bilewicz
Charakterystyka fizykochemiczna cyklodekstryn dostosowanych do pH-zależnej terapii celowanej lekami antracyklinowymi - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
prof. dr hab. Renata Bilewicz
Struktura i rozkład gęstości elektronowej w kryształach jako źródło informacji o oddziaływaniach substancji farmaceutycznych
prof. dr hab. Krzysztof Woźniak
Od złoża do palety malarza: pozyskiwanie i szlaki handlowe azurytu, malachitu i smalty na obecnym terytorium Polski (XVI - XVIII w.)
mgr Sylwia Svarova - Pawełkowicz
Otrzymywanie radiofarmaceutyków opartych na radionuklidach skandu dla pozytonowej tomografii emisyjnej
dr hab. Zbigniew Rogulski
Molekularne obrazowanie ( z zastosowaniem nanotechnologii) dla monitorowania implantowanych komórek macierzystych i ich funkcji regeneracyjnych
dr hab. Zbigniew Rogulski
Nowe, nieograniczone rozdzielczością, metody i zastosowania spektrometrii NMR
prof. dr hab. Wiktor Koźmiński
Nowatorska precyzyjna analiza izotopowa kationów nieorganicznych z zastosowaniem wielodetektorowej spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnej sprzężonej połączonej z chromatografią jonową
prof. dr Ludwik Halicz
Catalysis for the Twenty-First Century Chemical Industry
prof. dr hab. inż. Karol Grela
Korzystnie połączenie: rutenowe katalizatory metatezy olefin zawierające bogate w elektrony ligandy
prof. dr hab. inż. Karol Grela
Nowe metody spektroskopii NMR dla białek częściowo losowo deuterowanych
mgr Michał Górka
Synteza i badanie właściwości kompleksotwórczych nowych podandów opartych na szkielecie 1,8-diamiinokarbazolu
mgr Krzysztof Bąk
Proteomiczne badania termo-degradacji polipeptydów na przykładzie kreatyny i fibroiny
dr Monika Aksamit-Koperska
Dotacje na specjalne urządzenia badawcze
prof. dr hab. Ewa Bulska

SPUB

Kataliza równoległa w szkieletach metaliczno - organicznych
dr Michał Chmielewski

0002/id3/2013/62 IDEA PLUS

Collection Care - Innovative and affordable service for the Preventive Conservation monitoring of individual Cultural Artefacts during display, storage, handling and transport
prof. Ehrenfried Zschech
Otrzymywanie radiofarmaceutyków opartych na radionuklidach skandu dla pozytonowej tomografii emisyjnej - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
dr hab. Zbigniew Rogulski
Engineering helical-repeat proteins for improved stability and RNA binding - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
dr Maria Górna
Structural studies of RNA-binding assemblies of human proteins with helical repeats - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
dr Maria Górna
Certified forensic alcohol reference materials (ALCOREF)
prof.dr hab. Ewa Bulska
Matix reference materials for environmental analysis (NVCRM)
prof.dr hab. Ewa Bulska
Innowacyjna technologia otrzymywania kwasu 9-dekenowego oraz 1-dekenowego z biomasy z wykorzystaniem nowej generacji katalizatorów metatezy
prof. dr hab. inż. Karol Grela

POIG.01.03.01-14-065/12 SKOTAN

Sposób wytwarzania zasadniczo czystych nanocząstek w układzie przepływowym, nanocząstki otrzymane tym sposobem, oraz ich zastosowanie
dr Rafał Jurczakowski

UDA-POIG.01.03.02-14-081/12 NANO FLOW

Metody otrzymywania nanocząsteczek metali szlachentych o dużej czystości i kontrolowanym rozmiarze
dr hab. Adam Lewera

UDA-POIG.01.03.02-14-085/12 NANO PURE

Wczesna ewolucja czaszki jaszczurek i hatterii - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
dr Mateusz Tałanda
Ewolucja odporności aktywnych i spoczynkowych form organizmów na oddziaływanie skrajnych warunków abiotycznych w zmiennych okresowo środowiskach - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
dr hab. Mirosław Ślusarczyk
Mokradła Pamiru Wschodniego: występowanie, charakterystyka przyrodnicza i stan zachowania - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
dr hab. Małgorzata Suska - Malawska
Nie tylko MHC. Polimorfizm i profil ekspresji genów kodujących białka w odpowiedzi immunologicznej a odporność na pasożyty u gryzoni w warunkach naturalnych - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
dr Agnieszka Kloch
Wpływ inwazji norki amerykańskiej na liczebnościowe, behawioralne i genetyczne zmiany w populacjach ptaków wodnych w Polsce -realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
dr hab. Marcin Brzeziński
Mechanizmy elektrokatalitycznego utleniania małych cząstek organicznych na powierzchni nanostopów zawierających platynę - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
dr hab. Adam Lewera
Badania strukturalne oparte na niskim podobieństwie sekwencyjnym receptorów sprzężonych z białkiem G aktywowanych przez hormony i modulatory allosteryczne - ealizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
dr Dorota Latek
Strukturalne i dynamiczne aspekty oddziaływań elektrostatycznych proteazy HIV-1 - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
mgr Prashant Kumar
Opracowanie zwalidowanych procedur pomiarowych do ilościowego oznaczenia form specjacyjnych z zastosowaniem specyficznej i niespecyficznej metody rozcieńczeń izotopowych spektrometrii mas - ealizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
dr Agnieszka Krata
Molekularne podstawy struktury, właściwości fizykochemicznych i formy farmaceutycznej insuliny ludzkiej i insuliny modyfikowanej biotechnologicznie - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
prof. dr hab. Wiktor Koźmiński
Wykorzystanie aerozoli węglowych w konstrukcji samozasilającego się czujnika i bioogniwa paliwowego - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
mgr Maciej Karaśkiewicz
Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii pozyskiwania czystych stopów metali - projekt realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
dr hab. Wojciech Hyk
Zintegrowane podejście do rozpowszechnienia hydroksylacji z użyciem enzymów P450 w procesach przemysłowych - projekt realizowany z wykorzystaniem aparatury zakupionej z projektu CENT III
dr Dominik Gront
Structure-function studies of the human FASK family of mitochondrial proteins with putative novel RNA binding domains - the helical FAST motifs and the small RAP domain - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
dr Maria Górna
Opracowanie na potrzeby wymiaru sprawiedliwości wzorców nowych substancji psychoaktywnych oraz szybkich testów do ich wykrywania - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
Design, synthesis and characterization of lipidic nanomaterials for biomedical and biosensing applications - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
prof. dr hab. Renata Bilewicz
Metateza olefin i nie tylko. Opracowanie nowych katalizatorów i metodologii
prof. dr hab. inż. Karol Grela
Równoległa kataliza przy użyciu szkieletów metaliczno-organicznych
dr Michał Chmielewski

Idea Plus

Badania chemiczne i biologiczne procesów biotransformacji selenu w roślinach selenolubnych i bakteriach priobiotycznych pod kątem ich wykorzystania w żywności funkcjonalnej
prof.dr hab. Ewa Bulska

UOM-2012/05/ST4/01219 OPUS

Metateza olefin i nie tylko. Opracowanie nowych katalizatorów i metodologii
prof. dr hab. inż. Karol Grela

UOM-2012/04/A/ST5/00594 MAESTRO

Publikacje i wystąpienia pracowników CNBCh z roku 2017

Nazwa artykułuimiona nazwiska autorówMiejsce publikacjinumerstronyrok
Publikacje z afiliacją CNBCh UW
Laboratorium Badan Strukturalnych i Biochemicznych
Conformational studies of N-(α-D-glucofuranurono-6,3-lactone)- and N-(methyl β-D-glucopyranuronate)-p-nitroanilinesD. Walczak, A. Nowacki, D. Trzybiński, J. Samaszko-Fiertek, H. Myszka, A. Sikorski, B. LiberekCarbohydrate Research446-44785-922017
Synthesis, Structural Characterization and Catalytic Activities of Sulfur-Functionalized NHC–Copper(I) ComplexesA. Szadkowska, E. Zaorska, S. Staszko, R. Pawłowski, D. Trzybiński, K. WoźniakEuropean Journal of Organic Chemistry20174074-40842017
Synthesis, spectroscopic characterization and DFT calculations of monohydroxyalkylated derivatives of 1-phenyl-2H,6H-imidazo[1,5-c]quinazoline-3,5-dioneA. Szyszkowska, K. Hęclik, D. Trzybiński, K. Woźniak, A. Klasek, I. ZarzykaJournal of Molecular Structure1127708-7152017
Esters with imidazo [1,5-c] quinazoline-3,5-dione ring spectral characterization and quantum-mechanical modelingK. Hęclik, A. Szyszkowska, D. Trzybiński, K. Woźniak, A. Klasek, I. ZarzykaJournal of Molecular Modeling231072017
Mitochondria targeting with luminescent rhenium(I) complexesJ. Skiba, T. Bernaś, D. Trzybiński, K. Woźniak, G. Ferraro, D. Marasco, A. Merlino, M.Z. Shafikov, R. Czerwieniec, K. KowalskiMolecules228092017
1,1′-Bis(thymine)ferrocene Nucleoside: Synthesis and Study of Its Stereoselective FormationI. Anisimov, S. Saloman, A. Hildebrandt, H. Lang, D. Trzybiński, K. Woźniak, D. Šakic, V. Vrček, K. KowalskiChemPlusChem82859-8662017
(S)-2-(4-chlorobenzoyl)-1,2,3,4-tetrahydrobenzo[e] pyrazino[1,2-a][1,4]diazepine-6,12(11H,12aH)-dione-synthesis and crystallographic studiesA. Mieczkowski, D. Trzybiński, M. Wilczek, M. Psurski, M. Bagiński, B. Bieszczad, M. Mroczkowska, K. WoźniakMolBank4M9642017
Bis-diorganotin(IV) complexes with binucleating hydrazones derived from a methylene-bis-aromatic aldehyde as linker: Synthesis, spectral and structural characterization, antibacterial activity and DNA cleavage studiesH. Zafarian, T. Sedaghat, H. Motamedi, D. Trzybiński, K. WoźniakJournal of Organometallic Chemistry853184-1922017
New diols with imidazoquinazoline ringA. Szyszkowska, A. Klasek, S. Pawlędzio, D. Trzybiński, K. Woźniak, I. ZarzykaJournal of Molecular Structure1153230-2382018 (accepted in 2017)
Design, Synthesis, and Antibacterial Assessment of Silver(I)-Based Coordination Polymers with Variable Counterions and Unprecedented Structures by the Tuning Spacer Length and Binding Mode of Flexible Bis(imidazole-2-thiones) LigandsA. Beheshti, S. Soleymani-Babadi, P. Mayer, C.T. Abrahams, H. Motamedi, D. Trzybiński, K. WoźniakCrystal Growth and Design175249-52622017
Magnetostructural analysis of orthogonal 1‐aryl‐3‐phenyl‐1,4‐dihydrobenzo[e][1,2,4]triazin‐4‐yl derivativesP. Kaszyński, A. Gardias, J. Szczytko, E. Obijalska, D. Trzybiński, S. Domagała, K. WoźniakChemistry A European Journal23431142017
Well-Defined Chiral Copper NHC Complex in Asymmetric Conjugated β-Borylation and One-Pot Metathesis-Asymmetric β-BorylationK. Grela, Anupam Jana, D.Trzybiński, K. WoźniakChemistry A European Journal23431082017
Pyrene–nucleobase conjugates: synthesis, oligonucleotide binding and confocal bioimaging studiesA. Jabłoński, Y. Fritz, H.-A. Wagenknecht, R. Czerwieniec, T. Bernaś, D. Trzybiński, K. Woźniak, K. KowalskiBeilstein Journal of Organic Chemistry132521-25342017
Cymantrenyl-Nucleobases: Synthesis, Anticancer, Antitrypanosomal and Antimicrobial Activity StudiesA. Jabłoński, K. Matczak, A. Koceva-Chyła, K. Durka, D. Steverding, K. Jakubiec-Krześniak, J. Solecka, D. Trzybiński, K. Woźniak, V. Andreu, G. Mendoza, M. Arruebo, K. Kochel, B. Krawczyk, D. Szczukocki, K. KowalskiMolecules2222202017
Synthesis and characterization of two new zinc(II) coordination polymers with bidentate flexible ligands: Formation of a 2D structure with (44.62)-sql topologyA. Lalegani, M. Khaledi Sardashti, R. Gajda. K. WoźniakJournal of Molecular Structure1149777-7842017
Charge density studies of an inorganic-organic hybrid p-phenylenediammonium tetrachlorocuprateR. Gajda, K. WoźniakStructural Chemistry281607-16222017
Hoveyda-grubbs-type precatalysts with unsymmetrical N-Heterocyclic carbenes as effective catalysts in olefin metathesisP. Małecki, K. Gajda, O. Ablialimov, M. Malińska, R. Gajda, K. Woźniak, A. Kajetanowicz, K. GrelaOrganometallics362153-21662017
Halogen Derivatives of Toluene under High PressureS. Sutuła, R. Gajda. K. WoźniakCrystal Growth and Design171493-15012017
Syntheses and structural characterization of Cu(II) and Mn(II) coordination polymers with the neutral flexible bidentate N-donor ligandsA. Lalegani, M. Khaledi Sardashti, M. Khalaj, R. Gajda. K. WoźniakInorganica Chimica Acta457136-1442017
Hoveyda-Grubbs catalyst analogues bearing the derivatives of: N -phenylpyrrol in the carbene ligand-structure, stability, activity and unique ruthenium-phenyl interactionsK. Grudzień, B. Trzaskowski, M. Smoleń, R. Gajda, K. Woźniak, K. Grela Dalton Transactions4611790-117992017
Synthesis and Transformations of Functionalized BenzosiloxaborolesM. Czub, K. Durka, S. Luliński, J. Łosieiwcz, J. Serwatowski, M. Urban, K. WoźniakEuropean Journal of Organic Chemistry2017818-8262017
Rational and Then Serendipitous Formation of Aza Analogues of Hoveyda-Type Catalysts Containing a Chelating Ester Group Leading to a Polymerization Catalyst FamilyS. Czarnocki, I. Czeluśniak, T. Olszewski, M. Malińska, K. Woźniak, K. GrelaACS Catalysis74115-41212017
Multi-temperature study of potassium uridine-5 0 - monophosphate: electron density distribution and anharmonic motion modellingK. Jarzembska, K. Ślepokura, R. Kamiński, M. Gutmann, P. Dominiak, K. WoźniakActa Cryst BB73550-5642017
Rotaxanes composed of dibenzo-24-crown-8 and macrocyclic transition metal complexing tetraimine unitsK. Tomczyk, M. Woźny, S. Domagała, A. Więckowska, J. Pawłowska, K. Woźniak, B. Korybut-DaszkiewiczNJC416004-60132017
Experimental observation of charge-shift bond in fluorite CaF 2M. Stachowicz, M. Malińska, J. Parafiniuk, K. WoźniakActa Cryst BB73643-6532017
Structural and Energetic Analysis of Molecular Assemblies in a Series of Nicotinamide and Pyrazinamide Cocrystals with Dihydroxybenzoic AcidsK. Jarzembska, A. Hoser, S. Varughese, R. kamiński, M. Malińska, M. Stachowicz, V. Pedireddi,K. WoźniakCrystal Growth and Design174918-49312017
Validation of X-ray Wavefunction RefinementM. Woińska, D. Jayatilaka, B. Dittrich, R. Flaig, P. Luger, K. Woźniak, P. Dominiak, S. GrabowskyChemPhysChem18431192017
Hybrid Triazine-Boron Two-Dimensional Covalent Organic Frameworks: Synthesis, Characterization, and DFT Approach to Layer Interaction EnergiesK. Gontarczyk, W. Bury, J. Serwatowski, P. Wieciński, K. Woźniak, K. Durka, S. LulińskiACS Applied Materials & interfaces931129−311412017
Predicting the Position of the Hydrogen Atom in the Short Intramolecular Hydrogen Bond of the Hydrogen Maleate Anion from Geometric CorrelationsL. A. Malaspina, A. J. Edwards, M. Woińska, D. Jayatilaka, M. J. Turner, J. R. Price, R. Herbst-Irmer, K. Sugimoto, E. Nishibori, S. GrabowskyCrystal Growth and Design173812–38252017
Interplay of point multipole moments and charge penetration for intermolecular electrostatic interaction energies from the University at Buffalo pseudoatom databank model of electron densityBojarowski S. A., Kumar P. and Dominiak P. M.Acta Cryst B73598-6092017
Properties and separation method of enantiomers of the mono- and bis-substituted derivatives of 3,3 ',4,4 '-tetramethyl-1,1 '-diphosphaferrocene: structural analysis using X-ray diffraction and circular dichroismA. Kłyś, A. Zdzieniecka, A. MakalTETRAHEDRON-ASYMMETRY28135-1452017
A priori checking of the light-response and data quality before extended data collection in pump-probe photocrystallography experimentsP. Coppens, A. Makal, B. Fournier, K. N. Jarzembska, R. Kaminski, K. Basuroy, E. TrzopActa Cryst B7323-262017
Regioselective (thio) carbamoylation of 2,7-di-tert-butylpyrene at the 1-position with iso(thio) cyanatesA. Wrona-Piotrowicz, M. Witalewska, J. Zakrzewski, A. MakalBEILSTEIN JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY131032-10382017
Synthesis and evaluation of biological properties of ferrocenyl-podophyllotoxin conjugatesA. Wieczorek, A. Błauż, A. Makal, D. Plażuk, B. RychlikDALTON TRANSACTIONS4610847-108582017
Synthesis and invitro Biological Evaluation of Ferrocenyl Side-Chain-Functionalized Paclitaxel DerivativesD. Plazuk, A. Wieczorek, W. M. Ciszewski, K. Kowalczyk, A. Blauz, S. Pawledzio, A. Makal, C. Eurtivong, H. J. Arabshahi, J. Reynisson,C. G. Hartinger, B. RychlikCHEMMEDCHEM121882-18922017
A crystal structure prediction enigma solved: the gallic acid monohydrate system – surprises at 10 KA. A. Hoser, I. Sovago, A. Lanza and A. Ø. MadsenChem. Commun.53925-9282017
Dynamic quantum crystallography: lattice-dynamical models refined against diffraction data. II. Applications to L-alanine, naphthalene and xylitolA. A. Hoser, A. Ø. MadsenActa Cryst A73102-1142017
Molecular tapes in the structure of isoguaninium chlorideU.A. Budniak, P.M. DominiakActa Cryst. C74108-1122018 (accepted in 2017)
Radiochemia dla Medycyny i Przemysłu
Semi-differential analysis of irreversible voltammetric peaksMichał GrdeńJournal of Solid State Electrochemistry211045–10582017
Impedance study on the capacitance of silver electrode oxidised
in alkaline electrolyte
Michał GrdeńJournal of Solid State Electrochemistry213333–33442017
Mikroorganizmy Eukariotyczne
Pseudotrichonympha leei, Pseudotrichonympha lifesoni, and Pseudotrichonympha pearti, new species of parabasalian flagellates and the description of a novel rotating organelle. del Campo J, James ER, Hirakawa Y, Fiorito R, Kolisko M, Irwin NAT, Mathur V, Boscaro V, Hehenberger E, Karnkowska A, Scheffrahn RH, Keeling PJ Scientific Reports7163492017
Molecular characterization and phylogeny of four new Trichonympha (Parabasalia, Trichonymphea) species from lower termite hindguts. Boscaro V, James ER, Fiorito R, Hehenberger E, Karnkowska A, del Campo J, Kolisko M, Irwin NAT, Mathur V, Scheffrahn, RH & Keeling PJ International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 673570-35752017
Evolutionary origin of Euglena. Euglena: Biochemistry, Cell and Molecular Biology. Schwartzbach, S. Shigeoka (Eds.) Zakryś B, Milanowski R, Karnkowska A Advances in Experimental Medicine and Biology9793-172017
Evolutionary origin of Euglena. In: Schwartzbach S., Shigeoka S. (eds) Euglena: Biochemistry, Cell and Molecular Biology.Bożena Zakryś, Rafał Milanowski, Anna KarnkowskaAdv Exp Med Biol9793-172017
Charakterystyka kolistych cząsteczek kwasów rybonukleinowych (circRNA)Daria Zganiacz, Rafał MilanowskiPostępy Biochemii63(3)221-2322017
Biogeochemia, ekologia i ochrona ekosystemów
First step to eradication of Poa annua L. from Point Thomas Oasis (King George Island, South Shetlands, Antarctica)Halina Galera, Maciej Wódkiewicz, Ewa Czyż, Łapiński Sławomir , Maria Elżbieta Kowalska, Mariusz Pasik, Marcin Rajner, Paweł Bylina, Katarzyna J.ChwedorzewskaPolar Biology40939-9452017
Livestock-associated Staphylococcus aureus on Polish pig farmsAneta Mroczkowska, Jacek Żmudzki, Natalia Marszałek, Monika Orczykowska-Kotyna, Iga Komorowska, Agnieszka Nowak, Anna Grzesiak, Ewelina Czyżewska-Dors, Arkadiusz Dors, Zygmunt Pejsak, Waleria Hryniewicz, Tomasz Wyszomirski, Joanna EmpelPLOS ONEDOI 10.1371/journal.pone.01707452017
Formalized classification of European fen vegetation at the alliance levelTomas Peterka, Michal Hajek, Martin Jirousek, Borja Jimenez-Alfaro, Liene Aunina, Ariel Bergamini, Daniel Dite, Ljuba Felbaba-Klushyna, Ulrich Graf, Petra Hajkova, Eva Hettenbergerova, Tatiana G. Ivchenko, Florian Jansen, Natalia E. Koroleva, Elena D. Lapshina, Predrag M. Lazarevic, Asbjorn Moen, Maxim G. Napreenko, Paweł Pawlikowski, Zuzana Pleskova, Lucia Sekulova, Viktor A. Smagin, Teemu Tahvanainen, Annett Thiele, Claudia Bita-Nicloae, Idoia Biurrun, Henry Brisse, Renata Custerevska, Els De Bie, Jorg Ewald, Una FitzPatrick, Xavier Font, Ute Jandt, Zygmunt Kącki, Anna Kuzemko, Flavia Landucci, Jesper E. Moeslund, Aaron Perez-Haase, Valerijus Rasomavicius, John S. Rodwelll, Joop H.J. Schaminee, Urban Silc, Zvjezdana Stancic, Milan ChytryApplied Vegetation Science 20124-1422017
New distributional data on bryophytes of Poland and Slovakia, 9Piotr Górski, Paweł Pawlikowski, Anna Rusińska, Barbara Fojcik, Robert Zubel, Grzegorz Voncina, Henryk Klama, Michał Smoczyk, Anna SalachnaSteciana21(1)31-402017
New distributional data on bryophytes of Poland and Slovakia, 11Piotr Górski, Monika Staniszek-Kik, Paweł Pawlikowski, Stanisław Kłosowski, Ewa Stefańska-Krzaczek, Grażyna DomianSteciana21(3)97-1022017
Vascular plants of Łempis nature reserve in the Augustów Forest (NE Poland)Paweł Pawlikowski, Iwona Dembicz, Michał Tyszkowski, Justyna Ryniewicz, Łukasz Kozub, Marta Czarnocka-Cieciura, Piotr Borzeński, Wojciech Kasprzak, Magdalena Galus, Krzysztof FiedorowiczSteciana21(3)107-1132017
Long-term fire effects of the drained open fen on organic soilsMarcin Sulwiński, Monika Mętrak, Małgorzata Suska-MalawskaArchives of Environmental Protection157072017
How much of the invader's genetic variability can slip between our fingers? A case study of secondary dispersal of Poa annua on King George Island (Antarctica)Maciej Wódkiewicz, Katarzyna J. Chwedorzewska, Piotr T. Bednarek, Anna Znój, Piotr Androsiuk, Halina GaleraEcology and Evolution8592-6002017
Psychronectria hyperantarctica, gen. Nov., comb. Nov., epitypification and phylogenetic position of an Antarctic bryophilous ascomycete Julia Pawłowska, Łukasz Istel, Michał Gorczak, Halina Galera, Marta Wrzosek, David L. HawksworthMycologiaDOI 10.1080/00275514.2017.13985752017
The progressive spread of Aureoboletus projectellus (Fungi, Basidiomycota) in EuropeMarta Wrzosek,Jurga Motiejunaite , Jonass Kasparaviciu, Mateusz Wilk, Edgars Mukins, Jurgen Schreiner, Milkhail Vishnevskiy, Michał Gorczak, Alicja Okrasińska , Łukasz Istel, Julia Pawłowska Fungal Ecology27134-1362017
Nature's patchwork: How water sources and soil salinity determine the distribution and structure of halophytic plant communities in arid environments of the Eastern Pamir Monika Mętrak, Łukasz Chachulski, Dovutsho Navruzshoev, Paweł Pawlikowski, Elżbieta Rojan, Marcin Sulwiński, Małgorzata Suska-MalawskaPLOS ONEDOI 10.1371/journal.pone.01744962017
Simple yet effective: Historical proximity variables improve the species distribution models for invasive giant hogweed (Heracleum mantegazzianum s.l.) in PolandPiotr Mędrzycki,Ingeborga Jarzyna, Artur Obidziński, Barbara Tokarska-Guzik, Zofia Sotek, Piotr Pabjanek Piotr, Adam Pytlarczyk, Izabela Sachajdakiewicz PLOS ONEDOI 10.1371/journal.pone.01846772017
The adaptive value of habitat prefrences from a multi-scale spatial perspective: insights from marsh-nesting avian speciesJan Jedlikowski, Mattia BrambillaPeer JournalDOI 10.7717/peerj.31642017
Effect of individual incubation effort on home range size in two rallid species (Aves: Rallidae)Jan Jedlikowski, Mattia BrambillaJournal of Ornithology158327-3322017
Environmental and social consequences of gold mining in MongoliaAltan Gantamur,Monika Mętrak, Bogusław Wiłkomirski, Małgorzata Suska-Malawska Monitoring Środowiska Przyrodniczego19(1)ss. 11-152017
Mild palmitate treatment increases mitochondrial mass but does not effect EA.hy926 endothelial cells viabilityDorota Dymkowska, Maria Kawalec, Tomasz Wyszomirski, Krzysztof ZabłockiArchives of Biochemistry and Biophysics63488-952017
Predicting blooms of toxic cyanobacteria in eutrophic lakes with diverse cyanobacterial communitiesBukowska Aleksandra, Kaliński Tomasz, Koper Michał, Kostrzewska-Szlakowska Iwona, Kwiatowski Jan, Mazur-Marzec Hanna, Jasser IwonaScientific Reports7(1):8342DOI 10.1038/s41598-017-08701-82017
Life in extreme habitats: diversity of endolithic microorganisms from cold desert ecosystems of eastern PamirKhomutovska Natalia, Jerzak Maja, Kostrzewska-Szlakowska Iwona, Kwiatowski Jan, Suska-Malawska Małgorzata, Syczewski Marcin, Jasser IwonaPolish Journal of Ecology 65303-3192017
Distribution of invasive Cylindrospermopsis raciborskii in the East-Central Europe is driven by climatic and local environmental variablesKokociński Mikołaj, Gągala Ilona, Jasser Iwona, Karosiene Jurate, Kasperoviciene Jurate, Kobos Justyna, Koreiviene Judita, Soininen Janne, Szczurowska Agnieszka, Woszczyk Michal, Mankiewicz-Boczek JoannaPEMS Micribiology Ecology93DOI 10.1093/femsec/x0352017
Laboratorium Chemii Supramolekularnej
TEMPO-Appended Metal–Organic Frameworks as Highly Active, Selective, and Reusable Catalysts for Mild Aerobic Oxidation of AlcoholsKrzysztof Zwoliński, Michał J. ChmielewskiACS Appl. Mater. Interfaces9 33956–339672017
Facile post-synthetic deamination of MOFs and the synthesis of the missing parent compound of the MIL-101 familyArtur Chołuj, Nicolai Nikishkin, Michał J. ChmielewskiChem. Commun.5310196-101992017
Selective turn-on fluorescence sensing of sulfate in aqueous–organic mixtures by an uncharged bis(diamidocarbazole) receptorKrzysztof M. Bąk, Krystyna Masłowska, Michał J. Chmielewski Org. Biomol. Chem.155968-59752017
Bimetallic Au@Pt nanoparticles dispersed in conducting polymer—A catalyst of enhanced activity towards formic acid electrooxidationAgata Fedorczyk, Robert Pomorski, Michał J. Chmielewski, Jacel Ratajczak, Zbigniew Kaszkur, Magdalena SkompskaElectrochim. Acta2461029-10412017
Analityczne Centrum Eksperckie
Współczesne farby artystyczne w kalejdoskopie prawa, biznesu i kryminalistyki. Cz. 2. Farby zawierające związki arsenu, rtęci i kadmuD. Wilk, E. BulskaAnalityka164-732017
Archaeometric investigations of medieval stained glass panels from Grodziec in PolandD. Wilk, M. Kamińska, M. Walczak, E. BulskaLasers in the Conservation of Artworks XI, Proceedings of LACONA XI2017
Allium cepa L. Response to Sodium Selenite (Se(IV)) Studied in Plant Roots by a LC-MS-Based Proteomic ApproachKarasinski J., Wrobel K., Corrales Escobosa A.R., Konopka A., Bulska E., Wrobel K.Journal of Agricultural and Food Chemistry 17;65(19):3995-40042017
High precision direct analysis of magnesium isotope ratio by Ion Chromatograph/Multicollector-ICPMS using wet and dry plasma conditionsKarasinski J., Bulska E., Wojciechowski M., Krata A.A., Halicz L., Talanta16564-682017
Enrichment of 88Sr in continental waters due to carbonate precipitation Shalev N, Gavrieli I, Halicz L, Sandler A, Stein M., and Lazar BEPSL459381-3932017
High precision direct analysis of magnesium isotope ratio by ion chromatography/multicollector-ICPMS using wet and dry plasma conditionKarasinski J., Bulska E., Wojciechowski M., Halicz L and Krata ATalanta16564-682017
238U-235U-234U fractionation between tetravalent and hexavalent uranium in seafloor phosphorites. Kolodny Y., Torfsteina A. , Weiss-Sarusi K., Zakon Y., and Halicz LChem. Geology4510ne -82017
δ37Cl analysis in perchlorate by Ion Chromatography/MC-ICPMS: analytical performance and implication for biodegradation studies Zakon Y., Ronen Z., Halicz L., Gelman FChemosphere184192-1962017
Recognizing ancient papyri by a combination of spectroscopic, diffractional and chromatographic analytical toolsŁojewska, J., Rabin, I., Pawcenis, D., Bagniuk, J., Aksamit-Koperska, M.A., Sitarz, M., Missori, M., Krutzsch, M. Scientific ReportsVolume 7, 6 April 2017, Article number 462362017
Seleno-compounds and Carnosic Acid Added to Diets with Represeed and Fish Oils Affect Concentrations of Selected Elements and Chemical Composition in the Liver, Heart and Muscles of LambsCzauderna M., Ruszczyńska A., Bulska E., Krajewska K.Springer Science+Business Media, LLC, part of Springer nature 2017https://doi.org/10.1007/s12011-017-1211-z2017
Tetrabromobisphenol A disturbs zinc homeostasis in cultured carebellar granule cells: A dual role in neurotoxicityZiemińska E., Ruszczyńska A., Lazarewicz J. Food and Chemical Toxicology109363-3752017
Selenium supplementation into diets containing carnosic acid, fish and rapeseed oils affects the cvhemical profile of whole blood in lambsCzauderna M., Białek M., Krajewska K.A., Ruszczyńska A., Bulska E., Journal of Animal and Feed Sciences262017
On the use of certified reference materials for assuring the quality of results for the determination of mercury in environmental samplesEwa Bulska, Agnieszka Krata, Mateusz Kałabun, Marcin WojciechowskiEnviron Sci Pollut Res 247889–78972017
High precision direct analysis of magnesium isotope ratio by ion chromatography/multicollector-ICPMS using wet and dry plasma conditionsJakub Karasinski, Ewa Bulska, Marcin Wojciechowski, Ludwik Halicz, Agnieszka Anna KrataTalanta16564–682017
Certyfikacja zawartości kadmu w materiałach odniesienia techniką rozcieńczeń izotopowych spektrometrii masMateusz Kałabun, Agnieszka Krata, Marcin Wojciechowski, Ewa BulskaAnalityka248-532017
Laboratorium Bioanalityczne
Ionized magnesium in plasma and erythrocytes for the assessment of low magnesium status in alcohol dependent patientsMichał Ordak, Magdalena Maj-Zurawska, Halina Matsumoto, Magdalena Bujalska-Zadrozny, Ilona Kieres-Salomonski, Tadeusz Nasierowski, Elzbieta Muszynska, Marcin WojnarDrug and Alcohol Dependence178271-2762017
Laboratorium Fizykochemii Powierzchni
Self-assembly of phosphorylated dihydroceramide at Au(111) electrode surfaceJan Pawłowski; Joanna Juhaniewicz; Sławomir Sęk Materials Chemistry and Physics 186 212-2192017
Characterization of Planar Biomimetic Lipid Films Composed of Phosphatidylethanolamines and Phosphatidylglycerols from Escherichia coliDorota Konarzewska; Joanna Juhaniewicz; Alisan Guzeloglu; Sławomir SękBiochimica et Biophysica Acta – Biomembranes1859475–4832017
Modulation of Activity of Ultrashort Lipopeptides toward Negatively Charged Model Lipid FilmsJoanna M. Wenda; Joanna Juhaniewicz; Dagmara Tymecka; Dorota Konarzewska; Sławomir Sęk Langmuir334619–46272017
α-Helicomimetic foldamers as electron transfer mediatorsKarolina Pułka-Ziach; Sławomir SękNanoscale914913-149202017
Laboratorium Specjalistyczne Mikroskopii i Spektroskopii Elektronowej
ACTA PHYSICA POLONICA AM. Kozłowski, E. Czerwosz, K. Sobczak, K. KurowskaProceedings of the 11th Polish–Japanese Joint Seminar on Micro and Nano Analysis, Gniew, September 11–14, 20161311409-14122017
CRYSTAL GROWTH AND DESIGNW. Pacuski J-G. Rousset V. DelmonteT. JakubczykK. Sobcza, J. Borysiuk,K. Sawicki,E. Janik, J. Kasprzak.172987-29922017
NANOSCALEB. Sikora, P. Kowalik, J. Mikulski, K. Fronc, I. Kamińska, M. Szewczyk, A. Konopka, K. Zajdel, R. Minikayev, K. Sobczak, W. Zaleszczyk, A. Borodziuk, J. Rybusiński, J. Szczytko, A. Sienkiewicz, T. Wojciechowski, P. Stępień, M. Frontczak-Baniewicz,d M. Łapiński,l G. Wilczyński,m W. Paszkowicz A. Twardowskig and D. Elbaum914259-712017
PROCEEDINGS OF SPIEM. Kozłowski, E. Czerwosz, K. SobczakEvent: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2017, 2017, Wilga, Poland104451044553-12017
FLUID DYNAMICS MATERIAL PROCESSING K. Sobczak1349 -572017
ACTA PHYSICA POLONICA AK. Sobczak, M. Kozłowski, E. CzerwoszProceedings of the 11th Polish–Japanese Joint Seminar on Micro and Nano Analysis, Gniew, September 11–14, 20161311413-14162017
Carbon nanotubes decorated with palladium nanoparticlesM.Kozłowski, E. Czerwosz, H. Wronka, K. SobczakMonographs of Tele & RadioResearch Institute,  Vacuum Technique & Technology34-432017
Materiały dla Biosensorów
Effect of the polymerization bath on structure and electrochemical properties of polyaniline-poly(styrene sulfonate) hydrogelsAnna Jabłońska, Barbara PałysJournal of Electroanalytical Chemistry784115-1232017
Electrochemically reduced graphene oxide on gold nanoparticlesmodified with a polyoxomolybdate film. Highly sensitivenon-enzymatic electrochemical detection of H2O2Sensors and Actuators B: Chemical258745-7562018
Pracownia Fotoelektrochemii
Improvement of Photocatalytic and Photoelectrochemical Activity of ZnO/TiO2 Core/Shell System through Additional Calcination: Insight into the MechanismM. Kwiatkowski, R. Chassagnon, O. Heintz, N. Geoffroy, M. Skompska, I. Bezverkhyy Applied Catalysis B: Environmental204200-2082017
Bimetallic Au@Pt nanoparticles dispersed in conducting polymer – A catalyst of enhanced activity towards formic acid electrooxidationA. Fedorczyk , R. Pomorski, M. Chmielewski, J. Ratajczak, Z. Kaszkur, M. SkompskaElectrochimica Acta2461029-10412017
Enhancement of visible light photoelectrocatalytic activity of ZnO(core)/TiO2(shell) composite by N-doping and decorating with Au0 nanoparticlesM. Kwiatkowski, R. Chassagnon, N. Geoffroy, F. Herbst, O. Heintz, I. Bezverkhyy, M. SkompskaElectrochimica Acta246213-2252017
Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej
Forged and Fashioned for Faithfulness—Ruthenium Olefin Metathesis Catalysts Bearing Ammonium Tags Anupam Jana, Karol GrelaChemical Communications54122-1392017
Hoveyda–Grubbs catalyst analogues bearing the derivatives of N-phenylpyrrol in the carbene ligand – structure, stability, activity and unique ruthenium–phenyl interactionsKrzysztof Grudzień, Bartosz Trzaskowski, Michał Smoleń, Roman Gajda, Krzysztof Woźniak, Karol GrelaDalton Transactions4611790–117992017
Expanding the Family of Hoveyda–Grubbs Catalysts Containing Unsymmetrical NHC Ligands Veronica Paradiso, Valerio Bertolasi, Chiara Costabile, Tonino Caruso, Michał Dąbrowski, Karol Grela, Fabia GrisiOrganometallics363692−37082017
Rational and Then Serendipitous Formation of Aza Analogues of Hoveyda-Type Catalysts Containing a Chelating Ester Group Leading to a Polymerization Catalyst FamilyStefan J. Czarnocki, Izabela Czeluśniak, Tomasz K. Olszewski, Maura Malinska, Krzysztof Woźniak, Karol GrelaACS Catalysis7/64115-41212017
Hoveyda−Grubbs-Type Precatalysts with Unsymmetrical N‑Heterocyclic Carbenes as Effective Catalysts in Olefin MetathesisPaweł Małecki, Katarzyna Gajda, Osman Ablialimov, Maura Malińska, Roman Gajda, Krzysztof Woźniak, Anna Kajetanowicz, Karol Grela
Organometallics36 /112153-21662017
Mild Functionalization of Tetraoxane Derivatives via Olefin Metathesis: Compatibility of Ruthenium Alkylidene Catalysts with Peroxides Anupam Jana, Karol GrelaOrganic Letters19520-5232017
Synthesis of Selectively Substituted or Deuterated Indenes via Sequential Pd and Ru CatalysisAnupam Jana, Kasjan Misztal, Anna Żak, Karol GrelaThe Journal of Organic Chemistry82 (8)4226–42342017
A partially serendipitous discovery of thermo-switchable ruthenium olefin metathesis initiator that seem to be well suited for ROMP of monomers bearing vinyl pendant groupsKatarzyna Szwaczko, Izabela Czeluśniak, Karol GrelaJournal of Organometallic Chemistry847146-1532017
Fishing for the right catalyst for the cross-metathesis reaction of methyl oleate with 2-methyl-2-buteneAdrian Sytniczuk, Anna Kajetanowicz, Karol GrelaCatal. Sci. Technol.7 1284-12962017
Ruthenium Catalysts Supported by Amino-Substituted N-Heterocyclic Carbene Ligands for Olefin Metathesis of Challenging SubstratesVincent César, Yin Zhang, Wioletta Kośnik, Adam Zieliński, Adam A. Rajkiewicz, Mirko Ruamps, Stéphanie Bastin, Noël Lugan, Guy Lavigne, Karol GrelaChem. Eur. J.23 1950-19552017
MetathesisMariusz Kędziorek, Karol GrelaApplied Homogeneous Catalysis with Organometallic Compounds: A Comprehensive Handbook in Four Volumes, 3rd Edition, Cornils, B.; Herrmann, W. A.; Beller, M.; Paciello, R., Eds.; Wiley-VCHChap. 241333-13652017
Nowe Metody Spektroskopii NMR
Structure and dynamics of the Huntingtin exon-1 N-terminus: A solution NMR perspectiveM. Baias, P.E.S. Smith, K. Shen, L.A. Joachimiak, S. Żerko, W. Koźmiński, J. Frydman, L. FrydmanJ. Am. Chem. Soc.,1391168–1176 2017
Reconstruction of non-uniformly sampled five-dimensional NMR spectra by signal separation algorithmK. Kosiński, J. Stanek, M.J. Górka, S. Żerko, W. KoźmińskiJ. Biomol. NMR68129-138 2017
Joint non-uniform sampling of all incremented time delays for quicker acquisition in protein relaxation studiesM. Urbańczyk, M. Nowakowski, W. Koźmiński, K. KazimierczukJ. Biomol. NMR68155-1612017
The RxLR motif of the host targeting effector AVR3a of Phytophthora infestans is cleaved before secretionS. Wawra, F. Trusch, A. Matena, K. Apostolakis, U. Linne, I. Zhukov, J. Stanek, W. Koźmiński, I. Davidson, C.J. Secombes, P. Bayer, P. van WestThe Plant Cell291184–11952017
1H, 15N, 13C resonance assignment of plant dehydrin Early Response to Dehydration 10 (ERD10)C. Cedeño, S. Żerko, P. Tompa, W. KoźmińskiBiomol. NMR Assignments11127–131 2017
Reconnaissance of reactivity of Ag(II)SO4 one-electron oxidizer towards naphthalene derivativesA.K. Budniak, M. Masny, K. Prezelj, M. Grzeszkiewicz, J. Gawraczyński, Ł. Dobrzycki, M.K. Cyrański, W. Koźmiński, Z. Mazej, K.J. Fijałkowski, W. Grochala, P.J. Leszczyński New Journal of Chemistry4110742-10749 2017
Non-uniform sampling methods in NMR data acquisitionKoźmiński W., Saxena S., Żerko SLindon, J.C., Tranter, G.E. and Koppenaal, D.W. (eds.) Encyclopedia of Spectroscopy and Spectrometry, 3rd Edition, vol 3, pp. 418-422 Oxford: Elsevier.418-4222017
Size makes a difference: Chiral recognition in complexes of fenchone with cyclodextrins studied by means of NMR titrationK. Dudzik, J. Wójcik, A. Ejchart, M. NowakowskiChiralityVolume 29, Issue 11747–7582017
Spatial attributes of the four-helix bundle group of bacteriocins - The high-resolution structure of BacSp222 in solutionMichał Nowakowski, Łukasz Jaremko, Benedykt Wladyka, Grzegorz Dubind, Andrzej Ejchart, Paweł MakInternational Journal of Biological MacromoleculesVolume 107, Part B2715-27242017
Grupa Badawcza Geochronologii Ewolucyjnej
The origin of tetraradial symmetry in cnidarians.Dzik, J., Baliński A. & Sun, YLethaia 50306–3212017
Hydraulic sediment penetration and seasonal growth of petalonamean basal discs from the Vendian of UkraineDzik, J. & Martyshyn, A.Precambrian Research302140-1492017
Darwinian evolution of the human body and culture.Dzik,  JIn Fuller, M., Evers, D., Runehov, A., & Sæther, K.-W. (Eds.) Issues in Science and Theology: Are We Special? Human Uniqueness in Science and Theology. Springer, Cham.55-772017
Interdyscyplinarne Laboratorium Badań Archeometrycznych
In situ study of Limoges painted enamels py portable XRF supported by LA-ICP-MS analysis of micro-samplesO. Syta, L. Kępa, A. Mistewicz, C. Wesołowska, B. WagnerMicrochemical Journal13737-442018
Wyznaczanie składu pierwiastkowego ceramiki - porównanie archeometrycznego potencjału LA ICP MS i XRFL. Kepa, O. Syta, I. Stadnicki, B. WagnerAnalityka440-472017
A moderate microsampling in Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry analysis of cultural heritage objects: a reviewB. Wagner, O. Syta, M. SawickiLasers in the Conservation of Artworks XINCU Press, Toruń155-1782017
Elemental imaging of heterogeneous inorganic archaeological samples by means of simultaneous laser induced breakdown spectroscopy and laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry measurementsO. Syta, B. Wagner, E. Bulska, D. Zielińska, G. Z. Żukowska, J. Gonzalez, R. RussoTalanta179784-7912018
Pracownia Mykologiczna
Psychronectria hyperantarctica, gen. nov., comb. nov., epitypification and phylogenetic position of an Antarctic bryophilous ascomycete.Pawłowska J., Istel Ł., Gorczak M., Galera H., Wrzosek M., Hawksworth D.L.Mycologia31432822017
Fungal diversity notes 603–708: taxonomic and phylogenetic notes on genera and species.Hyde K.D., C. Norphanphoun, V.P. Abreu, A. Bazzicalupo, K.W.T. Chethana, M. Clericuzio, M.C. Dayarathne, A.J. Dissanayake, A.H. Ekanayaka, M.-Q. He, Karunarathna, S. Konta, I. Kušan, H. Lee, J. Li, C.-G. Lin, N.-G. Liu, Y.-Z. Lu, Z.-L. Luo, I.S. Manawasinghe, A. Mapook, R.H. Perera, R. Phookamsak, C. Phukhamsakda, I. Siedlecki, A.M. Soares, D.S. Tennakoon, Q. Tian, S. Tibpromma, D.N. Wanasinghe, Y.-P. Xiao, J. Yang, X.-Y. Zeng, F.A. Abdel-Aziz, W.-J. Li, I.C. Senanayake, Q.-J. Shang, D.A. Daranagama, N.I. de Silva, K.M. Thambugala, M.A. Abdel-Wahab, A.H. Bahkali, M.L. Berbee, S. Boonmee, D.J. Bhat, T.S. Bulgakov, B. Buyck, E. Camporesi, R.F. Castañeda-Ruiz, P. Chomnunti, M. Doilom, F. Dovana, T.B. Gibertoni, M. Jadan, R. Jeewon, E.B.G. Jones, J.-C. Kang, S.C. Karunarathna, Y.W. Lim, J.-K. Liu, Z.-Y. Liu, H.L. Plautz Jr., S. Lumyong, S.S.N. Maharachchikumbura, N. Matočec, E.H.C. McKenzie, A. Mešić, D. Miller, J. Pawłowska, O.L. Pereira, I. Promputtha, A.I. Romero, L. Ryvarden, H.-Y. Su, S. Suetrong, Z. Tkalčec, A. Vizzini, T.-C. Wen, K. Wisitrassameewong, M. Wrzosek, J.-C. Xu, Q. Zhao, R.-L. Zhao, P.E. Mortimer Fungal Diversity87(1)1-2352017
Fungal lifestyle reflected in serine protease repertoire.Matuszewska A., Stepniewska-Dziubinska M.M., Steczkiewicz K., Pawlowska J.,Scientific Reports791472017
Fungal Planet description sheets: 558–624Crous P.W., M.J. Wingfield, T.I. Burgess, G.E.St.J. Hardy, P.A. Barber, P. Alvarado, C.W. Barnes, P.K. Buchanan, M. Heykoop, G. Moreno, R. Thangavel, S. van der Spuy, A. Barili, S. Barrett, S.O. Cacciola, J.F. Cano-Lira, C. Crane, C. Decock, T.B. Gibertoni, J. Guarro, M. Guevara-Suarez, V. Hubka, M. Kolařík, C.R.S. Lira, M.E. Ordoñez, M. Padamsee, L. Ryvarden, A.M. Soares, A.M. Stchigel, D.A. Sutton, A. Vizzini, B.S. Weir, K. Acharya, F. Aloi, I.G. Baseia, R.A. Blanchette, J.J. Bordallo, Z. Bratek, T. Butler, J. Cano-Canals, J.R. Carlavilla, J. Chander, R. Cheewangkoon, R.H.S.F. Cruz, M. da Silva, A.K. Dutta, E. Ercole, V. Escobio, F. Esteve-Raventós, J.A. Flores, J. Gené, J.S. Góis, L. Haines, B.W. Held, M. Horta Jung, K. Hosaka, T. Jung, Ž. Jurjević, V. Kautman, I. Kautmanova, A.A. Kiyashko, M. Kozanek, A. Kubátová, M. Lafourcade, F. La Spada, K.P.D. Latha, H. Madrid, E.F. Malysheva, P. Manimohan, J.L. Manjón, M.P. Martín, M. Mata, Z. Merényi, A. Morte, I. Nagy, A.-C. Normand, S. Paloi, N. Pattison, J. Pawłowska, O.L. Pereira, M.E. Petterson, B. Picillo, K.N.A. Raj, A. Roberts, A. Rodríguez, F.J. Rodríguez-Campo, M. Romański, M. Ruszkiewicz-Michalska, B. Scanu, L. Schena, M. Semelbauer, R. Sharma, Y.S. Shouche, V. Silva, M. Staniaszek-Kik, J.B. Stielow, C. Tapia, P.W.J. Taylor, M. Toome-Heller, J.M.C. Vabeikhokhei, A.D. van Diepeningen, N. Van Hoa, M. Van Tri, N.P. Wiederhold, M. Wrzosek, J. Zothanzama, J.Z. Groenewald Fungal Planet, Persoonia38558–624 ,240-3842017
The progressive spread of Aureoboletus projectellus (Fungi, Basidiomycota) in EuropeWrzosek M., Motiejunaite J., Kasparavicius J., Wilk M., Mukins E.,
Schreiner J., Vishnevskiy M., Gorczak M., Okrasińska A., Istel Ł., Pawłowska J.
Fungal Ecology27134-1362017
The progressive spread of Aureoboletus projectellus (Fungi, Basidiomycota) in EuropeWrzosek Marta, Motiejunaite Jurga, Kasparavicius Jonas, Wilk Mateusz, Mukins Edgars, Schreiner Jurgen, Vishnevskiy Michail, Gorczak Michał, Okrasińska Alicja, Istel Łukasz, Pawłowska JuliaFungal Ecology27134-1362017
The plasticity of fungal interactions, Wrzosek  Marta, Ruszkiewicz-Michalska M., Sikora K., Damszel M., Sierota ZMycol Progress16101-1082017
Publikacje zawierające podziękowania dla CNBCh UW
Nazwa artykułuNazwisko i imięMiejsce publikacjinumerstronyrok
Laboratorium Badań Strukturalnych i Biochemicznych
Synthesis, Structural Characterization and Catalytic Activities of Sulfur-Functionalized NHC–Copper(I) ComplexesA. Szadkowska, E. Zaorska, S. Staszko, R. Pawłowski, D. Trzybiński, K. WoźniakEuropean Journal of Organic Chemistry20174074-40842017
Mitochondria targeting with luminescent rhenium(I) complexesJ. Skiba, T. Bernaś, D. Trzybiński, K. Woźniak, G. Ferraro, D. Marasco, A. Merlino, M.Z. Shafikov, R. Czerwieniec, K. KowalskiMolecules228092017
1,1′-Bis(thymine)ferrocene Nucleoside: Synthesis and Study of Its Stereoselective FormationI. Anisimov, S. Saloman, A. Hildebrandt, H. Lang, D. Trzybiński, K. Woźniak, D. Šakic, V. Vrček, K. KowalskiChemPlusChem82859-8662017
(S)-2-(4-chlorobenzoyl)-1,2,3,4-tetrahydrobenzo[e] pyrazino[1,2-a][1,4]diazepine-6,12(11H,12aH)-dione-synthesis and crystallographic studiesA. Mieczkowski, D. Trzybiński, M. Wilczek, M. Psurski, M. Bagiński, B. Bieszczad, M. Mroczkowska, K. WoźniakMolBank4M9642017
Bis-diorganotin(IV) complexes with binucleating hydrazones derived from a methylene-bis-aromatic aldehyde as linker: Synthesis, spectral and structural characterization, antibacterial activity and DNA cleavage studiesH. Zafarian, T. Sedaghat, H. Motamedi, D. Trzybiński, K. WoźniakJournal of Organometallic Chemistry853184-1922017
New diols with imidazoquinazoline ringA. Szyszkowska, A. Klasek, S. Pawlędzio, D. Trzybiński, K. Woźniak, I. ZarzykaJournal of Molecular Structure1153230-2382018 (accepted in 2017)
Well-Defined Chiral Copper NHC Complex in Asymmetric Conjugated β-Borylation and One-Pot Metathesis-Asymmetric β-BorylationK. Grela, Anupam Jana, D.Trzybiński, K. WoźniakChemistry A European JournalChem. Eur. J. 10.1002/chem.2017043352017
Pyrene–nucleobase conjugates: synthesis, oligonucleotide binding and confocal bioimaging studiesA. Jabłoński, Y. Fritz, H.-A. Wagenknecht, R. Czerwieniec, T. Bernaś, D. Trzybiński, K. Woźniak, K. KowalskiBeilstein Journal of Organic Chemistry132521-25342017
Cymantrenyl-Nucleobases: Synthesis, Anticancer, Antitrypanosomal and Antimicrobial Activity StudiesA. Jabłoński, K. Matczak, A. Koceva-Chyła, K. Durka, D. Steverding, K. Jakubiec-Krześniak, J. Solecka, D. Trzybiński, K. Woźniak, V. Andreu, G. Mendoza, M. Arruebo, K. Kochel, B. Krawczyk, D. Szczukocki, K. KowalskiMolecules2222202017
Laboratorium Bioanalityczne
Voltammetric and Spectrophotometric Studies on DNA Interacting with Daunorubicin and its Amidino DerivativesAdriana Palinska-Saadi, Magdalena Lukasiewicz, Janusz Oszczapowicz, Malgorzata Lukawska, Irena Oszczapowicz, Elzbieta Zwierkowska, Selim Achmatowicz, Magdalena Maj-ZurawskaElectroanalysis29172-1812017
Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej
Hoveyda–Grubbs catalyst analogues bearing the derivatives of N-phenylpyrrol in the carbene ligand – structure, stability, activity and unique ruthenium–phenyl interactionsKrzysztof Grudzień, Bartosz Trzaskowski, Michał Smoleń, Roman Gajda, Krzysztof Woźniak, Karol GrelaDalton Transactions4611790–117992017
Hoveyda−Grubbs-Type Precatalysts with Unsymmetrical N‑Heterocyclic Carbenes as Effective Catalysts in Olefin MetathesisPaweł Małecki, Katarzyna Gajda, Osman Ablialimov, Maura Malińska, Roman Gajda, Krzysztof Woźniak, Anna Kajetanowicz, Karol Grela
Organometallics36 /112153-21662017
Mild Functionalization of Tetraoxane Derivatives via Olefin Metathesis: Compatibility of Ruthenium Alkylidene Catalysts with Peroxides Anupam Jana, Karol GrelaOrganic Letters19520-5232017
Interdyscyplinarne Laboratorium Badań Archeometrycznych
In situ study of Limoges painted enamels py portable XRF supported by LA-ICP-MS analysis of micro-samplesO. Syta, L. Kępa, A. Mistewicz, C. Wesołowska, B. WagnerMicrochemical Journal13737-442018
A moderate microsampling in Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry analysis of cultural heritage objects: a reviewB. Wagner, O. Syta, M. SawickiLasers in the Conservation of Artworks XINCU Press, Toruń155-1782017
Elemental imaging of heterogeneous inorganic archaeological samples by means of simultaneous laser induced breakdown spectroscopy and laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry measurementsO. Syta, B. Wagner, E. Bulska, D. Zielińska, G. Z. Żukowska, J. Gonzalez, R. RussoTalanta179784-7912018
Analityczne Centrum Eksperckie
Investigation of biotransformation of selenium in plants using spectrometric methodsRuszczynska A., Konopka A.,Kurek E., Elguera J. C. T. , Bulska E.,Spectrochimica Acta Part B1307;162017
On the use of certified reference materials for assuring the quality of results for the determination of mercury in environmental samplesEwa Bulska, Agnieszka Krata, Mateusz Kałabun, Marcin WojciechowskiEnviron Sci Pollut Res 247889–78972017
High precision direct analysis of magnesium isotope ratio by ion chromatography/multicollector-ICPMS using wet and dry plasma conditionsJakub Karasinski, Ewa Bulska, Marcin Wojciechowski, Ludwik Halicz, Agnieszka Anna KrataTalanta16564–682017
Laboratorium Chemii Supramolekularnej
TEMPO-Appended Metal–Organic Frameworks as Highly Active, Selective, and Reusable Catalysts for Mild Aerobic Oxidation of AlcoholsKrzysztof Zwoliński, Michał J. ChmielewskiACS Appl. Mater. Interfaces9 33956–339672017
Facile post-synthetic deamination of MOFs and the synthesis of the missing parent compound of the MIL-101 familyArtur Chołuj, Nicolai Nikishkin, Michał J. ChmielewskiChem. Commun.5310196-101992017
Selective turn-on fluorescence sensing of sulfate in aqueous–organic mixtures by an uncharged bis(diamidocarbazole) receptorKrzysztof M. Bąk, Krystyna Masłowska, Michał J. Chmielewski Org. Biomol. Chem.155968-59752017
Wystąpienia, konferencje i plakaty z afiliacją CNBCh UW
Nazwa wystąpieniaimię i nazwiskoMiejsceDataKraj
Laboratorium Badań Strukturalnych i Biochemicznych
Deeper insight into the crystal structure of the non-steroidal anti-inflammatory drug ketoprophen.Sylwia Pawlędzio, Anna Makal, Damian Trzybiński, Krzysztof WoźniakGrenada, International School on Biological Crystallization29.05-02.06Hiszpania2017
Synthesis and structural characterization of the 3,5-dininitrobenzoic acid : carbamazepine cocrystal.Sylwia Pawlędzio, Anna Makal, Damian Trzybiński, Krzysztof WoźniakWarszawa, 4th European Crystallography School02-07.07Polska2017
Structure-function studies of organellar proteins with FAST and RAP domains (poster) Matthew Merski, Jan Kutner, Jakub Skrzeczkowski, Aleksandra Jurska, Stanisław Dunin-Horkawicz, Maria GornaMarie Curie Alumni Association Annual General Assembly 2017, Salamanca, Spain24-25.03.2017Hiszpania2017
Welcome and Introduction to Marie Curie Alumni AssociationMaria GórnaMCAA Polish Chapter kick-off meeting: Introducing Polish science in a European context”,CNBCh UW, Warsaw06.03.2017Polska2017
How do IFITs fit together in defense against viruses?Górna MW, Boros-Majewska J, Kowalska M, Młynarczyk K , Vladimer GI, Abbas YM., Gebhardt A, Bennett KL, Pichlmair A, Nagar B, Superti-Furga G3rd EMBO Workshop on Computational and Structural Biology, Serock, Polska3.-5.03.2017Polska2017
Structure-function studies of RNA-binding proteins – from antiviral effectors to organellar tunersMaria GórnaWarsaw RNA Club II, IBB PAS, Warsaw13.03.2017Polska2017
Marie Curie Alumni AssociationMaria GórnaNet4Mobility Twinning meeting Warsaw, KPK, Warsaw4-5.04.2017Polska2017
Structural studies of RNA-binding proteins with helical repeatsMaria GórnaEMBO YIP Meeting, Heidelberg19.05.2017Niemcy2017
Jak złapać RNA? Badania strukturalne i zastosowanie przeciwwirusowych białek IFIT (poster)M. Kowalska, J. Boros-Majewska, K. Młynarczyk, Y. Abbas, B. Nagar, G. Superti-Furga, Maria GórnaMajówka Wydziału Biologii, Uniwersytet Warszawski9-16.05.2017Polska2017
A multi-million dollar operation: „BacProTac” or how to save the world from the return to the dark agesMaria GórnaGórna & Glatt lab retreat, Kluszkowce21.06.2017Polska2017
Praktyczne wskazówki beneficjentaMaria GórnaWarsztaty dla wnioskodawców - przygotowanie wniosków na konkurs Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships w programie HORYZONT 2020, Uniwersytet Warszawski – RPK Centrum, Warsaw,20.07.2017Polska2017
Structure-function studies of RNA-binding proteins – from antiviral effectors to inflammation tunersMaria GórnaEMBO Sectoral Meeting in Immunology, Bergamo, Italy9-10.02.2017Włochy2017
Structure-function studies of RNA-binding proteins – from antiviral effectors to inflammation tunersMaria GórnaEMBO Sectoral Meeting in Structural Biology, Heidelberg, Germany27-28.02.2017Niemcy2017
„MSCA, MCAA and the Chapters” , “Polish Chapter – the first year “,Maria GórnaMCAA Polish Chapter Meeting, Gdańsk11.09.2017Polska2017
Not your typical TPR protein – RNA-binding proteins with helical repeats (poster) Monika Kowalska, Jan Kutner, Matthew Merski, Krzysztof Młynarczyk, Natalia Karolak, Anna Laskowska, Mikołaj Kuska, Jakub Skrzeczkowski, Maja Czub, Marcin Ziemniak, Stanisław Dunin-Horkawicz, Maria GórnaSpetsai Summer School 2017: Proteins and Organized Complexity, Spetses, Greece24.09-1.10.2017Grecja2017
Jak udział w grantach Marie Skłodowskiej-Curie wpłynął na rozwój mojej kariery – doświadczenie stypendystki”, Udane elementy kariery naukowej"Maria GórnaProjekt naukowiec, Dni kariery i mobilności dla młodych naukowców, Warszawa24.10.2017Polska2017
„Struktura i dynamika białek i peptydów”Maria Górna, Wojciech DzwolakI spotkanie współpracy naukowej UW-WUM15.11.2017Polska2017
Structural and charge density analysis of doxycycline based on high-resolution X-ray and neutron diffractionDaniel Tchoń, Anna Makal, Krzysztof WoźniakWarszawa, 4th European Crystallography School02-07.07Polska2017
Structure and function studies of RNA-binding proteins with FAST motifs and a RAP domain​Jan KutnerGórna & Glatt lab retreat, Kluszkowce21.06.2017Polska2017
Structure and function studies of RNA-binding proteins with FAST motifs and a RAP domain​Jan Kutner3rd EMBO Workshop on Computational and Structural Biology, Serock, Polska3.-5.03.2017Polska2017
tructure and function studies of RNA-binding proteins with FAST motifs and a RAP domainJ. Kutner, M. Merski, A. Jurska, M. Kuska, M. GornaFEBS 201710-14.09.2017Izrael2017
Crystallography beyond IAMKrzysztof WoźniakCambridge University28-30/09/2017UK2017
Precision and Accuracy of Single Crystal X-ray ResultsKrzysztof WoźniakHyderabad21-28/08/2017India2017
X-Ray Structural Analysis Century after the Braggs - On Precision and Accuracy of Structural InformationKrzysztof WoźniakKarlsruhe27-30/03/2017Niemcy2017
What modern crystallography can add to pharmaceutical research?Krzysztof WoźniakPrague10-11/05/2017Czechy2017
On Precision and Accuracy of Single Crystal X-ray ResultsKrzysztof WoźniakWarsaw 2-7/07/2017Polska2017
X-Ray Wavefunction Refinement - a new method of X-ray crystallographyMagdalena WoińskaBerlin, Visit at the Fritz Haber Institute of the Max Planck Society (post-event of the 67th Lindau Nobel Laureate Meeting )1-4.07.2017Niemcy2017
Structure, charge density and energetic features of quinoline derivativesMagdalena WoińskaHajdarabad, 24th Congress and General Assembly of the International Union of Crystallography21-28.08.2017Indie2017
Experimental observation of charge-shift bond in fluorite CaF 2Marcin StachowiczWrocław28-30.06.2017Polska2017
Structural studies on mRNA cap recognition and bindingMarcin ZiemniakErice, International School of Crystallography 50th Course Erice Integrative Structural Biology2-11.06.2017Włochy2017
Structural basis of mRNA-cap recognition by Dcp1/Dcp2 complexMarcin ZiemniakSerock, 3rd EMBO Workshop on Computational and Structural Biology3.-5.03.2017Polska2017
Inhibition of deubiquitinating enzymes as a new approach in _x000B_anti-cancer therapyMarcin ZiemniakKluszkowce, Górna & Glatt lab retreat21.06.2017Polska2017
DAC-XRD: Data management and processing framework for high-pressure X-ray diffraction and spectroscopy experiments with diamond anvil cells.Jarosław A. Kalinowski, Anna MakalEHPRG 2017, Poznań3-8.09.2017Polska2017
Energetic and Structural Consequences of A-ring Conformation in Vitamin D analoguesMonika Wanat, Maura Malinska, Andrzej Kutner, Krzysztof Woźniak4th European Crystallography School, Warsaw02-07.07Polska2017
Reconstruction of charge density and A-ring conformation of vitamin D analoguesMonika Wanat, Maura Malinska, Krzysztof WoźniakMSSC 2017, London18-22.09UK2017
Reconstruction of charge density of vitamin D analoguesMonika Wanat, Maura Malinska, Andrzej Kutner, Krzysztof WoźniakIUCR, Hajdarabad21-28.08.2017Indie2017
Electron Density, Electrostatic Potential, Electrostatic Interactions in the Context of Intermolecular InteractionsPaulina M. DominiakQUANTUM CRYSTALLOGRAPHY: Current Developments and Future Perspectives,The CECAM Meeting, nancyJune 19-20, 2017Francja2017
Experimental charge densities of nucleobase chlorides from intermolecular interaction perspectivePaulina M. Dominiak, Prashant Kumar, Małgorzata Cabaj, Aleksandra Paziothe 24th Congress and General Assembly of the International Union of Crystallography, Hyderabad21-28.08.2017Indie2017
Reinvestigation of hypoxanthinium nitrate monohydrate structureMalgorzata Katarzyna Cabaj, Roman Gajda, Anna Makal, Paulina Maria Dominiakthe 24th Congress and General Assembly of the International Union of Crystallography, Hyderabad21-28.08.2017Indie2017
UBDB databank for protein-RNA interactions through magnesium ionsUrszula Budniak, Paulina M. Dominiakthe 24th Congress and General Assembly of the International Union of Crystallography, Hyderabad21-28.08.2017Indie2017
Wykorzystanie banku UBDB do obliczeń energii elektrostatycznej oddziaływań biomakromolekułUrszula Budniak, Paulina M. DominiakChemSession’17, Warszawa09.06.2017Polska2017
Analysis of the Relationships in the Repeat and Non-Repeat Regions of the RAP Domain-Containing ProteinsMatthew Merski, Jakub Skrzeczkowski, Krzysztof Mlynarczyk, Stanislaw Dunin-Horkawicz, Maria Gorna3rd NGP-NET symposium on Non-Globular Proteins28/8-1/9 2017Slovakia2017
Analysis of the Relationships in the Repeat and Non-Repeat Regions of the RAP Domain-Containing ProteinsMatthew Merski, Jakub Skrzeczkowski, Krzysztof Mlynarczyk, Stanislaw Dunin-Horkawicz, Maria Gorna21st Evolutionary Biology Meeting in Marseilles26/9-29/9 2017France2017
Mikroorganizmy Eukariotyczne
Reduction and expansion in the genome of parasitic rhizarian, Mikrocytos mackini.
Karnkowska A, Burki F, Meyer G, Abbott CL, Irwin NAT, Hehenbeger E, Kolisko M, Keeling PJ.15th International Congress of Protistology
30th July – 4th August 2017Czechy2017
A novel type of intronic circRNA derived from nonconventional introns in nuclear genes of euglenidsNatalia Gumińska, Bożena Zakryś, Rafał Milanowski22nd Annual Meeting of the RNA Society (Prague)30.05-4.06.2017Czechy
The order of intron removal during splicing of α-tubulin (tubA) pre-mRNA in Euglena gracilis. Natalia Gumińska, Bożena Zakryś, Rafał Milanowski15th International Congress of Protistology (Prague)30.07-4.08.2017Czechy
Evolution of ribosomal RNA genes in EuglenozoaPaweł Hałakuc, Anna Karnkowska, Rafał Milanowski15th International Congress of Protistology (Prague)30.07-4.08.2017Czechy
Whole genome studies of two non-model species of euglenids: Euglena longa and E. hiemalisMagdalena Płecha, Halszka Wysocka-Korzun, Natalia Gumińska, Anna Karnkowska, Bożena Zakryś, Rafał Milanowski15th International Congress of Protistology (Prague)30.07-4.08.2017Czechy
Analysis of nonconventional introns in genomes of marine diplonemidsHalszka Wysocka-Korzun, Magdalena Płecha, Anna Karnkowska, Ryan Gawryluk, Patrick J. Keeling, Rafał Milanowski15th International Congress of Protistology (Prague)30.07-4.08.2017Czechy
Hypervariable regions of 18S rDNA as a tool for identifcation of autotrophic euglenid species in metabarcoding surveysMaja Łukomska-Kowalczyk, Anna Karnkowska, Rafał Milanowski, Bożena Zakryś11th International Phycological Congress (Szczecin)13-19.08.2017Poland
Metabarcoding of phototrophic euglenids from the selected hypereutrophic reservoirsbased on the analysis of V2 18S rDNANatalia Gumińska, Maja Łukomska-Kowalczyk, Agata Kulczycka, Rafał Milanowksi, Bożena Zakryś11th International Phycological Congress (Szczecin)13-19.08.2017Poland
PCR identification of toxic PCR identification of toxic euglenid species Euglena sanguineaAgata Kulczycka, Maja Łukomska-Kowalczyk, Bożena Zakryś, Rafał Milanowski11th International Phycological Congress (Szczecin)13-19.08.2017Poland
Analityczne Centrum Eksperckie
The magic of colour of medieval stained glass windows. Insights into composition of red and violet flashed glassesM. Walczak, D. Wilk, M. Kamińska, E. Bernady, E. BulskaBilbao 2-6.05.2017Hiszpania2017
Forensic examination of structure and composition of sub-surface layers in glass fragmentsD. WilkBratysława26-29.09.2017Słowacja2017
The paradigm shift in elemental analysis of modern paintings for forensic purposesD. Wilk, E. BulskaToronto 21-25.08.2017Kanada2017
Forensic analysis of glass fragments by LA-ICP-MS method. Sampling and glass corrosion issuesD. WilkToronto 21-25.08.2017Kanada2017
Classification of modern artists’ paints for forensic purposesD. WilkBratysława26-29.09.2017Słowacja2017
Certyfikowane materiały odniesienia alkoholu do wzorcowania analizatorów wydechu w ramach projektu EMPIR ALCOREFKarasiński J., Bulska E., Janko P.Jakość w Chemii Analitycznej Mory22-24/11/2017Polska2017
Isotope Analysis of Sulfur, Bromine, and Chlorine in Individual Anionic Species by Ion Chromatography/Multicollector-ICPMSYevgeni Zakona,b, Ludwik Haliczb,c, Faina GelmanbSt. Antoneluty 2017Austria2017
Development of δ37Cl isotope analysis by IC/MC-ICPMS and its application for studying biodegradation of perchlorateY. Zakon, Z. Ronen, L. Halicz, F. Gelman
Asconalipiec 2017Szawajcaria2017
Carbon-bromine isotope approach for tracing the fate of brominated organic contaminants in the environmentFaina Gelman1, Yevgeni Zakon1,2, Noa Balaban3,
Zeev Ronen3, Anat Bernstein3, Ludwik Halicz1, 4

Warszawalistopad 2017Polska2017
"Science communication", na konferecji Euromat 2017 w ramach Ipromedai -Young Scientist ForumMonika Aksamit-KoperskaSaloniki16-22 września 2017Grecja2017
"Błędy poznawcze, pułapki mózgu - dlaczego pseudonauka zyskała na popularności?" Audycja Homoscience w TokFmMonika Aksamit-Koperska I Dominik KontorowiczWarszawa16 grudnia 2017Polska2017
"Sposoby na pseudonaukę. Mówią dr Monika Aksamit-Koperska i Dominika Surała" Audycja Człowiek 2.0 w TokFmMonika Aksamit-Koperska I Dominika SurałaWarszawa25 listopada 2017Polska2017
"A dowodzik jest?" - zanim udostępnisz, sprawdź źródło"" Audycja Stacja Nauka w Czwórka Polskie RadioMonika Aksamit-KoperskaWarszawa05 grudnia 2017Polska2017
Audycja Stacja Nauka w Czwórka Polskie RadioMonika Aksamit-KoperskaWarszawa16 maja 2017Polska2017
Audycja Czat czwórki w Czwórka Polskie RadioSławomiir Brzózek i Monika Aksamit-KoperskaWarszawa27 lipca 2017Polska2017
"Polska-nauka-Co-zrobic-by-przyciagala-specjalistow?" Audycja Czat czwórki w Czwórka Polskie Radio dr Anna Muszewska i dr hab. Maciej Malicki I Monika Aksamit-KoperskaWarszawa26 kwietnia 2017Polska2017
"Czy można uprać arras wawelski? O trudnej sztuce konserwacji" Audycja Homoscience w TokFmMonika Aksamit-KoperskaWarszawa4 lutego 2017Polska2017
"Podróż wświat inspiracji, czyli spacer po codzienności" na gali rozdania nagród EDUinspiracje i EDUinspirator Fundacji Rozwoju Systemu EdukacjiMonika Aksamit-KoperskaWarszawa07 grudnia 2017Polska2017
"Długa droga do ukladu okresowego pierwiastków", wykład organizowany przez Copernicus Center for Interdisciplinary Studies w ramach Granice NaukiMonika Aksamit-KoperskaKraków14 listopada 2017Polska2017
"from Lab to TV - oneway ticket?" wykład proszony na AFO - festiwalu filmowym w OłomuńcuMonika Aksamit-KoperskaOłomuniec1 maja 2017Czechy2017
wystąpienie na "Małopolski Kongres Kobiet" w panelu "cyfrowy sufit"Piotr Prokopowicz, Joanna Pyrkosz-Pacyna, Monika Aksamit-KoperskaKraków8 marca 2017Polska2017
"Czego się nauczymy, tego nam nikt nie wydrze" w ramach konferencji "programowanie przyszłości" I kampani "dziewczyny na politechniki"Monika Aksamit-KoperskaBiałystok30 marca 2017Polska2017
Gość w odcinku "Chemia w jedzeniu" w serii TVN Style "Wiem, co jem i wiem, co kupuję"Monika Aksamit-KoperskaWarszawa8 października 2017Polska2017
Gość w odcinku "Tajemnice drzew" w serii TVP "Sonda 2"Monika Aksamit-KoperskaWarszawa8 październik 2017Polska2017
Gość w odcinku "Smog" w serii TVP "Sonda 2"Monika Aksamit-KoperskaWarszawa3 marca 2017Polska2017
Gość w odcinku "Układ" w serii TVP "Sonda 2"Monika Aksamit-KoperskaWarszawa26 marca 2017Polska2017
Gość w Pytanie na śniadanie -Adamed SmartUp Monika Aksamit-KoperskaWarszawa28 lipca 2017Polska2017
Gość w Pytanie na śniadanie - smogMonika Aksamit-KoperskaWarszawa12 stycznia 2017Polska2017
prowadząca w "Wynalazcy przyszłości 2", seria popularnonaukowa Canal+Discovery (10 odcinków) Monika Aksamit-Koperskacała Polskaod stycznia do marca 2017Polska2017
"Czy opalanie jest szkodliwe?" filmik popularnonaukowy dla Fundacji Adamed SpartUp Monika Aksamit-KoperskaWarszawa24 sierpnia 2017Polska2017
"Łańcuch w zlewce" filmik popularnonaukowy (zagadka) dla Fundacji SpartUp AdamedMonika Aksamit-KoperskaWarszawa29 marca 2017Polska2017
"Czy w Polsce mamy smog?" filmik popularnonaukowy dla Fundacji SpartUp AdamedMonika Aksamit-KoperskaWarszawa4 marca 2017Polska2017
Warsztaty w ramach Euraxess: Dzień III - Warsztat I Znajdź pasjonatów swoich badańMonika Aksamit-Koperska I Michał KrupińskiKraków12 pażdziernika 2017Polska2017
wasztat w ramach Uniwersytetu Otwartego prowadzony dla wykładowców UOUW: "Jak 'puścić w świat' wyniki badań naukowych?"Monika Aksamit-KoperskaWarszawa27 kwietnia 2017Polska2017
mentoring Lean in steamMonika Aksamit-KoperskaWarszawaod maja 2017 do stycznia 2018Polska2017
Oznaczanie hormonu wzrostu w osoczu krwi - udział w pilotażowych porównaniach międzylaboratoryjnych instytutów metrologicznych - wystąpienie ustneAnna Konopka, Julio Cesar Torres Elguera, Anna Łuciuk, Ewa BulskaOgólnopolska Konferencja Naukowa "Jakość w chemii analitycznej 8", Mory k./Warszawy22-24 listopada 2017Polska2017
Zastosowanie bezpośredniej i specyficznej dla danej formy metody rozcieńczeń izotopowych do oznaczania rtęci i metylortęci w tkankach organizmów morskichAgnieszka Krata, Ewa Bulska, Emilia VassilevaMory/k. Warszawy22-24 listopada 2017Polska2017
Certyfikacja środowiskowych materiałów odniesienia wód i gleby w ramach projektu EMPIR EnvCRMEwa Bulska, Eliza Kurek, Anna Tomiak, Marcin Wojciechowski, Agnieszka KrataMory/k. Warszawy22-24 listopada 2017Polska2017
Efektywność procesu oczyszczania substancji psychoaktywnych i ich identyfikacja z użyciem ultrasprawnej chromatografii cieczowej połączonej ze spektrometrią masMagdalena Michalska-Kacymirow, Ewa Bulska, Anna Łuciuk, Marcin Wojciechowski, Agnieszka Krata, Paweł Małecki, Karol GrelaMory/k. Warszawy22-24 listopada 2017Polska2017
Matrycowe, certyfikowane materiały odniesienia w atomowej i cząsteczkowej spektrometrii masEwa Bulska, Anna Konopka, Anna Łuciuk, Agnieszka Krata, Anna Ruszczyńska, Barbara Wagner, Marcin WojciechowskiWrocław17-21 września 2017Polska2017
Chromatografia jonowa z wielodetektorowym spektrometrem mas w izotopowej analizie magnezu, strontu i wapniaEwa Bulska, Ludwik Halicz, Jakub Karasiński, Agnieszka Krata, Marcin WojciechowskiWrocław17-21 września 2017Polska2017
Certifed Refrence Materials for Atomic and Molecular Mass SpectrometryEwa Bulska, Anna Konopka, Anna Łuciuk, Agnieszka Krata, Anna Ruszczyńska, Barbara Wagner, Marcin WojciechowskiPiza11-16 czerwca 2017Włochy2017
Ion Chromatography coupled Multicollector / ICP MS in the determination of inorganic cationsAgnieszka Krata, Jakub Karasinski, Ewa Bulska, Marcin Wojciechowski, Ludwik HaliczPiza11-16 czerwca 2017Włochy2017
Development of HPLC species-specific / unspecific ID ICP MS method for the determination of selenium speciesAgnieszka Krata, Ewa Bulska, Jakub Karasinski, Marcin WojciechowskiPiza11-16 czerwca 2017Włochy2017
Metoda rozcieńczeń izotopowych w certyfikacji materiałów odniesieniaAgnieszka Krata, Ewa Bulska, Mateusz Kałabun, Marcin WojciechowskiPoznań1-3 marca 2017Polska2017
Laboratorium Bioanalityczne
Voltammetric and Spectrophotometric Studies on DNA Interactions with Doxorubicin and Its Novel Amidino DerivativesAdriana Palinska-Saadi, Magdalena Lukasiewicz, Janusz Oszczapowicz, Malgorzata Lukawska, Irena Oszczapowicz, Elzbieta Zwierkowska, Selim Achmatowicz, Magdalena Maj-ZurawskaMatrafured 2017
International Conference on Electrochemical Sensors,
Visegrad, Węgry
11-16.06.2017Węgry2017
Novel derivatives of trifluoroacetophenone as ionophores in ion selective electorodes sensitive to carbonates for determination of total carbon dioxide species in blood serumMałgorzata Bodzon, Adriana Palinska-Saadi, Sylwia Dabrowska, Józef Mieczkowski, Andrzej Lewenstam, Magdalena Maj-ŻurawskaMatrafured 2017
International Conference on Electrochemical Sensors,
Visegrad, Węgry
11-16.06.2017Węgry2017
Wpływ stałego kontaktu na charakterystykę membranowych elektrod jonoselektywnych czułych na jony węglanoweMałgorzata Bodzon, Józef Mieczkowski, Andrzej Lewenstam, Magdalena Maj-ŻurawskaXVI Konferencja
Elektroanaliza w Teorii i Praktyce,
Kraków, Polska
1-2.06.2017Polska2017
Magnesium in spasmophiliaKatarzyna Torunska, Adriana Palinska-Saadi, Anna Suska, Michał Ordak, Magdalena Maj-Zurawska37. Magnesium-Symposium der Gesellschaft für Magnesium-Forschung e.V. ,
Herne, Niemcy
24-25. 11. 2017 Niemcy2017
Laboratorium Fizykochemii Powierzchni
In situ STM and AFM imaging of bio-related surfacesSławomir SękWorkshop on Bioenergy, Biofuel Cells: From fundamental applications of bioelectrochemistry2.02.Polska2017
Scanning Probe Microscopy: Exploring the Structure and Properties of Supported Planar Lipid FilmsSławomir SękSeminarium na Wydziale Chemii Uniwersytetu w Oldenburgu5.05.Niemcy2017
Lipid Bilayers on Gold Electrodes: Mechanism of Formation and Interactions with Membranolytic Peptide-Based CompoundsSławomir Sęk, Joanna Juhaniewicz-Dębińska, Dorota Konarzewska68th Meeting of International Society of Electrochemistry27.08.-1.09.USA2017
Electrical Behavior of Peptide Nanoscale JunctionsSławomir SękKIPS International Symposium7.09.-8.09.Japonia2017
Activity of Lipopeptides Toward Biomimetic Lipid FilmsSławomir Sęk, Joanna M. Wenda, Joanna Juhaniewicz-Dębińska, Dagmara Tymecka, Dorota KonarzewskaThe 8th International Workshop on Surface Modification for Chemical and Biochemical Sensing3.11.-7.11.Polska2017
On the influence of antibiotic lipopeptides on model biological membranes – Langmuir monolayer, QCM-D and electrochemical studiesJoanna Juhaniewicz, Sławomir Sęk68th Meeting of International Society of Electrochemistry27.08.-1.09.USA2017
On the influence of antibiotic peptides on model lipid membranesJoanna Juhaniewicz, Sławomir Sęk5th European Joint Theoretical/Experimental Meeting on Membranes06.12-08.12Polska2017
Oddziaływanie cyklicznego lipopeptydu z błoną lipidową bakterii Gram-dodatniej na granicy faz powietrze wodaDorota Konarzewska, Sławomir SękV Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii11.05.-12.05.Polska2017
Interactions lipid-lipopeptide: investigation of model membranes containing phospatidylcholine and phosphatidylserineDorota Konarzewska, Sławomir Sęk5th European Joint Theoretical/Experimental Meeting on Membranes06.12-08.12Polska2017
Oddziaływanie daptomycyny z biomimetyczną membraną lipidową bakterii Gram-dodatniej na granicy faz powietrze-wodaDorota Konarzewska, Sławomir SękNanoBioMat30.05.Polska2017
Laboratorium Specjalistyczne Mikroskopii i Spektroskopii Elektronowej
Ab initio and EELS studies of electronic properties of Bi2Se3Cu systemK.SOBCZAK, P.STRĄK, A.WOŁOŚ,A.HRUBAN, A.MATERNA & J.BORYSIUKXVI International Conference on Electron Microscopy 10-13 September 2017 Jachranka • Warszawa • Poland10-13.09.2017Polska2017
The influence of the impregnation order of cobalt and potassium on the surface state and catalytic performance in the ethanol steam reforming of ceria-supported caralystsS. Turczyniak, K. Sobczak, M. Greluk, M. Rotko, M. Donten and A. MachockiJachranka10-13 września 2017Polska2017
Fitogeneza i Ewolucja Roślin
Evolution of pollen morphology in Apiaceae Jakub Baczyński, A. Miłobędzka, K. Spalik, Ł. BanasiakIX Apiales Symposium, Guangzhou31.07-2.08.Chiny2017
Selecting calibration points for the chronogram of Apiaceae based on the reconstruction of pollen evolution Łukasz Banasiak, J. Baczyński, A. Miłobędzka, R.H. Sancay, K. SpalikIX Apiales Symposium, Guangzhou31.07-2.08.Chiny2017
Daucus decipiens and Daucus edulis – sister cases of secondary woodiness in Daucineae with dissimilar wood anatomy Kamil Frankiewicz1, A.A. Oskolski, F. Fernandez, Ł. Banasiak, K. SpalikIX Apiales Symposium, Guangzhou31.07-2.08.Chiny2017
Secondary woodiness in umbellifer subfamily Apioideae: a preliminary survey Krzysztof Spalik, K. Frankiewicz, A.A Oskolski, Ł. BanasiakIX Apiales Symposium, Guangzhou31.07-2.08.Chiny2017
Diversity of pollen types in Apiales – a phylogenetic approachJakub Baczyński, Aleksandra Miłobędzka, Krzysztof Spalik, Łukasz BanasiakXIX International Botanical Congress, Shenzen23-29.07Chiny2017
Secondary woodiness in African representatives of Tordylieae (Apioideae, Apiaceae): Paedomorphic traits are confined to rosette shootsKamil Frankiewicz, Alexei Oskolski, Anthony Magee, Łukasz Banasiak, Krzysztof SpalikXIX International Botanical Congress, Shenzen23-29.07Chiny2017
Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej
23rd ISCB International Conference (ISCBC-2017), wykład na zaproszenie pt. "Catalytic Olefin Metathesis at the Dawn of
Implementation in Green Pharmaceutical Production"
Karol GrelaChennai08-10.02.2017Indie2017
3rd International Green Catalysis Symposium, wykład na zaproszenie pt. "Tagged olefin metathesis ruthenium catalysts: advances in Green Chemistry"Karol GrelaRennes23-24.03.2017Francja2017
Organic Chemistry Conference (OCC) NOST, wykład na zaproszenie pt. "Making olefin metathesis work: current advances and retreats"Karol GrelaBhopal24-27.08.2017Indie2017
National University of Singapore (NUS), wykład w ośrodku zagranicznym pt. "Ruthenium Catalysed Olefin Metathesis. Applications in Organic Synthesis and in Chemical Industry"Karol GrelaSingapore42781Singapur2017
Institut des Biomolécules Max Mousseron (IBMM), Université de Montpellier, wykład w ośrodku zagranicznym pt."Making Olefin Metathesis Work"Karol GrelaMontpellier42824Francja2017
Institut des Sciences Molecularies de Marseille (iSm2), wykład w ośrodku zagranicznym pt. "Making olefin metathesis work: current advances and retreats"Karol GrelaMarseille42823Francja2017
University of Delhi, wykład w ośrodku zagranicznym pt. "Olefin metathesis with modern ruthenium catalysts: applications in basic research and in industrial production"Karol GrelaDelhi42968Indie2017
Guru Nanak University, wykład w ośrodku zagranicznym pt. "Making olefin metathesis work: current advances and retreats"Karol GrelaAmritsar42976Indie2017
Konferencja Wydziału Chemii UW i Wydziału Chemicznego PW, podsumowująca projekt KNOW, wykład na zaproszenie organizatorów pt. "Metateza (olefin) pomiędzy Uniwersytetem a Politechniką"Karol GrelaWarszawa42844Polska2017
Wykład w firmie Firmenich pt. "Macrocyclisation at high concentration. The first and the second approach"Karol GrelaGeneva42993Szwajcaria2017
Uniwersytet Dzieci, wykład pt. "Czy naukowiec musi mieć pasję?"Karol GrelaWarszawa43043Polska2017
Wykłąd Inauguracyjny WCh UW pt. "Dlaczego warto studiować… chemię"Karol GrelaWarszawa43011Polska2017
Institut Català d'Investigació Química (ICIQ), wykład w ośrodku zagranicznym pt. "Making olefin metathesis work: current advances and retreats"Karol GrelaTarragona43089Hiszpania2017
60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, wykład na zaproszenie organizatorów pt. "Zastosowanie katalizatorów rutenowych z różnymi ligandami NHC w reakcjach metatezy olefin"Anna KajetanowiczWrocław17-21.09.2017Polska2017
22nd International Symposium on Olefin Metathesis and Related Chemistry (ISOM XXII), wykład na zaproszenie pt. "Ruthenium catalysts with Unsymmetrical N-Heterocyclic Carbenes - Selective Catalysts in Olefin Metathesis Reactions"Anna KajetanowiczZurich9-12.07.2017Szwajcaria2017
Tomorrow's Catalysis for Research and Industry Beilstein Organic Chemistry Symposium 2017, poster pt. "Development of unsymmetrical NHC ligands for selective olefin metathesis"Anna Kajetanowicz i Karol GrelaPotsdam24-26.10.2017Niemcy2017
II Interdyscyplinarna Konferencja Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, poster pt. "Catalysis for the Twenty-First Century Chemical Industry"Anna Kajetanowicz i Karol GrelaWarszawa20-21.11.2017Polska2017
Tomorrow's Catalysis for Research and Industry Beilstein Organic Chemistry Symposium 2017, poster pt. "Specialized metathesis catalysts ligated by fluorene derived unsymmetrical N heterocyclic carbenes"Phillip JollyPotsdam24-26.10.2017Niemcy2017
22nd International Symposium on Olefin Metathesis and Related Chemistry (ISOM XXII), komunikat ustny pt. "Pentafluorophenyl NHC-adducts: Access to Specialized Metathesis CatalystsviaBase Sensitive UnsymmetricalN Heterocyclic Carbenes"Phillip JollyZurich9-12.07.2017Szwajcaria2017
22nd International Symposium on Olefin Metathesis and Related Chemistry (ISOM XXII), poster pt. "Pentafluorophenyl NHC-adducts: Access to Specialized Metathesis CatalystsviaBase Sensitive UnsymmetricalN Heterocyclic Carbenes"Phillip JollyZurich9-12.07.2017Szwajcaria2017
19th JCF-Frühjahrssymposium, poster pt. "Indole functionalization by Olefin Cross Metathesis"Paweł MałeckiMainz29.03-01.04.2017Niemcy2017
19th JCF-Frühjahrssymposium, poster pt. "When prison do not stop you: MOF supported Ru catalyst"Mariusz MilewskiMainz29.03-01.04.2017Niemcy2017
19th JCF-Frühjahrssymposium, poster pt. "New Hoveyda type complex with modified NHC ligand: synthesis and reactivity"Michał DąbrowskiMainz29.03-01.04.2017Niemcy2017
ISySyCat17 International Symposium on Synthesis and Catalysis, poster pt. "Utilizing Planar Chiral Copper Complex in Asymmetric Conjugated β-Borylation and
One-Pot Tandem Metathesis-Asymmetric β-Borylation"
Anupam JanaEvora05-08.08.2017Portugalia2017
"Advances in organic synthesis methods in the search for biologically active compounds", prezentacja pt. "Synthesis towards the biologically active molecules via olefin metathesis"Anupam JanaKraków42913Polska2017
Tomorrow's Catalysis for Research and Industry Beilstein Organic Chemistry Symposium 2017, poster pt. "Influence of solid support on N-tagged ruthenium metathesis catalysts"Michał PatrzałekPotsdam24-26.10.2017Niemcy2017
60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, komunikat ustny pt. "Oczyszczanie związków organicznych z pozostałości kompleksów metali przejściowych za pomocą izocyjankowego zmiatacza metali"Grzegorz Szczepaniak Wrocław17-21.09.2017Polska2017
The 3rd forum of French-Polish Innovation, poster pt. "Towards Ru-based Z-selective olefin metathesis catalysts"Katarzyna Gajda Warszawa42892Polska2017
Nowe Metody Spektroskopii NMR
High resolution and high dimensionality NMR experiments for biomoleculesWykład na zaproszenie, Wiktor KoźmińskiG-NMR Workshop "Non-Uniform Sampling in NMR", TUM, München, Niemcy 31 05-1 06 2017Niemcy2017
High resolution and high dimensionality NMR experiments for biomoleculesWykład na zaproszenie, Wiktor KoźmińskiAMPERE NMR School, ZakopaneJune 25-30 2017 Polska2017
High dimensionality and high resolution NMR experiments for IDPsWykład na zaproszenie, Wiktor KoźmińskiBeyond Fourier An NMRbox Workshop, November 28-30, 2017, Weizmann Institute of Science, RehovotNovember 28-30, 2017Izrael2017
Interdyscyplinarne Laboratorium Badań Archeometrycznych
Stereoskopowe obserwacje składu pierwiastkowego, czyli tandemowy układ LIBS/LA-ICP-MS w badaniach ciał stałychB. WagnerWynik pomiaru - źródło informacji analitycznej, Ślesin22.05.Polska2017
Pracownia Mykologiczna
Różnorodność grzybów glebowych wybranych obszarów zieleni miejskiej w świetle analiz metagenomicznych, II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy Różnych Środowisk” - referat plenarnyJulia PawłowskaLublin29-30 czerwcaPolska2017
Grzyby jako wskaźnik jakości środowiska - referatMarta WrzosekII Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy Różnych Środowisk”, Lublin, 29-30 czerwcaPolska2017
Grzyby: identyfikacja morfologiczna czy metabarkoding – która z metod sprawdza się lepiej? - posterAlicja OkrasińskaII Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy Różnych Środowisk”, Lublin29-30 czerwcaPolska2017
Aureoboletus projectellus – American boletes rapidly spreading in Europe as a new model species for studying invasions of macrofungi, Łukasz IstelXX Symposium of Baltic Mycologists and Lichenologists, Gdańsk, Polska25-29 wrześniaPolska2017
Preliminary studies on molecular phylogeny of Laboulbeniales (Ascomycota, Fungi)Michał Gorczak23th European Meeting of PhD Students in Evolutionary Biology (EMPSEB), Krasiczyn, 10-15 wrześniaPolska2017
Fungal diversity of the red wood ants (Formica polyctena, F. rufa, F. pratensisIgor Siedlecki7th Central European Workshop of Myrmecology, Kraków21-24 kwietniaPolska2017
Laboratorium Chemii Supramolekularnej
Olefin metathesis@MOFs: new approaches towards non-covalent immobilization of catalysts inside MOFsMichał ChmielewskiEuroMOF2017 - 2nd European Conference on Metal-Organic Frameworks and Porous Polymers43039Delft, Holandia2017

Publikacje i wystąpienia pracowników CNBCh z roku 2016

Nazwa artykułuimiona nazwiska autorówMiejsce publikacjinumerstronyrok
Publikacje z afiliacją CNBCh UW
Radiochemia dla Medycyny i Przemysłu
Semi-differential analysis of irreversible voltammetric peaksMichał GrdeńJournal of Solid State Electrochemistry211045–10582017
Impedance study on the capacitance of silver electrode oxidised
in alkaline electrolyte
Michał GrdeńJournal of Solid State Electrochemistry213333–33442017
Laboratorium Bionanostruktur
Nazwa artykułuImiona i nazwiska autorówMiejsce publikacjiNumerStronyRok
PM-IRRAS Studies of DMPC Bilayers Supported on Au(111) Electrodes Modified with Hydrophilic Monolayers of ThioglucoseDorota Matyszewska, Renata Bilewicz, ZhangFei Su, Fatmeh Abbasi, J.Jay Leitch, Jacek Lipkowski Langmuir321791-1798 2016
Comparison of the interactions of daunorubicin in a free form and attached to single-walled carbon nanotubes with model lipid membranesDorota MatyszewskaBeilstein Journal of Nanotechnology7524–5322016
Interactions of lipidic cubic phase nanoparticles with lipid membranesElżbieta Jablonowska, Ewa Nazaruk, Dorota Matyszewska, Chiara Speziale, Raffaele Mezzenga, Ehud Landau, Renata BilewiczLangmuir32 9640-96482016
Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej
Remarkable Ability of the Benzylidene Ligand To Control Initiation of Hoveyda–Grubbs Metathesis CatalystsTymoteusz Basak, Krzysztof Grudzień , Michał BarbasiewiczEuropean Journal of Inorganic Chemistry213513-35232016
Metathesis@MOF: Simple and Robust Immobilization of Olefin Metathesis Catalysts inside (Al)MIL-101-NH2Artur Chołuj , Adam Zieliński , Karol Grela , Michał J. ChmielewskiACS Catalysis66343–63492016
Sulfoxide-Chelated Ruthenium Benzylidene Catalyst: a Synthetic Study on the Utility of Olefin Metathesis Karolina Żukowska, Lukasz Pączek, Karol GrelaCHEMCATCHEM82817-28232016
Tandem Catalysis Utilizing Olefin Metathesis ReactionsGrzegorz Zieliński, Karol GrelaCHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL229440-94542016
Synthesis and catalytic activity of ruthenium indenylidene complexes bearing unsymmetrical NHC containing a heteroaromatic moietyMichal Smoleń , Wioletta Kośnik ,Rafal Loska, Roman Gajda , Maura Malińska , Krzysztof Woźniak , Karol GrelaRSC ADVANCES677013-770192016
N-Heterocyclic Carbrnes in Catalytic Organic Synthesis 2, Cross Metathesis chapterAnupam Jana , Paweł Małecki , Karol GrelaScience of Synthesisrozdział w książce47-782017
Ruthenium Catalysts Supported by Amino-Substituted NHC Ligands for Olefin Metathesis of Challenging SubstratesVincent César, Yin Zhang, Wioletta Kośnik , Adam Zieliński , Adam Rajkiewicz , Mirko Ruamps, Stéphanie Bastin, Noël Lugan, Guy Lavigne, Karol GrelaChemistry - A European Journalzaakceptowany2016
ACE
Współczesne farby artystyczne w kalejdoskopie prawa, biznesu i kryminalistyki. Cz. 2. Farby zawierające związki arsenu, rtęci i kadmuD. Wilk, E. BulskaAnalityka164-732017
Allium cepa L. Response to Sodium Selenite (Se(IV)) Studied in Plant Roots by a LC-MS-Based Proteomic ApproachKarasinski J., Wrobel K., Corrales Escobosa A.R., Konopka A., Bulska E., Wrobel K.Journal of Agricultural and Food Chemistry 17;65(19):3995-40042017
High precision direct analysis of magnesium isotope ratio by Ion Chromatograph/Multicollector-ICPMS using wet and dry plasma conditionsKarasinski J., Bulska E., Wojciechowski M., Krata A.A., Halicz L., Talanta16564-682017
Archaeometric investigations of medieval stained glass panels from Grodziec in PolandD. Wilk, M. Kamińska, M. Walczak, E. BulskaLasers in the Conservation of Artworks XI, Proceedings of LACONA XI2017
Enrichment of 88 Sr in continental waters due to carbonate precipitation Shalev N, Gavrieli I, Halicz L, Sandler A, Stein M., and Lazar BEPSL459381-3932017
High precision direct analysis of magnesium isotope ratio by ion chromatography/multicollector-ICPMS using wet and dry plasma conditionKarasinski J., Bulska E., Wojciechowski M., Halicz L and Krata ATalanta16564-682017
238U-235U-234U fractionation between tetravalent and hexavalent uranium in seafloor phosphorites. Kolodny Y., Torfsteina A. , Weiss-Sarusi K., Zakon Y., and Halicz LChem. Geology45114 January 19022017
δ37Cl analysis in perchlorate by Ion Chromatography/MC-ICPMS: analytical performance and implication for biodegradation studies Zakon Y., Ronen Z., Halicz L., Gelman FChemosphere184192-1962017
Zakład Ekologii
Development of novel associations between MHC alleles and susceptibility to parasitic infections in an isolated population of an endangered mammalAleksandra Biedrzycka , Agnieszka KlochInfection, Genetics and Evolution44210-2172016
Long-term study of the prevalence of Borrelia burgdorferi s.l. infection in ticks (Ixodes ricinus) feeding on blackbirds (Turdus merula) in NE Poland.Alicja Gryczyńska, RenataWelc-Falęciak Experimental and Applied Acarology70381-3942016
The spatial genetic structure of the yellow-necked mouse in an urban environment - a recent invader vs. closely related permanent inhabitantTomasz Gortat, Robert Rutkowski, Alicja Gryczynska, Anna Kozakiewicz, Michał KozakiewiczUrban EcosystemsDOI 10.1007/s11252-016-0620-720162016
Ssaki Parku Skaryszewskiego w WarszawieDagny Krauze-Gryz , Grzegorz Lesiński , Agnieszka Pieniążek , Jerzy Romanowski , Monika Owsianka , Marika Prus Park Skaryszewski w Warszawie. Przyroda i użytkowanie, ed. J. Romanowski], Wyd. UKSW Warszawa215-2262016
Tenebrionoidea: Mycetophagidae, Ciidae, Mordellidae, Zopheridae, Meloidae, Pyrochroidae, Salpingidae, Anthicidae. Critical checklist, distribution in Poland and meta-analysisDaniel Kubisz, Dariusz Iwan, Piotr Tykarski Coleoptera Poloniae, University of Warsaw – Faculty of Biology, Natura optima dux Foundation, Warszawa31-7442015
A probability space of continuous-time discrete value stochastic process with Markov propertyMiłosława Sokół Journal of Advances in Mathematics. 125975-59902016
The spatial genetic structure of the yellow-necked mouse in an urban environment - a recent invader vs. closely related permanent inhabitant. Gortat, Tomasz, Rutkowski, Robert, Gryczynska, Alicja, Kozakiewicz, Anna, Kozakiewicz Michał.Urban EcosystemsDOI 10.1007/s11252-016-0620-720162016
Integracja danych o rozmieszczeniu gatunków Tatr w systemie „Mapa Bioróżnorodności”Piotr Tykarski, Stanisław Knutelski Nauka Tatrom, tom III – Człowiek i Środowisko, Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego137-1452015
Laboratorium Badań Strukturalnych i Biochemicznych
An insight into real and average structure from diffuse X-ray scattering - a case studyM. L. Chodkiewicz, A. Makal, R. Gajda, D. Vidovic and K. WozniakActa Cryst. B72571-5832016
Structure, formation, thermodynamics and interactions in 9-carboxy-10-methylacridinium-based molecular systemsD. Trzybiński, B. Zadykowicz, M. Wera, I.E. Serdiuk, A. Sieradzan, A. Sikorski, P. Storoniak and K. KrzymińskiNew J. Chem.407359-73722016
Solid-State Analysis of Monohydrated Halide Salts of ParacetamolD. Trzybiński, S. Domagała, M. Kubsik and K. WoźniakCryst. Growth Des.161156-11612016
Influence of the oxime and anomeric configurations on the stability of 2-deoxy-2-hydroxyimino-D-hexopyranosidesM. Cyman, J. Wielińska, H. Myszka, D. Trzybiński, A. Sikorski, A. Nowacki and B. LiberekJ. Mol. Struct. 1125558-5692016
Intermolecular interactions in multi-component crystals of acridinone/thioacridinone derivatives: Structural and energetics investigationsM. Wera, P. Storoniak, D. Trzybiński and B. ZadykowiczJ. Mol. Struct. 112536-462016
Synthesis, spectroscopic characterization and DFT calculations of monohydroxyalkylated derivatives of 1-phenyl-2H,6H-imidazo[1,5-c]quinazoline-3,5-dioneA. Szyszkowska, K. Hęclik, D. Trzybiński, K. Woźniak, A. Klasek and I. ZarzykaJ. Mol. Struct. 1127708-7152017
A universal and straightforward approach to include penetration effects in electrostatic interaction energy estimationS. A. Bojarowski, P. Kumar, P.M. DominiakChemPhysChem172455-2460_x000D_
2016
Pyrene Flouruphores bearing two carbonyl groups in 1,2- positions: Synthesis and photophysical properites of pyrene-1,2-dicarboximides and a pyrene-1,2-dicarboxamideA. Wrona-Piotrowicz, M. Ciechańska, J. Zakrzewski, A. Makal_x000D_J. Photochem. Photobiol.33015-212016
Directed lithiation of a pyrene-1-carboxamide as a route to new pyrenyl fluorophoresA. Wrona-Piotrowicz, M. Ciechanska, J. Zakrzewski, R. Metivier, A. Brosseau, A. Makal_x000D_Dyes and Pigments125331-3382016
Synthesis, regioselective aerobic Pd(II)-catalyzed C–H bond alkenylation and the photophysical properties of pyrenylphenylpyrazolesR. Flamholc, J. Zakrzewski, A. Makal, A. Brosseauc, R. MétivierPhotochem. Photobiol. Sci.15580-5882016
Ferrocene–Biotin Conjugates: Synthesis, Structure, Cytotoxic Activity and Interaction with AvidinA. Błauz, B. Rychlik, A. Makal, K. Szulc, P. Strzelczyk, G. Bujacz, J. Zakrzewski, K. Wozniak, D._x000D_Plazuk_x000D_ChemPlusChem1191-12012016
Isomeric and isostructural oligothienylsilanes – structurally similar, physicochemically different – the effect of interplay between C–H…C(π), S…C(π) and chalcogen S…S interactionsK. Durka, K. Gontarczyk, S. Luliński, J. Serwatowski, K. WoźniakCryst. Growth Des.164292−43082016
Hydrogen atoms can be located accurately and precisely by x-ray crystallographyM. Woińska, S. Grabowsky, P. M. Dominiak, K. Woźniak, D. JayatilakaSci. Adv.2 e16001922016
Crystal Structures and Thermodynamic Properties of Polymorphs and Hydrates of Selected 2‑Pyridinecarboxaldehyde HydrazonesL. Mazur, K. N. Jarzembska, R. Kamiński, A. A. Hoser, A.Ø. Madsen, E. Pindelska, M. Zielińska-Pisklak  Cryst. Growth Des.163101-31122016
A crystal structure prediction enigma solved: the gallic acid monohydrate system – surprises at 10 KA. A. Hoser, I. Sovago, A. Lanza and A. Ø. MadsenChemCommzaakceptowano 2016
Yes, one can obtain better quality structures from routine X-ray data collection Sanjuan-Szklarz W. F., Hoser A.A., Gutmann M. J., Madsen A.Ø., Woźniak KIUCrJ3162016
How to improve the quality of structural results from routine single crystal X-ray investigationsW. F. Sanjuan-Szklarz, A. A. Hoser, M. Gutmann, K. WoźniakIUCr Journal361-702016
Synthesis and Investigation of Antitumor Properties of Novel, Bicyclic Furopyrimidine, Pyrrolopyrimidine and Pyrimidopyridazine Nucleoside AnaloguesA. Mieczkowski, E. Tomczyk, M. A. Makowska, A. Nasulewicz-Goldeman, R. Gajda, K. Woźniak, J. WietrzykSynthesis48566-5722016
Syntheses and structural characterization of mercury (II) coordination polymers with neutral bidentate flexible pyrazole-based ligandsA. Lalegani, M. Khaledi, H. Salavati, A. Asadi , R. Gajda, K. WoźniakJ. Mol. Struct.,1108288-2932016
Finding rules governing layered architectures of trifluoroborate potassium salts in the solid stateR. Kaminski, K. Jarzembska, M. Dabrowski, K. Durka, M. Kubsik, J. Serwatowski, K. WozniakCryst. Growth Des.161687-17002016
A mild and efficient approach to the 6H-oxazolo[3,2-f]pyrimidine-5,7-dione scaffold via unexpected rearrangement of 2,3-dihydropyrimido[6,1-b][1,5,3]dioxazepine-7,9(5H,8H)-diones: synthesis, crystallographic studies, and cytotoxic activity screeningA. Mieczkowski, M. Bazlekowa, M. Bagiński, J. Wójcik, A. Winczura, A. Miazga, S. S. Ghahe, R. Gajda, K. Woźniak, B. TudekTetrahedron Letters57743-7462016
Synthesis and catalytic activity of ruthenium indenylidene complexes bearing unsymmetrical NHC containing a heteroaromatic moietyM. Smoleń, W. Kośnik, R. Loska, M. Malińska, R. Gajda, K. Woźniak and K. GrelaRSC Advances677013-770192016
Influence of Ar-irradiation on structural and nanomechanical properties of pure zirconium measured by means of GIXRD and nanoindentation techniquesL. Kurpaska, M. Gapinska, J. Jasinski, M. Lesniak, M. Sitarz, K. Nowakowska-Langier, J. Jagielski, K. WozniakJournal of Molecular Structure1126226-2312016
Experimental and theoretical charge density assessments for the 4-perfluoropyridyl- and 4-perflurophenyl-1,2,3,5-dithiadiazolyl radicalsSławomir Domagała, Delia A. HaynesCrystEngComm187116-71252016
Charge transfer properties of two polymorphs of luminescent (2-fluoro-3-pyridyl)(2,2′-biphenyl)borinic 8-oxyquinolinateGrzegorz Wesela-Bauman,   Sergiusz Luliński,   Janusz Serwatowski and   Krzysztof Woźniak Phys. Chem. 722762-227749 June 2014
Combined Experimental and Computational Studies of Pyrazinamide and Nicotinamide in the Context of Crystal Engineering and ThermodynamicsKatarzyna N. Jarzembska, Anna A. Hoser, Radosław Kamiński, Anders Ø. Krzysztof Durka, Krzysztof WoźniakCryst. Growth Des.143453-346516 May 2014
Dithiadiazolyl Radicals - Structures and Charge Densities of Their Crystals and Co-CrystalS. Domagała, K. Kość, S. W. Robinson, D. A. Haynes, K. WoźniakCryst. Growth Des.144834−48481 August 2014
Synthesis of Bulk Kesterite – a Prospective Photovoltaic MaterialS. Podsiadlo, M. Bialoglowski, W. Gebicki, R. Bacewicz, M. Stachowicz, P. Dluzewski, K. WozniakEur. J. Inorg. Chem.284730-47332014
Applications of Hirshfeld surfaces to mineralogy: An example of alumohydrocalcite, and the classification of the dundasite group minerals M. Stachowicz, J. Parafiniuk, C. Wilson, S. Coles, K. WoźniakAmerican Mineralogist 1 110-119 2015
New high pressure crystal structures of 2,2-dimethylbutane and 2,3-dimethylaniline. Combined X-ray, Raman and theoretical studies.M. Stachowicz, J. Parafiniuk, C. Wilson, S. Coles, K. WoźniakCrystal Growth and Design 1545-52  2015
Structure of Sr-Zr-perrierite-(Ce) from the Burpala Massif, RussiaJ. M. Bąk, R. Gajda, K. WoźniakMineralog. Mag781647-1659  2015
Positional isomerism and conformational flexibility directed structural variations in the molecular complexes of dihydroxybenzoic acidsM. Stachowicz, B. Bagiński, R. Macdonald, K. Woźniak, P. M. Kartashov,Crystal Growth and Design 153832-3841  2015
Conformational flexibility of Hoveyda-type complexes with acyclic carbenes and its impact on their catalytic propertiesS. Varughese, A. A. Hoser, K. N. Jarzembska, K. Wozniak , V. R. PedireddiCrystal Growth and Design 34563-570  2015
Synthesis and Transformations of Functionalized BenzosiloxaborolesA. Pazio, K. Woźniak, K. Grela, B. TrzaskowskiEuropean Journal of Organic Chemistry818-8262016
New class of easily-synthesisable and modifiable organic materials for applications in luminescent devicesK. N. Jarzembska, R. Kamiński, K. Durka, M. Kubsik, K. Nawara, E. Witkowska, S. Luliński,
J. Waluk, I. Głowacki,d K. Woźniak,
Dyes and Pigments19267-2772016
Zakład Paleobiologii i Ewolucji
Temporal Expression of the Clock Genes in the Water Flea Daphnia pulex (Crustacea: Cladocera). Piotr Bernatowicz, Joanna Kotwica-Rolińska, EWA JOACHIMIAK, Anna Sikora, Marta Polańska, Joanna Pijanowska , Piotr BębasJournal of Experimental Zoology Part A-Ecological Genetics and Physiology Tom: 325 Zeszyt: 4233-254 2016
An early Late Triassic long-necked reptile with a bony pectoral shield and gracile appendages Jerzy Dzik, Tomasz SulejActa Palaeontologica PolonicaTom: 61 Zeszyt: 4805-8232016
Cretaceous roots of the amphisbaenian lizards Mateusz Tałanda ZOOLOGICA SCRIPTA Tom: 45, Zeszyt: 11 do 82016
Dating of Cambrian-Ordovician boundary strata in northernmost Vietnam and methodological aspects of evolutionary biostratigraphic inference Jerzy Dzik, Nguyen Duc Phong StratigraphyTom: 13 Zeszyt: 283-93 2016
An Early Ordovician clonal organism from China with a zig-zagged suture on branches.Jerzy Dzik, Andrzej Baliński, Sun Yuanlin BULLETIN OF GEOSCIENCES  Tom: 91, Zeszyt: 2319–329 2016
Problematic scale-like fossils from the Ordovician of Siberia with possible affinities to vertebratesJerzy Dzik, Moskalenko Tamara A.NEUES JAHRBUCH FUR GEOLOGIE UND PALAONTOLOGIE-ABHANDLUNGENTom: 279, Zeszyt: 3251-260 2016
Laboratorium Biomodelowania
Hydrophobic ligands entry and exit pathways of CB1 cannabinoid receptorJ. Jakowiecki, S. FilipekJ. Chem. Inf. Model. 562457-24662016
PyMOL and Inkscape bridge the data and the data visualizationS. Yuan, H.C.S. Chan, S. Filipek, H. VogelStructure 242041–20422016
The Principles of Ligand Specificity on beta-2-adrenergic receptorH.C.S. Chan, S. Filipek, S. YuanSci. Rep.6347362016
Polyamine conjugation as a promising strategy to target amyloid aggregation in the framework of Alzheimer’s diseaseE. Simoni, R. Caporaso, C. Bergamini, J. Fiori, R. Fato, P. Miszta, S. Filipek, F. Caraci, M.L. Giuffrida, V. Andrisano, A. Minarini, M. Bartolini, M. RosiniACS Med. Chem. Lett. 71145-11502016
Quaternary structures of opsin in live cells revealed by FRET spectrometryA.K. Mishra, M. Gragg, M. Stoneman, G. Biener, J.A. Oliver, P. Miszta, S. Filipek, V. Raicu, P.S.H ParkBiochem. J.4733819-38362016
Identification of Specific Effect of Chloride on the Spectral Properties and Structural Stability of Multiple Extracellular Glutamic Acid Mutants of BacteriorhodopsinT. Lazarova, K. Mlynarczyk, E. Querol, B. Tenchov, S. Filipek, E. Padros PLOS ONE11e01629522016
The molecular mechanism of P2Y1 receptor activationS. Yuan, H.C.S. Chan, H. Vogel, S. Filipek, R.C. Stevens, K. PalczewskiAngew. Chem. Int. Ed.5510331-103352016
Mechanistic studies on the stereoselectivity of the serotonin 5-HT1A receptorS. Yuan, Q. Peng, K. Palczewski, H. Vogel, S. FilipekAngew. Chem. Int. Ed558661-86652016
Multi-target strategy to address Alzheimer’s disease: design, synthesis, biological evaluation and computational studies of coumarin-based derivativesS. Montanari, M. Bartolini, P. Neviani, F. Belluti, S. Gobbi, L. Pruccoli, A. Tarozzi, F. Falchi, V. Andrisano, P. Miszta, S. Filipek, A. Cavalli, A. Bisi, A. RampaChemMedChem 111296-13082016
A gating mechanism of the serotonin 5-HT3 receptorS. Yuan, S. Filipek, H. VogelStructure 24816-8252016
A hybrid approach to structure and function modeling of G protein-coupled receptorsD. Latek, M. Bajda, S. FilipekJ. Chem. Inf. Model. 56630-6412016
Laboratorium Fizykochemii Powierzchni
Self-assembly of phosphorylated dihydroceramide at Au(111) electrode surfaceJan Pawłowski; Joanna Juhaniewicz; Sławomir Sęk Materials Chemistry and Physics 186 212-2192017
Characterization of Planar Biomimetic Lipid Films Composed of Phosphatidylethanolamines and Phosphatidylglycerols from Escherichia coliDorota Konarzewska; Joanna Juhaniewicz; Alisan Guzeloglu; Sławomir SękBiochimica et Biophysica Acta – Biomembranes1859475–4832017
Modulation of Activity of Ultrashort Lipopeptides toward Negatively Charged Model Lipid FilmsJoanna M. Wenda; Joanna Juhaniewicz; Dagmara Tymecka; Dorota Konarzewska; Sławomir Sęk Langmuir334619–46272017
α-Helicomimetic foldamers as electron transfer mediatorsKarolina Pułka-Ziach; Sławomir SękNanoscale914913-149202017
Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska
Multi-scale habitat selection in highly territorial bird species: Exploring the contribution of nest, territory and landscape levels to site choice in breeding rallids (Aves: Rallidae)Jedlikowski Jan, Chibowski Piotr, Karasek Tomasz, Brambilla MattiaActa Oecologica7310-202016
Formalized classification of European fen vegetation at the alliance levelPeterka T., Hájek M., Jiroušek M., Jiménez-Alfaro B., Aunina L., Bergamini A., Dítě D., Felbaba-Klushyna L., Graf U., Hájková P., Hettenbergerová E., Ivchenko T. G., Jansen F., Koroleva N. E., Lapshina E. D., Lazarević P. M., Moen A., Napreenko M. G., Pawlikowski P. , Plesková Z., Sekulová L., Smagin V. A., Tahvanainen T., Thiele A., Bita-Nicolae C., Biurrun I., Brisse H., Ćušterevska R., De Bie E., Ewald J., FitzPatrick U., Jandt U., Kącki Z., Kuzemko A., Moeslund J., Peréz-Haase A., Rašomavičius V., Rodwell J. S., Schaminée J.H.J., Šilc U., Stancić Z., Chytrý M.Applied Vegetation Science19(1)173-180.2016
Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowychRóża Kaźmierczakowa, Joanna Bloch-Orłowska, Zbigniew Celka, Anna Cwener, Zygmunt Dajdok, Dorota Michalska-Hejduk, Paweł Pawlikowski , Ewa Szczęśniak, Ziarnek KrzysztofInstytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Krakówss. 442016
New distributional data on bryophytes of Poland and Slovakia 7Piotr Górski, Michał Smoczyk, Stanisław Rosadziński, Monika Staniaszek-Kik, Henryk Klama, Paweł Pawlikowski , Marcin Wilhelm, Katarzyna Topolska, Maciej RomańskiSteciana 20(3)117-1272016
Zagrożone i chronione gatunki roślin naczyniowych w Puszczy Rominckiej (NE Polska)Dan Wołkowycki, Paweł PawlikowskiFragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 23(1)13-282016
Pracownia Mykologiczna
The impact of Phlebiopsis gigantea treatment on bacterial and fungal communities inhabiting Norway spruce stumps.Sierota Zbigniew, Wrzosek Marta, Sikora Katarzyna, Biedunkiewicz Anna, Pawłowska Julia, Tarwacki Grzegorz, Małecka Monika, Żółciak Anna Austrian Journal of Forest Science13331-492016
Mikroorganizmy Eukariotyczne
Pseudotrichonympha leei , Pseudotrichonympha lifesoni , and Pseudotrichonympha pearti , new species of parabasalian flagellates and the description of a novel rotating organelle. del Campo J, James ER, Hirakawa Y, Fiorito R, Kolisko M, Irwin NAT, Mathur V, Boscaro V, Hehenberger E, Karnkowska A , Scheffrahn RH, Keeling PJ Scientific Reports7163492017
Molecular characterization and phylogeny of four new Trichonympha (Parabasalia, Trichonymphea) species from lower termite hindguts. Boscaro V, James ER, Fiorito R, Hehenberger E, Karnkowska A , del Campo J, Kolisko M, Irwin NAT, Mathur V, Scheffrahn, RH & Keeling PJ International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 673570-35752017
Evolutionary origin of Euglena. Euglena: Biochemistry, Cell and Molecular Biology. Schwartzbach, S. Shigeoka (Eds.) Zakryś B, Milanowski R, Karnkowska A Advances in Experimental Medicine and Biology9793-172017
Filogeneza i Ewolucja Roślin
Phylogeny of Apiaceae subtribe Daucinae and the taxonomic delineation of its genera. Banasiak, Ł., Wojewódzka, A., Baczyński, J., Reduron, J.-P., Piwczyński, M., Kurzyna-Młynik, R., Gutaker, R., Czarnocka-Cieciura, A., Kosmala-Grzechnik, S. & Spalik, KTaxon65563–5852016
Which changes are needed to render all genera of the German flora monophyletic?Kadereit, J.W., Albach, D.C., Ehrendorfer, F., Galbany-Casals, M., Garcia-Jacas, N., Gehrke, B., Kadereit, G., Kilian, N., Klein, J.T., Koch, M.A., Kropf, M., Oberprieler, C., Pirie, M.D., Ritz, C.M., Röser, M., Spalik, K., Susanna, A., Weigend, M., Welk, E., Wesche, K., Zhang, L.-B. & Dillenberger, M.S. Willdenowia4639–912016
Materiały dla Biosensorów
Effect of the polymerization bath on structure and electrochemical properties of polyaniline-poly(styrene sulfonate) hydrogelsAnna Jabłońska, Barbara PałysJournal of Electroanalytical Chemistry784115-1232017
Laboratorium Bioanalityczne
Ionized magnesium in plasma and erythrocytes for the assessment of low magnesium status in alcohol dependent patientsMichał Ordak, Magdalena Maj-Zurawska, Halina Matsumoto, Magdalena Bujalska-Zadrozny, Ilona Kieres-Salomonski, Tadeusz Nasierowski, Elzbieta Muszynska, Marcin WojnarDrug and Alcohol Dependence178271-2762017
Laboratorium Specjalistyczne Mikroskopii i Spektroskopii Elektronowej
ACTA PHYSICA POLONICA AM. Kozłowski, E. Czerwosz, K. Sobczak, K. KurowskaProceedings of the 11th Polish–Japanese Joint Seminar on Micro and Nano Analysis, Gniew, September 11–14, 20161311409-14122017
CRYSTAL GROWTH AND DESIGNW. Pacuski J-G. Rousset V. DelmonteT. JakubczykK. Sobcza, J. Borysiuk,K. Sawicki,E. Janik, J. Kasprzak.172987-29922017
NANOSCALEB. Sikora, P. Kowalik, J. Mikulski, K. Fronc, I. Kamińska, M. Szewczyk, A. Konopka, K. Zajdel, R. Minikayev, K. Sobczak, W. Zaleszczyk, A. Borodziuk, J. Rybusiński, J. Szczytko, A. Sienkiewicz, T. Wojciechowski, P. Stępień, M. Frontczak-Baniewicz,d M. Łapiński,l G. Wilczyński,m W. Paszkowicz A. Twardowskig and D. Elbaum914259-712017
PROCEEDINGS OF SPIEM. Kozłowski, E. Czerwosz, K. SobczakEvent: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2017, 2017, Wilga, Poland104451044553-12017
ACTA PHYSICA POLONICA AK. Sobczak, M. Kozłowski, E. CzerwoszProceedings of the 11th Polish–Japanese Joint Seminar on Micro and Nano Analysis, Gniew, September 11–14, 20161311413-14162017
Laboratorium Syntezy Metalorganicznej
A theophylline based copper N-heterocyclic carbene complex: synthesis and activity studies in green mediaAnna Szadkowska, Sebastian Staszko, Ewelina Zaorska, Robert PawłowskiRSC Advances644248-442532016
Synthesis and catalytic activity of ruthenium indenylidene complexes bearing unsymmetrical NHC containing a heteroaromatic moietyMichał Smoleń,  Wioletta Kośnik,   Rafał Loska,   Roman Gajda,   Maura Malińska,  Krzysztof Woźniak,  Karol Grela  RSC Advances677013-770192016
ACE
Laboratorium Fizykochemii Powierzchni
Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska
Multi-scale habitat selection in highly territorial bird species: Exploring the contribution of nest, territory and landscape levels to site choice in breeding rallids (Aves: Rallidae)Jedlikowski Jan, Chibowski Piotr, Karasek Tomasz, Brambilla MattiaActa Oecologica7310-202016
Materiały dla Biosensorów
Effect of the polymerization bath on structure and electrochemical
properties of polyaniline-poly(styrene sulfonate) hydrogels
Anna Jabłońska, Barbara PałysJournal of Electroanalytical Chemistry784115-1232017
Laboratorium Bioanalityczne
Voltammetric and Spectrophotometric Studies on DNA Interacting with Daunorubicin and its Amidino DerivativesAdriana Palinska-Saadi, Magdalena Lukasiewicz, Janusz Oszczapowicz, Malgorzata Lukawska, Irena Oszczapowicz, Elzbieta Zwierkowska, Selim Achmatowicz, Magdalena Maj-ZurawskaElectroanalysis29172-1812017
Wystąpienia, konferencje i plakaty z afiliacją CNBCh UW
Laboratorium Bionanostruktur
Nazwa artykułuImiona i nazwiska autorówMiejsce publikacjiDataStrony Rok
Interaction of biologically active species with model biological membranesDorota Matyszewska16th ISSSB6-15.07.2016Polska2016
Phospholipid Membranes as Model Systems to Study the Interactions of Anticancer Drugs – Langmuir-Blodgett, PMIRRAS and Electrochemical Studies.Dorota Matyszewska67th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry21-26.08.2016Holandia2016
Interactions of anticancer drugs with biomimetic phospholipid layers.
Dorota MatyszewskaInternational Conference on Organized Films25-29.07.2016Finlandia2016
Lipidic biomimetic membranes – methods of characterization.
Dorota Matyszewska"Lipidic biomimetic membranes – methods of characterization” Training Course within Cowet Project26.09.2016Polska2016
Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej
YoungChem 2016, Prezentacja pt. Beast closed in cage: MOF supported Ru catalystMariusz MilewskiCzęstochowa7 October 2016Polska2016
YoungChem 2016, Poster pt. When prison do not stop You: MOF supported Ru catalystMariusz MilewskiCzęstochowa7 October 2016Polska2016
9th CaRLa Winter School, Poster pt . Olefin metathesis - new catalysts, new applicationsAnna KajetanowiczHeidelberg21-26.02.2016Niemcy2016
XLV Ogólnopolska Szkoły Chemii „Chemia na fali”, wykład na zaproszenie pt. Metateza olefin – nowe katalizatory, nowe zastosowaniaAnna KajetanowiczRozewie10-14.11.2016Polska2016
21st International Conference on Organic Synthesis, Poster pt. Olefin metathesis of renewable and bio-like materialsAnna KajetanowiczBombaj11-16.12.2016Indie2016
1st Annual Catalysis in Chemisty Symposium, poster pt. Purification of Olefin Metathesis Reaction Products from Ruthenium ResiduesGrzegorz SzczepanikCambridge28 April 2016Wielka Brytania2016
Asian-European Symposium on Metal-Mediated Efficient Organic Synthesis, poster : Are Peroxides Compatible with and Can Be Modified by Olefin Metathesis? Synthetic Studies towards Anti-malarial Peroxide DerivativesAnupam JanaStockholm 4-7.09.016Szwecja2016
symposium in memory of Guy Lavigne, wykład na zaproszenie : chelated Ru complexes as efficient catalysts for olefin metathesis reactionKarol Grela Toulouse27.04-03.05.2016Francja2016
6th Annual International Congress of Medichem wykład na zaproszenie pt. Catalytic Olefin Metathesis at the Dawn of Implementation in Green Pharmaceutical ProductionKarol GrelaNankin16-19.11.2016Chiny2016
21st International Conference on Organic Synthesis wykład na zaproszenie: Catalytic Olefin Metathesis in Green Chemical ProductionKarol GrelaBombaj11-16.12.2016Indie2016
Shanghai Institute of Organic Chemistry, Chinese Academy of Sciences, wykład na zaproszenie pt. Making Olefn Metathesis Work—Recent Results in Ruthenium Catalysts Design and ApplicationsKarol GrelaSzanghaj13-15.11.2016Chiny2016
59 zjazd naukowy PTChem, wykład na zaproszenie : Making olefin metathesis work: current advances and retreatsKarol GrelaPoznań19-23.09.2016Polska2016
ACE
The magic of colour of medieval stained glass windows. Insights into composition of red and violet flashed glassesM. Walczak, D. Wilk, M. Kamińska, E. Bernady, E. BulskaBilbao6 October 1901Hiszpania2017
Forensic examination of structure and composition of sub-surface layers in glass fragmentsD. WilkBratysława9 October 1901Słowacja2017
The paradigm shift in elemental analysis of modern paintings for forensic purposesD. Wilk, E. BulskaToronto13 October 1901Kanada2017
Forensic analysis of glass fragments by LA-ICP-MS method. Sampling and glass corrosion issuesD. WilkToronto13 October 1901Kanada2017
Classification of modern artists’ paints for forensic purposesD. WilkBratysława9 October 1901Słowacja2017
Certyfikowane materiały odniesienia alkoholu do wzorcowania analizatorów wydechu w ramach projektu EMPIR ALCOREFKarasiński J., Bulska E., Janko P.Jakość w Chemii Analitycznej Mory28 October 1901Polska2017
Isotope Analysis of Sulfur, Bromine, and Chlorine in Individual Anionic Species by Ion Chromatography/Multicollector-ICPMSYevgeni Zakona,b, Ludwik Haliczb,c, Faina GelmanbSt. Antone22 January 1902Austria2017
Development of δ37Cl isotope analysis by IC/MC-ICPMS and its application for studying biodegradation of perchlorateY. Zakon, Z. Ronen, L. Halicz, F. Gelman
Ascona26 January 1902Szawajcaria2017
Carbon-bromine isotope approach for tracing the fate of brominated organic contaminants in the environmentFaina Gelman1, Yevgeni Zakon1,2, Noa Balaban3,
Zeev Ronen3, Anat Bernstein3, Ludwik Halicz1, 4

Warszawalistopad 2017Polska2017
Zakład Ekologii
Projekt „Mapa Bioróżnorodności” i inicjatywa „Diptera Poloniae”, czyli o możliwościach usprawnienia dostępu do informacji o muchówkach Polski. Tykarski PiotrIX Konferencja Dipterologiczna PTE p.t. „Biologia i systematyka muchówek” oraz XXXV Zjazd Sekcji Dipterologicznej PTE, Sękocin Stary15-17.04.2016 Polska2016
Mapa Bioróżnorodności jako narzędzie wspierania badań obszarów leśnych i dostępu do informacji o gatunkach – prezentacja nowych możliwości systemuTykarski Piotr50 ZJAZD Polskiego Towarzystwa Entomologicznego oraz VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „OCHRONA OWADÓW W POLSCE”, Sękocin Stary16-18.09.2016 Polska2016
Laboratorium Badań Strukturalnych i Biochemicznych
Investigation of geometric properties of nucleobases crystals in Cambridge Structural DatabaseMałgorzata K. Cabaj, Paulina M. Dominiak7th European Charge Density Meeting, Warszawa26 czerwca - 1 lipcaPolska2016
Verifications of a new simplified charge density model for electrostatic interaction energy estimationSławomir A. Bojarowski, Prashant Kumar, Paulina M. Dominiak7th European Charge Density Meeting, Warszawa26 czerwca - 1 lipcaPolska2016
IFIT proteins – antiviral recognition from a structural perspectiveMaria GórnaDo Science, IIMCB, Warszawa18.02.2016 Polska2016
Loose ends and IFIT proteinsMaria GórnaEMBO-WCNM Workshop on Computational Biology, Jabłonna8.04.2016Polska2016
The viral end in sight: a cap-tivating tale of IFIT proteinsMaria GórnaMax Planck Laboratory opening, MCB UJ, Kraków20.04.2016Polska2016
There and back again - a mobility and reintegration case with Marie Curie Actions in PolandMaria GórnaMCAA arrives in Poland, CNBCh UW, Warszawa22.04.2016Polska2016
Od struktury po funkcję białek - zastosowanie biologii strukturalnej w medycynie molekularnejMaria GórnaTRI-BIO-CHEM-2016, Krzyczki Szumne5-6.05.2016Polska2016
RNA recognition by IFIT proteinsMaria GórnaEMBO YIP Meeting, Heidelberg11-13.05.2016Niemcy2016
Structure-function studies of organellar proteins with FAST and RAP domainsMatthew Merski, Jakub Skrzeczkowski, Maria GórnaEMBO Workshop "Molecular biology of mitochondrial gene expression", Bro23-26.05.2016Norwegia2016
Structure-function studies of organellar proteins with FAST and RAP domainsMatthew Merski, Jan Kutner, Jakub Skrzeczkowski, Maria Górna7th European Charge Density Meeting, Warszawa, poster26.06-1.07.2016Polska2016
How to end a viral RNA: IFIT proteins and their complexes in the innate immune responseMaria W. Górna, Joanna Boros-Majewska, Monika Kowalska, Krzysztof Młynarczyk, Gregory I. Vladimer, Yazan M. Abbas, Anna Gebhardt, Keiryn L. Bennett, Andreas Pichlmair, Bhushan Nagar, Giulio Superti-FurgaBIO 2016 , Wrocław10-13.09.Polska2016
RNA ligand recognition by TPR proteinsJoanna Boros-Majewska, Monika Kowalska, Krzysztof Młynarczyk, Giulio Superti-Furga, Maria W. GórnaBIO 2016 , Wrocław10-13.09.Polska2016
RNA ligand recognition by TPR proteinsMonika Kowalska, Joanna Boros-Majewska, Krzysztof Młynarczyk, Maria W. GórnaBIO 2016 , Wrocław10-13.09.Polska2016
Structure and function studies of RNA-binding proteins with FAST motifs and a RAP domainJanek Kutner, Matthew Merski, Aleksandra Jurska, Maria W. GórnaBIO 2016 , Wrocław10-13.09.Polska2016
Recognition of viral RNA by IFIT proteinsMonika Kowalska, Joanna Boros-Majewska, Krzysztof Młynarczyk, Maria W. GórnaThe complex life of mRNA, Heidelberg5-8.10.2016Niemcy2016
Structure and function studies of RNA-binding proteins with FAST motifs and a RAP domainJan Kutner, Matthew Merski, Aleksandra Jurska, Maria GórnaEMBO Workshop "Innate Immunity in Host-Pathogen Interactions", Heidelberg2-7.07.2016Czechy2016
How to end a viral RNA - lessons from the IFIT proteinsMaria GórnaICCBM16, Praga24.11.2016Polska2016
Glyoxylate reductase as versatile enzymatic system for pharmaceutical and medical useJan Kutner, Ivan Shabalin, Dorota Matelska, Katarzyna Handing, Olga Gasiorowska, Piotr Sroka, Krzysztof Ginalski, Wladek Minor And Krzysztof WozniakIIMCB, Warszawa15-19.05.2016Polska2016
Structure and substrate specificity of Glyoxylate Reductase SmGR1 and SmGR2 from Sinorhizobium melilotiJan KutnerMKNOL 2016, Korytnica09.06.2016Polska2016
Pseudoatoms databank (UBDB) extension for parameterizing drug-like moleculesBarbara Gruza, Prashant Kumar, Paulina M. DominiakCeNT, Warszawa26.06-1.07.2016Polska2016
Transferable aspherical atom model refinement of Vitamin D analoguesMonika Nowakowska, Andrzej Kutner, Krzysztof WoźniakWarszawa5-9.10.2016Polska2016
Badania strukturalne analogów witamin DMonika Nowakowska, Sharmin Nadkarni, Narasimha Rao Bolla, Andrzej Kutner, Krzysztof WoźniakYoungChem2016 - International Congress of Young Chemists, Częstochowa19-23.09.2016Polska2016
Crystal structures of vitamin D analoguesMonika Nowakowska, Sharmin Nadkarni, Narasimha Rao Bolla, Andrzej Kutner, Krzysztof Woźniak59 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Poznań26.06-1.07.2016Polska2016
Crystal structures of vitamin D analoguesMonika Nowakowska, Sharmin Nadkarni, Narasimha Rao Bolla, Andrzej Kutner, Krzysztof Woźniak7th European Charge Density Meeting, Warszawa26.06-1.07.2016Polska2016
Thermal analysis of 2,6-diamiopurine crystals with the help of charge densityUrszula Budniak, Paulina DominiakOpen Readings 2016 - 59th Scientific Conference for Students of Physics and Natural Sciences,Wilno, ustne15-18.03.2016Litwa2016
Thermal analysis of 2,6-diamiopurine crystals with the help of charge densityUrszula Budniak, Paulina Dominiak7th European Charge Density Meeting, Warszawa, poster26.06-1.07.2016Polska2016
Analiza termiczna i rentgenograficzna kryształów 2,6 diaminopurynyUrszula Budniak, Paulina DominiakZjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej PTChem, Białowieża, ustne13-17.04.2016Polska2016
Analiza termiczna i rentgenograficzna kryształów 2,6 diaminopurynyUrszula Budniak, Paulina DominiakXLIV Ogólnopolska Szkoła Chemii, Koszuty, ustne30.04-04.05.2016Polska2016
„Analiza kryształów 2,6 diaminopuryny metodami termicznymi i rentgenograficznymi”Urszula Budniak, Paulina DominiakChemSessions'16 - XIII Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików, Warszawa, poster10.06.2016Polska2016
X-ray wave function refinement – the remedy of quantum crystallography for the limitations of the multipole modelMagdalena Woińska, Dylan Jayatilaka, Krzysztof Woźniak, Paulina M. Dominiak, Simon GrabowskyGrenada26.05.2016-3.06.2016Hiszpania2016
X-ray wave function refinement - overcoming the limitations of the multipole modelMagdalena Woińska, Dylan Jayatilaka, Birger Dittrich, Ralf Flaig, Peter Luger, Krzysztof Woźniak, Paulina M. Dominiak, Simon Grabowsky_x0003_Warszawa26.06-1.07.2016Polska2016
Quantum chemistry in the service of modern crystallography – testing new refinement methods on a set of crystal structures of amino acids and tripeptidesMagdalena Woińska, Dylan Jayatilaka, Krzysztof Woźniak, Paulina M. Dominiak, Simon GrabowskyWilno15-18.03.2016Litwa2016
The charge density analysis of ferrocene taxol analogueSylwia Pawlędzio, Anna Makal, Krzysztof WoźniakOpen Readings 2016 - 59th Scientific Conference for Students of Physics and Natural Sciences, Wilno; poster15-18.03.2016Litwa2016
Cocrystals of carbamazepine and 3,5-dinitrobenzoic acidSylwia Pawlędzio, Damian Trzybiński, Krzysztof Woźniak5th International School of Crystallization:_x000D_
Drugs, Foods, Agrochemicals, Minerals, New Materials_x000D_
ISC2016, Grenada; poster
26.05-3.06.2016Hiszpania2016
Nowe kokryształy karbamazepiny oraz kwasu 3,5-dinitrobenzoesowegoSylwia Pawlędzio, Damian Trzybiński, Krzysztof Woźniak58 Konwersatorium Krystalograficzne, Wrocław; poster23-24.06.2016Polska2016
The charge density analysis of ferrocene taxol analogueSylwia Pawlędzio, Anna Makal, Krzysztof Woźniak7th European Charge Density Meeting, Warszawa; poster26.06-1.07.2016Polska2016
A library for multipolar model structure factor calculations with CPU and GPUMichał Chodkiewicz, Paulina Dominiak, Szymon Migacz, Witold Rudnicki,_x000D_
Anna Makal and Krzysztof Wozniak
Warszawa26.06-1.07.2016Polska2016
Application of aspherical atom model in ligand based drug discovery.Prashant Kumar, Sławomir Domagała, Paulina M. DominiakWarszawa26.06-1.07.2016Polska2016
Hydrogen Bonding in Proteins: Structure, Diversity & EngineeringMatthew MerskiLecture, Center for Adv. Biotech. & Medicine, Rutgers Univ., New Jersey_x000D_
20.11.2016USA2016
In search of polymorphism: X-ray analysis of crystal structures of toluene derivatives in high pressureSzymon Sutuła, Roman Gajda, Krzysztof WoźniakWilno, Open Readings 2016 - 59th Scientific Conference for Students of Physics and Natural Sciences, poster15-18.03.2016Litwa2016
X-ray analysis of crystal structures of toluene derivatives under high pressureSzymon Sutuła, Roman Gajda, Krzysztof WoźniakPoznań, 9th Frolic Goats - Workshop on High-Pressure Single-Crystal X-Ray Diffraction, poster24-26.04.2016Polska2016
X-ray analysis of crystal structures of toluene derivatives under high pressureSzymon Sutuła, Roman Gajda, Krzysztof WoźniakWarszawa, ChemSessions'16 - XIII Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików, poster10.06.2016Polska2016
High pressure crystallography - X-ray analysis of crystal structures of toluene derivativesSzymon Sutuła, Roman Gajda, Krzysztof WoźniakWarszawa, 7th European Charge Density Meeting, poster26.06-1.07.2016Polska2016
Experimental Charge Density Study of a model tetraaza[14]annuleneW.F. Sanjuan Szklarz, S. Domagała, J. Kowalski,K. Woźniak. Warszawa, 7th European Charge Density Meeting, poster26.06-1.07.2016Polska2016
Aspherical Charge Density and Ionic Radii in FluoriteMarcin Stachowicz, Maura Malińska Jan Parafiniuk, Krzysztof WoźniakWarszawa, 7th European Charge Density Meeting, poster26.06-1.07.2016Polska2016
Experimental Charge Density Study of a model tetraaza[14]annuleneW.F. Sanjuan Szklarz, S. Domagała, J. Kowalski,K. Woźniak.Merida. Second meeting of the Latin American Crystallographic Association (LACA)23-27.10Meksyk2016
A century after the Braggs - Crystallography beyond IAMK. Woźniak6th EuCheMS, Seville, Spain11-15/09/2016Hiszpania2016
A Century After the Braggs - Crystallography Beyond the Independent Atom ModelK. WoźniakSymposjum BCA, Sofia, Bulgaria05-07 October 2016Bułgaria2016
A century after the Braggs: on precision and accuracy of X-ray resultsF. Sanjuan-Szklarz, M. Woińska, S. Domagała, P. Dominiak, S. Grabowsky, D. Jayatilaka, K. WoźniakECDM7, CENT Warsaw26/06-1/07/ 2016Polska2016
Crystallography beyond Independent Atom ModelF. Sanjuan-Szklarz, M. Woinska, S. Domagała, P. Dominiak, K. WoźniakMulti-Pole Approach to Structural Science Conference, Staszic Palace at Nowy Świat 7210-13 /05/ 2015Polska2016
On Precision and Accuracy of Structural Information - Beyond Independent Atom ModelK. WozniakCOST Action no. CM1402 Meeting,22 – 25 / 07 / 2015Francja2016
Crystallography beyond Independent Atom Model F. Sanjuan-Szklarz, M. Woinska, S. Domagała, P. Dominiak, K. WoźniakKonferencja Instruct, Instytut Chemii Bioorganicznych, Poznań6 - 7 /03/ 2015rPolska2016
Pseudoatoms databank (UBDB) extension for parameterizing drug-like moleculesBarbara Gruza, Prashant Kumar and Paulina M. DominiakECDM7, CENT Warsaw26/06-1/07/ 2016Polska2016
Solid-state analysis of monohydrated halide salts of paracetamolDamian Trzybiński, Sławomir Domagała, Marcin Kubsik and Krzysztof WoźniakECDM7, CENT Warsaw26/06-1/07/ 2016Polska2016
A library for multipolar model structure factor calculations
with CPU and GPU
Michał Chodkiewicz, Paulina Dominiak, Szymon Migacz, Witold Rudnicki,
Anna Makal and Krzysztof Woźniak
ECDM7, CENT Warsaw26/06-1/07/ 2016Polska2016
The role of the hydrogen atom model in crystallographic studiesAleksandra Pazio, Maura Malińska, Magdalena Woińska, Paulina M. Dominiak and Krzysztof WoźniakECDM7, CENT Warsaw26/06-1/07/ 2016Polska2016
Application of aspherical atom model in ligand based drug discoveryPrashant Kumar, Sławomir Domagała and Paulina M. DominiakECDM7, CENT Warsaw26/06-1/07/ 2016Polska2016
Experimental and theoretical charge density assessments for the 4-perfluoropyridyl- and 4-perflurophenyl-1,2,3,5-dithiadiazolyl radicalsSławomir Domagała and Delia A. HaynesECDM7, CENT Warsaw26/06-1/07/ 2016Polska2016
Aspirin polymorphs revisitedAnna A. Hoser, Ioana Sovago and Anders Ø. MadsenECDM7, CENT Warsaw26/06-1/07/ 2016Polska2016
Laboratorium Biomodelowania
wykład "Rhodopsin and other GPCRs" / EMBO conference on retinal proteinS. FilipekPotsdam2-7.10.2016 Germany
wykład "G-protein-coupled receptor signaling" / 6th Visegrad Symposium on Structural Systems BiologyS. FilipekWarsaw19-21.06.2016Poland
wykład "Differences of agonist and antagonist binding to GPCRs" / 2nd Central European Biomedical CongressS. FilipekKrakow15-18.06.2016Poland
poster "Development of GPCRM homology modeling server" / GLISTEN meeting Erlangen 2016P. Miszta, P. Pasznik, D. Latek, S. FilipekErlangen6‑8.04.2016Germany
poster "Identification of ligand entrance pathway for CB1 cannabinoid receptor" / GLISTEN meeting Erlangen 2016J. Jakowiecki, S. FilipekErlangen6‑8.04.2016Germany
poster "A hybrid approach to GPCR drug discovery" / GLISTEN meeting Erlangen 2016D. Latek, S. FilipekErlangen6‑8.04.2016Germany
poster "The molecular mechanism of G protein coupled receptor" / CECAM conference: Models for Protein DynamicsS. Yuan, S. Filipek, H. VogelLausanne15‑18.02.2016Switzerland
poster "Identification of entrance pathway for hydrophobic ligands in CB1 cannabinoid receptor" / CECAM conference: Models for Protein DynamicsJ. Jakowiecki, S. FilipekLausanne15‑18.02.2016Switzerland
poster "The further development of the GPCRM structure modeling server - Quick Path & Automated Docking" / 2. GLISTEN meeting Prague 2016P. Miszta, P. Pasznik, D. Latek, A. Sztyler, S. FilipekPraque26-27.09.2016Czech
Laboratorium Fizykochemii Powierzchni
In situ STM and AFM imaging of bio-related surfacesSławomir SękWorkshop on Bioenergy, Biofuel Cells: From fundamental applications of bioelectrochemistry2.02.Polska2017
Scanning Probe Microscopy: Exploring the Structure and Properties of Supported Planar Lipid FilmsSławomir SękSeminarium na Wydziale Chemii Uniwersytetu w Oldenburgu5.05.Niemcy2017
Lipid Bilayers on Gold Electrodes: Mechanism of Formation and Interactions with Membranolytic Peptide-Based CompoundsSławomir Sęk , Joanna Juhaniewicz-Dębińska, Dorota Konarzewska68 th Meeting of International Society of Electrochemistry14 December 1901USA2017
Electrical Behavior of Peptide Nanoscale JunctionsSławomir SękKIPS International Symposium17 December 1901Japonia2017
Activity of Lipopeptides Toward Biomimetic Lipid FilmsSławomir Sęk, Joanna M. Wenda, Joanna Juhaniewicz-Dębińska, Dagmara Tymecka, Dorota KonarzewskaThe 8th International Workshop on Surface Modification for Chemical and Biochemical Sensing3.11.-7.11.Polska2017
On the influence of antibiotic lipopeptides on model biological membranes – Langmuir monolayer, QCM-D and electrochemical studiesJoanna Juhaniewicz , Sławomir Sęk68 th Meeting of International Society of Electrochemistry14 December 1901USA2017
On the influence of antibiotic peptides on model lipid membranesJoanna Juhaniewicz , Sławomir Sęk5th European Joint Theoretical/Experimental Meeting on Membranes27 December 1901Polska2017
Oddziaływanie cyklicznego lipopeptydu z błoną lipidową bakterii Gram-dodatniej na granicy faz powietrze wodaDorota Konarzewska , Sławomir SękV Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii31 December 1901Polska2017
Interactions lipid-lipopeptide: investigation of model membranes containing phospatidylcholine and phosphatidylserineDorota Konarzewska , Sławomir Sęk5th European Joint Theoretical/Experimental Meeting on Membranes27 December 1901Polska2017
Oddziaływanie daptomycyny z biomimetyczną membraną lipidową bakterii Gram-dodatniej na granicy faz powietrze-wodaDorota Konarzewska , Sławomir SękNanoBioMat4 January 1902Polska2017
Mikroorganizmy Eukariotyczne
Reduction and expansion in the genome of parasitic rhizarian, Mikrocytos mackini.
Karnkowska A , Burki F, Meyer G, Abbott CL, Irwin NAT, Hehenbeger E, Kolisko M, Keeling PJ.15th International Congress of Protistology
28 September 1901Czechy2017
Laboratorium Bionanalityczne
Voltammetric and Spectrophotometric Studies on DNA Interactions with Doxorubicin and Its Novel Amidino DerivativesAdriana Palinska-Saadi, Magdalena Lukasiewicz, Janusz Oszczapowicz, Malgorzata Lukawska, Irena Oszczapowicz, Elzbieta Zwierkowska, Selim Achmatowicz, Magdalena Maj-ZurawskaMatrafured 2017
International Conference on Electrochemical Sensors,
Visegrad, Węgry
9 November 1901Węgry2017
Novel derivatives of trifluoroacetophenone as ionophores in ion selective electorodes sensitive to carbonates for determination of total carbon dioxide species in blood serumMałgorzata Bodzon, Adriana Palinska-Saadi, Sylwia Dabrowska, Józef Mieczkowski, Andrzej Lewenstam, Magdalena Maj-ŻurawskaMatrafured 2017
International Conference on Electrochemical Sensors,
Visegrad, Węgry
9 November 1901Węgry2017
Wpływ stałego kontaktu na charakterystykę membranowych elektrod jonoselektywnych czułych na jony węglanoweMałgorzata Bodzon, Józef Mieczkowski, Andrzej Lewenstam, Magdalena Maj-ŻurawskaXVI Konferencja
Elektroanaliza w Teorii i Praktyce,
Kraków, Polska
1-2.06.2017Polska2017
Magnesium in spasmophiliaKatarzyna Torunska, Adriana Palinska-Saadi, Anna Suska, Michał Ordak, Magdalena Maj-Zurawska37. Magnesium-Symposium der Gesellschaft für Magnesium-Forschung e.V. ,
Herne, Niemcy
24-25. 11. 2017 Niemcy2017
Laboratorium Specjalistyczne Mikroskopii i Spektroskopii Elektronowej
Ab initio and EELS studies of electronic properties of Bi2Se3Cu systemK.SOBCZAK, P.STRĄK, A.WOŁOŚ,A.HRUBAN, A.MATERNA & J.BORYSIUKXVI International Conference on Electron Microscopy 10-13 September 2017 Jachranka • Warszawa • Poland20 February 1902Polska2017
The influence of the impregnation order of cobalt and potassium on the surface state and catalytic performance in the ethanol steam reforming of ceria-supported caralystsS. Turczyniak, K. Sobczak, M. Greluk, M. Rotko, M. Donten and A. MachockiJachranka24 February 1902Polska

Publikacje i wystąpienia pracowników CNBCh z roku 2015

 Nazwa artykułuimiona nazwiska autorówMiejsce publikacjinumerstronyrok
RAZEM: 187
LPPublikacje z afiliacją CNBCh UW
Laboratorium Biomoelowania
1Amyloidogenic properties of short α-L-glutamic acid oligomersA. Hernik, W. Pulawski, B. Fedorczyk, D. Tymecka, A. Misicka, S. Filipek, W. DzwolakLangmuir 3110500-105072015
2Exchanging ligand-binding specificity between a pair of mouse olfactory receptor paralogs reveals odorant recognition principlesO. Baud, S. Yuan, L. Veya, S. Filipek, H. Vogel, H. PickScientific Reports 5149482015
3Non-peptide ligand binding to the formyl peptide receptor FPR2 - a comparison to peptide ligand binding modesT.M. Stepniewski, S. FilipekBioorganic & Medicinal Chemistry 234072-40812015
4The mechanism of ligand-induced activation or inhibition of μ- and κ-opioid receptorsS. Yuan, K. Palczewski, Q. Peng, M. Kolinski, H. Vogel, S. FilipekAngewandte Chemie International Edition547560-75632015
5W246(6.48) opens a gate for a continuous intrinsic water pathway during activation of the adenosine A2A receptorS. Yuan, Z. Hu, S. Filipek, H. VogelAngewandte Chemie International Edition54556-5592015
6Zagrożenia chemiczne zamierzone, redukcja podatności i kultura bezpieczeństwa chemicznego / Chemical security threats, vulnerability reduction and chemical security cultureLesław Górniak, Dorota Kalisz, Krzysztof MłynarczykCHEMIK4201-2082015
7Molecular Effects of Encapsulation of Glucose Oxidase Dimer by GrapheneU. Ghoshdastider, R. Wu, B. Trzaskowski, K. Mlynarczyk, P. Miszta, M. Gurusaran, S. Viswanathan, V. Renugopalakrishnan, S. FilipekRSC Advances513570-135782015
Pracownia Fotoelektrochemii
8Kinetic studies of catalytic reduction of 4-nitrophenol with NaBH4 by means of Au nanoparticles dispersed in a conducting polymer matrixA. Fedorczyk, J. Ratajczak, O. Kuzmych, M. SkompskaJ. Solid State Electrochemistry 192849-58582015
9ZnO nanorods covered with TiO 2 layer: simple sol-gel preparation, optical, photocatalytic and photoelectrochemical propertiesM. Kwiatkowski, I. Bezverkhyy, M. SkompskaJournal of Materials Chemistry A2412748-127602015
Elektrochemia Nowych Materiałów, Nowe Źródła Energii
10Probing the Limits of d‑Band Center Theory: Electronic and Electrocatalytic Properties of Pd-Shell−Pt-Core NanoparticlesMaciej T. Gorzkowski, Adam LeweraThe Journal of Physical Chemistry C11918389-183952015
11Spontaneous Chemical Ordering in Bimetallic NanoparticlesAneta Januszewska, Grzegorz Dercz, Adam Lewera, Rafal JurczakowskiThe Journal of Physical Chemistry C11919817-198252015
Laboatorium Fizykochemii Powierzchni
12„Atomic Force Microscopy and Electrochemical Studies of Melittin Action on Lipid Bilayers Supported on Gold Electrodes” Joanna Juhaniewicz, Sławomir SękElectrochimica Acta16253-612015
13„Electron Transport Mediated by Peptides Immobilized on Surfaces”Joanna Juhaniewicz, Jan Pawłowski, Sławomir Sęk Israel Journal of Chemistry 55645-6602015
14“Spin Filtering in Electron Transport Through Chiral Oligopeptides”Kettner, M.; Göhler, B.; Zacharias, H.; Mishra, D.; Kiran, V.; Naaman, R.; Fontanesi, C.; Waldeck, D.; Sęk, S.; Pawłowski, J.; Juhaniewicz, J. Journal of Physcial Chemistry C11914542−145472015
15„Accuracy of determination of mass of DNA films on gold electrodes”Matysiak, E.; Sęk, S.; Stojek, Z.; Nowicka, A. M.Sensors & Actuators: B. Chemical 210624-6322015
16"pH dependence of daunorubicin interactions with model DMPC:Cholesterol membranes"Dorota Matyszewska, Karolina Brzezińska, Joanna Juhaniewicz, Renata BilewiczColloids & Surfaces B: Biointerfaces134295-3032015
17„A total internal reflection ellipsometry and atomic force microscopy study of interactions between Proteus mirabilis lipopolysaccharides and antibodies”Gleńska-Olender, J.; Sęk, S; Dworecki, K.; Kaca, W.European Biophysics Journal44301-3072015
18„Mechanism of Lipid Vesicles Spreading and Bilayer Formation on a Au(111) Surface”Pawłowski, J.; Juhaniewicz, J.; Guzeloglu, A.; Sęk, S.Langmuir3111012–110192015
Radiochemia dla medycyny i przemysłu
19Electrochemical behaviour of tin in alkaline electrolyteD. Kwaśniewski, M. GrdeńElectrochemistry Communications61125–1282015
20Application of dual carbon-bromine isotope analysis for investigating abiotic transformations of tribromoneopentyl alcohol (TBNPA) (2015)Kozell A.,  Yecheske, Y.,  Balaban N.,   Dror I.,  Halicz L.,  Ronen Z.,  and   Gelman F.Envi. Science & Tech. vol.7 , issue 7 pp4433-4440
Zakład Ekologii
21Biased sex ratio among worms of the family Heligmosomidae – searching for a mechanismKloch, Agnieszka, Michalski, Aleksander, Bajer, Anna, Behnke JerzyInternational Journal for Parasitology45939-9452015
22Genetic variability in island populations of two rodent species: bank vole (Myodes glareolus) and yellow-necked mouse (Apodemus flavicollis)Gortat, Tomasz., Rutkowski, Robert., Gryczyńska, Alicja., Kozakiewicz, Anna., Kozakiewicz, MichałAnnales Zoologici Fennici52145-1592015
23Anthropopressure gradients and the population genetic structure of Apodemus agrariusGortat, Tomasz., Rutkowski, Robert., Gryczyńska, Alicja., Pieniążek Agnieszka., Kozakiewicz, Anna., Kozakiewicz, MichałConservation Genetics16649-6592015
24Seasonal and diel activity of dung beetles (Coleoptera: Scarabaeonidea) attracted to European bison dung in Białowieża primeval forest, PolandKamiński, Marcin, Jan, Byk, Adam, Tykarski, Piotr6982-902015
25Polish Biodiversity Information Network (KSIB), its resources and web applicationsTykarski, PiotrScientific, Technological and Legal Background of Creating Integrated Biotic Databases53-662015
26Pozostałości związków chloroorganicznych w dorszu (Gadus morhua L.) z Zatoki GdańskiejMikoszewski, Antoni, StefanBory Tucholskie i inne obszary leśne. Ochrona i monitoring208-2192015
27Genetic structure and diversity of breeding Montagu’s harrier (Circus pygargus) in EuropeRutkowski, Robert., Krupiński, Dominik, Kitowski, Ignacy, Popovič, Danijela, Gryczyńska, Alicja, Molak, Martyna, Dulisz, Beata, Poprachy, Karel, Müller, Simone, Müller, Rudolph, Gierach, Klaus-DieterEuropean Journal of Wildlife Research61691-7012015
28PESI – a taxonomic backbone for Europe Tykarski Piotr i inBiodiversity Data Journal31-512015
29Thallium in spawn, juveniles, and adult common toads (Bufo bufo) living in the vicinity of a zinc-mining complex, PolandDmowski, Krzysztof., Rossa, Monika., Kowalska, Joanna., Krasnodębska-Ostręga, BeataEnvironmental Monitoring and Assessment1878 January 20152015
Chemia Atmosfery
30Analysis of latex protein content by liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry (HPLC/MS/MS)Bartłomiej Witkowski, Aneta Szabłowska, Monika Malesa, Monika Ganeczko, Magdalena Biesaga, Michał Kalita, Tomasz Gierczaka Anal. Methods, 2015, 710376–103842015
Laboratorium Chemii Supramolekularnej
31Sulfate Anion as a pH-Switchable Template: Three-State Switchable SystemsBased on DiamidocarbazolesKrzysztof M. Bąk, Michał J. ChmielewskiEur. J. Org. Chem. 194077-40802015
32Towards multifunctional MOFs – transforming a side reaction into a post-synthetic protection/deprotection methodKrzysztof M. Zwoliński, Piotr Nowak, Michał J. ChmielewskiChem. Comm.5110030-100332015
Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska
33New distributional data on bryophytes of Poland, 2Piotr Górski, Michał Smoczyk, Paweł Pawlikowski, Grzegorz Vončina, Adam Stebel, Tomasz Paciorek, Monika Staniaszek-Kik, Maciej Romański, Albert Wiaderny, Maciej Gąbka, Sylwia WierzcholskaSteciana 19(2) 55-652015
34New distributional data on bryophytes of Poland and Slovakia, 3Piotr Górski, Stanisław Rosadziński, Anna Rusińska, Paweł Pawlikowski, Marcin Wilhelm, Robert Zubel, Bartosz Piwowarski, Monika Staniaszek-Kik, Barbara Fojcik, Dan Wołkowycki, Stanisław Lisowski, Włodzimierz Pisarek, Anna Anioł, Justyna TraczSteciana19(3)163-1762015
35Nowe dane o rozmieszczeniu i ekologii ramienic (Characeae) Polski (2010-2012) z uwzględnieniem terenów chronionych i objętych programem rolnośrodowiskowymŁukasz Krajewski, Paweł Pawlikowski, Ewa Gutowska, Filip Jarzombkowski, Paweł Kauzal, Katarzyna Kotowska, Magdalena Kowalska, Kamila Brzezińska, Paulina DzierżaWoda-Środowisko-Obszary-Wiejskie 50(2)65-852015
36Does the Function of Railway Infrastructure Determine Qualitative and Quantitative Composition of Contaminants (PAHs, Heavy Metals) in Soil and Plant Biomass?Mętrak Monika., Chmielewska Monika., Sudnik-Wójcikowska Barbara., Wilkomirski Bogusław., Suska-Malawska MałgorzataWater Air Soil Pollut 10.1007/s11270-015-2516-1226 -253 2015
37Which geochemical parameters of peat are the most convenient for preliminary analyses?Mętrak Monika, Suska-Malawska  Małgorzata Polish Journal of Environmental StudiesVol. 24, No. 3 1185-1193 2015
Some species of Oedogoniales (Chlorophyceae) from small astatic water bodies in the post-agricultural landscape (Masurian Landscape Park, NE Poland)Szymańska Hanna, Krzyk Agnieszka, Mętrak MonikaPhytotaxa192(3)121-1442015
38Chapter: Creeping Environmental Problems in the Pamir Mountains: Landscape Conditions, Climate Change, wise Use and ThreatsMętrak Monika, Marcin Sulwinski, Lukasz Chachulski, Mateusz Wilk, Malgorzata Suska-MalwskaClimate Change Impacts on High-Altitude Ecosystems, Edition: 1Publisher: Springer International Publishingrozdział w książce665-6952015
39New distributional data on bryophytes of Poland, 2Piotr Górski, Michał Smoczyk, Paweł Pawlikowski, Grzegorz Vončina, Adam Stebel, Tomasz Paciorek, Monika Staniaszek-Kik, Maciej Romański, Albert Wiaderny, Maciej Gąbka, Sylwia WierzcholskaSteciana 19(2) 55-652015
40New distributional data on bryophytes of Poland and Slovakia, 3Piotr Górski, Stanisław Rosadziński, Anna Rusińska, Paweł Pawlikowski, Marcin Wilhelm, Robert Zubel, Bartosz Piwowarski, Monika Staniaszek-Kik, Barbara Fojcik, Dan Wołkowycki, Stanisław Lisowski, Włodzimierz Pisarek, Anna Anioł, Justyna TraczSteciana19(3)163-1762015
41Nowe dane o rozmieszczeniu i ekologii ramienic (Characeae) Polski (2010-2012) z uwzględnieniem terenów chronionych i objętych programem rolnośrodowiskowymŁukasz Krajewski, Paweł Pawlikowski, Ewa Gutowska, Filip Jarzombkowski, Paweł Kauzal, Katarzyna Kotowska, Magdalena Kowalska, Kamila Brzezińska, Paulina DzierżaWoda-Środowisko-Obszary-Wiejskie 50(2)65-852015
42Nitelletum capillaris Corillion 1957 (Charetea fragilis Fukarek 1961 ex Krausch 1964) w otulinie Biebrzańskiego Parku NarodowegoKrajewski Łukasz & Pawlikowski Paweł 2015. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody34(1)81-872015
43Nitelletum capillaris Corillion 1957 (Charetea fragilis Fukarek 1961 ex Krausch 1964) w otulinie Biebrzańskiego Parku NarodowegoKrajewski Łukasz & Pawlikowski Paweł .Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody34(1)81-872015
Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej
Effective immobilisation of a metathesis catalyst bearing an ammonium-tagged NHC ligand on various solid supportsKrzysztof Skowerski, Jacek Białecki, Stefan Czarnocki, Karolina Żukowska, Karol GrelaBeilstein J. Org. ChemVol. 125–152016
Simple and Mild Synthesis of Indoles via Hydroamination Reaction Catalysed by NHC–Gold Complexes: Looking for Optimized ConditionsMalina Michalska , Karol GrelaSynlettprzyjęta do druku2015
44High-Performance Isocyanide Scavengers for Use in Low-Waste Purification of Olefin Metathesis ProductsGrzegorz Szczepaniak , Katarzyna Urbaniak, Celina Wierzbicka, Krzysztof Kosiński , Krzysztof Skowerski, Karol GrelaChemSusChemVol. 8, Issue 244139–41482015
45Progress in metathesis chemistry IIKarol GrelaBeilstein J. Org. ChemVol. 111639–16402015
46Variation of the Sterical Properties of the N‑Heterocyclic Carbene Coligand in Thermally Triggerable Ruthenium-Based Olefin Metathesis Precatalysts/InitiatorsEva Pump, Anita Leitgeb, Anna Kozłowska , Ana Torvisco, Laura Falivene, Luigi Cavallo, Karol Grela , Christian SlugovcOrganometallicsVol. 34, Issue 225383−53922015
47Nitrenium ions and trivalent boron ligands as analogues of N-heterocyclic carbenes in olefin metathesis: a computational studyAleksandra Pazio , Krzysztof Woźniak , Karol Grela , Bartosz TrzaskowskiDalton TransactionsVol. 4420021–200262015
48Initiation efficacy of halo-chelated cis -dichloro-configured ruthenium-based second-generation benzylidene complexes in ring-opening metathesis polymerizationJulia Wappel, Krzysztof Grudzień , Michał Barbasiewicz, Michał Michalak, Karol Grela , Christian Slugovc Monatshefte für Chemie - Chemical MonthlyVol. 146, Issue 71153–11602015
49Conformational Flexibility of Hoveyda-Type and Grubbs-Type Complexes Bearing Acyclic Carbenes and Its Impact on Their Catalytic PropertiesAleksandra Pazio , Krzysztof Woźniak , Karol Grela , Bartosz TrzaskowskiOrganometallicsVol. 34, Issue 3563–5702015
50A new record of an alien species, trupet ram's-horn, Menetus dilatatusKołodziejczyk A., Lewandowski K.(Gould, 1841) (Gastropoda: Planorbidae) in Poland. Folia Malacol.23 (2): 169-1722015
Nowe Metody Spektroskopii NMR
51Analysis of Complex Reacting Mixtures by Time-Resolved 2D NMRR. Dass, W. Koźmiński, K. KazimierczukAnalytical Chemistry871337-1343 2015
52The solution structure of the MANEC-type domain from Hepatocyte Growth Factor Activator Inhibitor 1 reveals an unexpected PAN/apple domain-type foldZ. Hong, M. Nowakowski, C. Spronk, S.V. Petersen, P.A. Andreasen, W. Koźmiński, F.A.A. Mulder, J.K. JensenBiochemical Journal466299-309 2015
5313C-detected NMR experiments for automatic resonance assignment of IDPs and multiple-fixing SMFT processingP. Dziekański, K. Grudziąż, P. Jarvoll, W. Koźmiński, A. Zawadzka-KazimierczukJ. Biomol. NMR62179-190 2015
54Synthesis of rigid tryptophan mimetics by the diastereoselective Pictet-Spengler reaction of β3-homo-tryptophan derivatives with chiral α-amino aldehydesM. Slupska, K. Pulka-Ziach, E. Deluga, P. Sosnowski, B. Wilenska, W. Koźmiński, A. MisickaJ. Pept. Sci21893–904 2015
55Applications of high dimensional experiments in biomolecular NMRM. Nowakowski, S. Saxena, J. Stanek, S. Żerko, W. KoźmińskiProg. Nucl. Mag. Res. Sp.90-9149-73 2015
561H, 15N, 13C resonance assignment of human osteopontinG. Platzer, S. Żerko, S. Saxena, W. Koźmiński, R. KonratBiomol. NMR Assignments9289–292 2015
57Six- and seven-dimensional experiments by combination of sparse random sampling and projection spectroscopy dedicated for backbone resonance assignment of intrinsically disordered proteinsS. Żerko, W. KoźmińskiJ. Biomol. NMR63283–290 2015
58High resolution 4D HPCH experiment for sequential assignment of 13C-labeled RNAs via phosphodiester backboneS. Saxena, J. Stanek, M. Cevec, J. Plavec, W. Koźmiński, J. Biomol. NMR63291-1982015
Laboratorim Rentgenowskich Badań Strukturalnych
59Synthesis of magnetic doped kesterite single crystalsS. Podsiadło, M. Białogłowski, M. Fadaghi, W. Gębicki, C. Jastrzębski, E. Zero, D. Trzybinski, K. WoźniakCrystal Research and Technology50690-6942015
60New High Pressure Crystal Structures of 2,2-Dimethylbutane and 2,3-Dimethylaniline: Combined X-ray, Raman, and Theoretical StudiesJ. M. Bąk. R. Gajda, K. WoźniakCrystal Growth & Design1545-522015
61Constrained nucleoside analogues - Crystal and molecular structure of 6,5 '-O-anhydrouridines fixed in the anti conformationR. Gajda, M. Bagiński, E. Tomczyk, A. Mieczkowski, K. WoźniakJournal of Molecular Strucutre1097199-2062015
62Synthesis of tin disulfide single crystals for nano-layer exfoliationM. Białogłowski, C. Jastrzębski, S. Podsiadło, D. J. Jastrzębski, R. Gajda, W. Gębicki, P. A. Wrzosek, K. WożniakCrystal Research and Technology50695-6992015
63Applications of Hirshfeld surfaces to mineralogy: An example of alumohydrocalcite, and the classification of the dundasite group mineralsM. Stachowicz, J. Parafiniuk, C. Wilson, S. Coles, K. WoźniakAmerican Mineralogist100110-1192015
64Conformational flexibility of Hoveyda-type complexes with acyclic carbenes and its impact on their catalytic propertiesA. Pazio, K. Woźniak, K. Grela, B. TrzaskowskiOrganometallics34563-5702015
65Aerobic palladium(II)-catalyzed dehydrogenative Heck reaction in the synthesis of pyrenylfluorophores. A photophysical study of β−pyrenyl acrylates in solution and in the solid stateM. Piotrowicz, J. Zakrzewski,R. Métivier, A. Brosseau, A. Makal, K. WoźniakThe Journal of Organic Chemistry802573-25812015
66Bromine atom interactions in biologically active acrylamide derivativesM. Malińska, I. Fokt, W. Priebe, K. WoźniakCrystal Growth & Design152632-26422015
67Consequences of the electronic tuning of latent rutheniumbased olefin metathesis catalysts on their reactivityK. Żukowska, E. Pump, A. Pazio, K. Woźniak, L. Cavallo, Ch. SlugovcBeilstein Journal of Organic Chemistry111458-14682015
68Influence of pH and type of counterion on the formation of Bismuth(III) complexes with tropolonato and 5-methyltropolonato ligands. Synthesis, structure, spectroscopic characterization and calculation studiesK. Lyczko, M. Lyczko, K. Wozniak, M. Stachowicz, W. P. Oziminski, K. KuboInorganica Chimica Acta43657-682015
69Nitrenium ions and trivalent boron ligands as analogues of N-heterocyclic carbenes in olefin metathesis; a computational studyA. Pazio, K. Wozniak, K. Grela, B. TrzaskowskiDalton Trans44220021-200262015
Laboratorium Bionanostruktur
70pH dependence of daunorubicin interactions with model DMPC:Cholesterol membranesDorota Matyszewska, Karolina Brzezińska, Joanna Juhaniewicz, Renata BilewiczColloids and Surfaces B: Biointerfaces134295-3032015
71Interactions of daunorubicin with Langmuir–Blodgett thiolipid monolayersDorota Matyszewska, Renata BilewiczElectrochimica Acta16245–522015
72Self-assembly of thioether functionalized fullerenes on gold and their activity in electropolymerization of styreneP. Piotrowski, J. Pawłowska, J. Pawłowski, A. M. Czerwonka, R. Bilewicz, A. KaimRSC Advances586771–867782015
Materiały dla Biosensorów
73Enhancement of Direct Electrocatalytic Activity of Horseradish Peroxidase on Polyaniline NanotubesAnna Jabłońska, Marianna Gniadek, and Barbara PałysThe Journal of Physical Chemistry C1192514−125222015
Analityczne Centrum Eksperckie
Analiza składu pierwiastkowego współczesnych farb malarskich metodą fluorescencji rentgenowskiej (XRF) dla celów dowodowych Dariusz WilkJ. Wójcikiewicz, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz (red.), „Paradygmaty kryminalistyki”, Wyd. UJw druku2016
74Application of dual carbon-bromine isotope analysis for investigating abiotic transformations of tribromoneopentyl alcohol (TBNPA) Kozell A., Yecheske, Y., Balaban N., Dror I., Halicz L., Ronen Z., and Gelman F. Environmental Science & Technology49 issue 74433-44402015
75Improving the Upper Detection Limit of Potentiometric SensorsE. Woźnica, M.M. Wójcik, M. Wojciechowski, J. Mieczkowski, E. Bulska, K. Maksymiuk, A. MichalskaElectroanalysis27720 – 7262015
76Potentiometric layered membranesA. Kisiel, E. Woźnica, M. Wojciechowski, E. Bulska, K. Maksymiuk, A. MichalskaSensors and Actuators B207995–10032015
77“ Technika rozcieńczeń izotopowych spektrometrii mas: pół żartem i całkiem serio, cz. I”A. Krata, M. Wojciechowski, E. BulskaAnalityka128-332015
78“ Technika rozcieńczeń izotopowych spektrometrii mas: pół żartem i całkiem serio, cz. II”A. Krata, M. Wojciechowski, E. BulskaAnalityka224-272015
79Assembling Paramagnetic Ceruloplasmin at Electrode Surfaces Covered with Ferromagnetic Nanoparticles. Scanning Electrochemical Microscopy in the Presence of a Magnetic FieldE. Matysiak, A.J.R. Botz, J. Clausmeyer, B. Wagner, W. Schuhmann, Z. Stojek, A.M. NowickaLANGMUIR31/298176-81832015
80 Analiza rozmieszczenia pierwiastków w badaniach archeometrycznych z zastosowaniem mikropróbkowania laserowego w spektrometrii mas z jonizacją w plamie indukcyjnie sprzężonej L.Kępa, J. Then-Obłuska, M.Otmianowska, B.WagnerWiadomości Chemiczne 69719-7352015
81Zastosowanie spektrometrii atomowej i spektrometrii mas w badaniu specjacji chemicznejBulska E., Wojciechowski M.Wiadomości Chemiczne 69701-7262015
82A summer school where master students learn the skills needed to work in an accredited analytical laboratoryTaylor P., Barałkiewicz D., Bulska E., Brodniak D., Silvia R., Camoes F., Dobrowolski R., Leito I., Majcen N., Madjukow P., McCourt J., Randon J., Peramaki P.Anal. Biolanal. Chemistryprzyjęte do druku2015
83Effects of species and sites on metal concentrations in byssal threads of two mytilidsJaworski J. S., Karasiński J., Bulska E., Babarro J. M. F.International Journal of Environmental Analytical Chemistryprzyjęte do druku2015
84Analytical approach for the determination of steroid profile of humans by gas chromatography isotope ratio mass spectrometry aimed at distinguishing between endogenous and exogenous steroids”Bulska E., Gorczyca D., Zalewska I., Pokrywka A., Kwiatkowska D.Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis106159-1662015
85Badania chemicznego składu szkieł odkrytych na odadzie kultury Lateńskiej w Podłężu koło KrakowaT.Purowski, B.WagnerPrzegląd Archeologiczny63125-1462015
Laboratorim Informacji Obrazowej
86ОБРАЗ – ИЗОБРАЖЕНИЕ И ПРОМОУШН ГОРОДА.
Город как представитель признаков интеллекта в физическом пространстве
Ostrowski MarekРеклама и коммуникации: история и современность. Barnauł .Материалы II международной научно-практической конференции 47-682015
87ПОСЕЛОК ВАРШАВАOstrowski MarekРеклама и коммуникации: история и современность. Barnauł .Материалы II международной научно-практической конференции 183-2332015
RAZEM: 87
LPPublikacje zawierające podziękowania dla CNBCh UW
Nazwa artykułuimiona nazwiska autorówMiejsce publikacjinumerstronyrok
Laboratorium Fizykochemii Powierzchnii
1„Atomic Force Microscopy and Electrochemical Studies of Melittin Action on Lipid Bilayers Supported on Gold Electrodes” Joanna Juhaniewicz, Sławomir SękElectrochimica Acta16253-612015
2„Electron Transport Mediated by Peptides Immobilized on Surfaces”Joanna Juhaniewicz, Jan Pawłowski, Sławomir Sęk Israel Journal of Chemistry 55645-6602015
3"pH dependence of daunorubicin interactions with model DMPC:Cholesterol membranes"Dorota Matyszewska, Karolina Brzezińska, Joanna Juhaniewicz, Renata BilewiczColloids & Surfaces B: Biointerfaces134295-3032015
4„Accuracy of determination of mass of DNA films on gold electrodes”Matysiak, E.; Sęk, S.; Stojek, Z.; Nowicka, A. M.Sensors & Actuators: B. Chemical 210624-6322015
5„Mechanism of Lipid Vesicles Spreading and Bilayer Formation on a Au(111) Surface”Pawłowski, J.; Juhaniewicz, J.; Guzeloglu, A.; Sęk, S.Langmuir3111012–110192015
Laboratorim Chemii Supramolekularnej
6Sulfate Anion as a pH-Switchable Template: Three-State Switchable SystemsBased on DiamidocarbazolesKrzysztof M. Bąk, Michał J. ChmielewskiEur. J. Org. Chem. 194077-40802015
7Towards multifunctional MOFs – transforming a side reaction into a post-synthetic protection/deprotection methodKrzysztof M. Zwoliński, Piotr Nowak, Michał J. ChmielewskiChem. Comm.5110030-100332015
Laboratorim Syntezy Metaloorganicznej
8Simple and Mild Synthesis of Indoles via Hydroamination Reaction Catalysed by NHC–Gold Complexes: Looking for Optimized ConditionsMalina Michalska , Karol GrelaSynlettprzyjęta do druku2015
9High-Performance Isocyanide Scavengers for Use in Low-Waste Purification of Olefin Metathesis ProductsGrzegorz Szczepaniak , Katarzyna Urbaniak, Celina Wierzbicka, Krzysztof Kosiński , Krzysztof Skowerski, Karol GrelaChemSusChemVol. 8, Issue 244139–41482015
Nowe Metody Spektroskopii NMR
Nazwa artykułuimiona nazwiska autorówMiejsce publikacjinumerstronyrok
101H, 15N, 13C resonance assignment of human osteopontinG. Platzer, S. Żerko, S. Saxena, W. Koźmiński, R. KonratBiomol. NMR Assignments9289–292 2015
11Six- and seven-dimensional experiments by combination of sparse random sampling and projection spectroscopy dedicated for backbone resonance assignment of intrinsically disordered proteinsS. Żerko, W. KoźmińskiJ. Biomol. NMR63283–290 2015
12High resolution 4D HPCH experiment for sequential assignment of 13C-labeled RNAs via phosphodiester backboneS. Saxena, J. Stanek, M. Cevec, J. Plavec, W. Koźmiński, J. Biomol. NMR63291-1982015
13Synthesis of rigid tryptophan mimetics by the diastereoselective Pictet-Spengler reaction of β3-homo-tryptophan derivatives with chiral α-amino aldehydesM. Slupska, K. Pulka-Ziach, E. Deluga, P. Sosnowski, B. Wilenska, W. Koźmiński, A. MisickaJ. Pept. Sci21893–904 2015
Laboratorium Bionanostruktur
14pH dependence of daunorubicin interactions with model DMPC:Cholesterol membranesDorota Matyszewska, Karolina Brzezińska, Joanna Juhaniewicz, Renata BilewiczColloids and Surfaces B: Biointerfaces134295-3032015
15Interactions of daunorubicin with Langmuir–Blodgett thiolipid monolayersDorota Matyszewska, Renata BilewiczElectrochimica Acta16245–522015
Materiały dla Biosensorów
Electrochemically Reduced Graphene Oxide on Electrochemically Roughened Gold as a Support for Horseradish PeroxidasePiotr Olejnik, Agnieszka Świetlikowska, Marianna Gniadek, and Barbara PałysThe Journal of Physical Chemistry C11829731−297382014
Analityczne Centrum Eksperckie
16Improving the Upper Detection Limit of Potentiometric SensorsE. Woźnica, M.M. Wójcik, M. Wojciechowski, J. Mieczkowski, E. Bulska, K. Maksymiuk, A. MichalskaElectroanalysis27720 – 7262015
17Potentiometric layered membranesA. Kisiel, E. Woźnica, M. Wojciechowski, E. Bulska, K. Maksymiuk, A. MichalskaSensors and Actuators B207995–10032015
Laboratorim Informacji Obrazowej
18Raport z realizacji grantu: „Metoda pozyskiwania informacji o stanie środowiska w szeregu skal lokalnych na podstawie obrazowania w bliskiej podczerwieni””Michał Chiliński, Marek Ostrowski2015
RAZEM: 18
Wystąpienia, konferencje i plakaty z afiliacją CNBCh UW
Laboratorium Biomodelowania
1Molecular dynamics of arrestin-rhodopsin complexA. Modzelewska, A. Debinski, S. FilipekGLISTEN meeting Amsterdam12-13.10.2015Holandia
2Molecular dynamic study of protein-protein interactions for smoothened receptor in liquid cubic phaseP. Miszta, S. FilipekBioinformatics in Torun16-18.04.2015Polska
3Structural insights into activation of cannabinoid receptorsJ. Jakowiecki, S. FilipekThe GLISTEN 2015 conference, Allschwil1-2.04.2015Szwajcaria
4Molecular dynamic studies of smoothened receptor in liquid qubic phaseP. Miszta, S. FilipekMulti-Pole Approach to Structural Science, Warszawa10-13.05.2015Polska
5Structural studies on CB1 receptor-ligand interactionsJ. Jakowiecki, S. FilipekMulti-Pole Approach to Structural Science, Warszawa10-13.05.2016Polska
6Przekazywanie sygnału i aktywacja receptorów GPCR. Symulacje dynamiki molekularnejS. FilipekLiczby-Komputery-Życie, Kraków15-17.05.2015Polska
7Signalling in GPCRs – Ligands, Microswitches and WaterS. FilipekMembrane Signalling and Transport: Computation and Experiment, Oxford15-17.04.2015Wielka Brytania
Pracownia Fotoelektrochemii
8Synthesis and electrocatalytic properties of Au-Pt catalyst supported on poly (1,8-diaminocarbazole) for formic acid oxidation, Agata Fedorczyk, Magdalena Skompska8th International Workshop on the Electrochemistry of Electroactive Materials Bad Herrenalb31.05-4.06.2015Niemcy2015
Elektrochemia Nowych Materiałów, Nowe Źródła Energii
9Electrocatalytic oxidation of ethanol and formic acid on bimetallic nanoalloys and core-shell nanoparticlesA. Lewera, M. T. Gorzkowski, J. Piwowar, B. Gralec, R. JurczakowskiChicago, IL 24-28 maj 2015USA
10Electronic and electrocatalytic properties of noble metal nanoparticlesA. LeweraKraków2-4 września 2015Polska
11Reakcje elektroutleniania małych cząsteczek organicznych na nanocząstkach o zmodyfikowanych właściwościach elektronowych A. Lewera, B. Gralec, M. T. Gorzkowski, J. PiwowarGdańsk21-25 września 2015Polska
12Electrooxidation of Ethanol and Formic Acid on Model Systems Containing Noble Metals - Combined Spectroscopic and Electrochemical StudiesA. Lewera, M. T. Gorzkowski, J. Piwowar, B. GralecPhoenix, AZ, USA11-15 października 2015USA2015
Laboratorim Fizykochemii Powierzchni
13“Electrochemical Scanning Probe Microscopy Studies of Supported Lipid Films and Their Interactions with Antimicrobial Peptides” - referat na zaproszenieSławomir SękEuropean Conference on Electrochemistry with AFM & STM16 March 1900Liverpool, UK2015
14“Supported Lipid Films on Gold Surface and Their Interactions with Membrane-Penetrating Peptides” - referat na zaproszenieSławomir Sęk13th International Fischer Symposium20 March 1900Lubeck, Niemcy2015
15“Towards Biomimetic Interfaces: Mechanism of Lipid Film Formation on Gold Surface” - referat na zaproszenieSławomir Sęk4 th International Symposium on Surface Imaging/Spectroscopy at the Solid/Liquid Interface23 March 1900Kraków, Polska2015
16"Effect of antimicrobial peptide cecropin B on model lipid membranes"Joanna JuhaniewiczEuropean Conference on Organized Films29.06-02.07.2015Włochy2015
17"Membranolytic action of antimicrobial peptide cecropin B on bacterial membrane"Joanna Juhaniewicz10 th European Biophysics Congress, 18.07-22.07.2015Niemcy2015
18"Application of Natural Cationic Peptides as Potential Antibacterial Agents "Joanna Juhaniewicz66 th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry04.10-09.10.2015Tajwan2015
19“Lipid bilayers supported on solid surface and their interactions with membranolytic peptide-based compounds” - referat na zaproszenieSławomir SękTethMem 2015 Symposium6 April 1900Singapur2015
Laboratorim Informacji Obrazowej
20Bieżący stan prac nad Mapą BioróżnorodnościTykarski PiotrXXXVIII Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. „Czy listy faunistyczne motyli są potrzebne?” Osowiec-Twierdza06.2015Polska
21Integracja danych o rozmieszczeniu gatunków Tatr w systemie „Mapa Bioróżnorodności”Tykarski Piotr, Knutelski StanisławV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek” Nauka Tatrom. Zakopane09.2015Polska
22„Mapa Bioróżnorodności” - GIS dla przyrodników - możliwości i perspektywy projektuTykarski PiotrIII Forum Użytkowników Licencji SITE ArcGIS na Uniwersytecie Warszawskim. Warszawa12.2015Polska
23„Mapa Bioróżnorodności” jako narzędzie wspierające OOŚTykarski PiotrIV Forum BioGIS – System Informacji Przestrzennej w badaniach różnorodności biologicznej. Poznań10.2015Polska
24Mapa Bioróżnorodności - informacja o postępach projektuTykarski PiotrXXXVI Sympozjum Sekcji Koleopterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego Białowieża. „Puszczańskie chrząszcze - jak je zdefiniować?”09.2015Polska
25Biased sex  ratio among Heligmosomoidae worms – looking for a mechanismsKloch AgnieszkaSpring Meeting, British Society for Parasitology, Liverpool04.2015Wielka Brytania
26Amphibians life strategies: does age and parasites influence migration and spatial distribution? Example for moor frog (Rana arvalis)Zaborowska Anna, Kozakiewicz Michał18th European Congress of Herpetology, Wrocław09.2015Polska
27Genotyping  amplicons in non-model species: TLR and bank volesKloch AgnieszkaProgramming for Evolutionary Biology Conference, Virao/Porto05.2015Portugalia
28Zastosowanie testów behawioralnych i fizjologicznych do oceny stresu u myszy z miejskich i dzikich populacji.Meronka Robert, Pieniążek Agnieszka, Boguszewski PawełXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego „Zwierzęta w zmieniającym się świecie”, Zielona Góra09.2015Polska
29Mice in a big city: changes in behaviour as an indicator of adaptationMeronka Robert, Pieniążek Agnieszka, Boguszewski Paweł10 th International Conference on Behaviour, Physiology and Genetics of Wildlife09.2015Niemcy
30Dynamika liczebności i oddziaływania konkurencyjne między dwoma gatunkami gryzoni w środowisku miejskimPieniążek AgnieszkaXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego „Zwierzęta w zmieniającym się świecie”, Zielona Góra09.2015Polska
31Mice in a big city: anthropopressure gradient and interspecific relationshipsPieniążek Agnieszka10 th International Conference on Behaviour, Physiology and Genetics of Wildlife, Berlin09.2015Niemcy
Chemia Atmosfery
32Identification of natural blue dyes and its degradation products in antique textiles by HPLC/MS/MSMonika Ganeczko, Bartłomiej Witkowski, Magdalena Biesaga, Agnieszka Laudy, Tomasz Gierczak15th International Symposium and Summer School on Bioanalysis (15th ISSSB), Targu Mures; 13 – 18 lipca 2015 rRumunia
33Badanie procesu degradacji niebieskich barwników naturalnych w próbkach jedwabiu za pomocą HPLC/MS/MSMonika Ganeczko, Bartłomiej Witkowski, Magdalena Biesaga, Helena Hryszko, Monika Stachurska, Tomasz GierczakIII Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii, 27 – 28 kwietnia 2015 Łódź
34Analiza barwników naturalnych w jedwabnych próbkach zabytkowych tkanin liturgicznych za pomocą HPLC/MS/MSMonika Ganeczko, Bartłomiej Witkowski, Magdalena Biesaga, Monika Stachurska, Helena Hryszko, Tomasz GierczakXII Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików (ChemSession’15), 8 maja 2015 rWarszawa
35Analiza barwników naturalnych w średniowiecznych tkaninach pochodzących z Kościoła Mariackiego w Gdańsku za pomocą HPLC/MS/MSMonika Ganeczko, Bartłomiej Witkowski, Magdalena Biesaga, Monika Stachurska, Helena Hryszko, Tomasz Gierczak: IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej, 6 – 10 lipca 2015 rPoznań
36Oznaczanie zawartości aminokwasów białkowych w lateksie za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej połączonej z tandemową spektrometrią mas (HPLC/MS/MS)Bartłomiej Witkowski, Aneta Szabłowska, Monika Malesa, Monika Ganeczko, Magdalena Biesaga, Michał Kalita, Tomasz Gierczaka 2015 - IX Konferencja "Analityczne Zastosowania Chromatografii Cieczowej"22–23 października 2015 r.Warszawa
37Analiza barwników tkanin pochodzących z komnat królewskich w pałacu w  Wilanowie za pomocą LC/MS/MSM. Ganeczko, B. Witkowski, M. Biesaga, A. Laudy, T. GierczakAnaliza chemiczna w ochronie zabytków 'XV 3-4 grudnia 2015 rWarszawa
38Analiza niebieskich barwników w średniowiecznych tkaninach z paramentów liturgicznych z kościoła NMP w Gdańsku przechowywanych obecnie w Muzeum Narodowym w Gdańsku za pomocą LC/MS/MSM. Ganeczko, B. Witkowski, M. Biesaga, H. Hryszko, M. Stachurska, T. GierczakAnaliza chemiczna w ochronie zabytków 'XV3-4 grudnia 2015 rWarszawa
Laboratorim Chemii Supramolekularnej
39Organocatalysis in MOFs: post-synthetic covalent attachemnt of organocatalysts inside MOFsArtur Chołuj, Krzysztof Zwoliński, Aleksander Hurko, Rafał Kutaszewicz, Michał ChmielewskiPotsdam11-14 X 2015Niemcy2015
40Naked eye or single spectrum estimation of binidng constants Krzysztof Bąk, Michał ChmielewskiStrasbourg28 VI - 02 VII 2015Francja2015
Laboratorim Syntezy Metaloorganicznej
42Making Olefin Metathesis Work—Recent Results in Ruthenium Catalysts Design and ApplicationsKarol Grela21st International Conference (ISCBC-2015) Current Trends In Drug Discovery And Developments (CTDDD), Lucknow25-28.02.2015 Indie2015
43Making Olefin Metathesis Work—Recent Results in Ruthenium Catalysts Design and ApplicationsKarol GrelaInnovative Applications of Chemistry in Pharmacology & Technology Conference (IC-IACPT-2015), Berhampur06-08.02.2015 Indie2015
44New ruthenium complexes with chelating ligands for olefin metathesis and beyondKarol GrelaEuCheMS Inorganic Chemistry Conference, EICC-3, Wrocław26-30.06.2015Polska2015
45Making Olefin Metathesis Work—Recent Results in Ruthenium Catalysts Design and ApplicationsKarol Grela21st International Symposium on Olefin Metathesis and Related Chemistry (ISOM XXI) Graz11-17.07.2015Austria2015
46New Structures and Applications in Ru-Catalysed MetathesisKarol GrelaLiblice 2015–50th Conference: Advances in Organic, Bioorganic and Pharmaceutical Chemistry, Ołomuniec05-09.11.2015Czechy2015
47Making Olefn Metathesis WorkKarol GrelaMaking Metathesis Work, MANE Flavor & Fragrance, Nicea26.05.2015Francja2015
48Metathesis Reaction in PharmaKarol GrelaMetathesis Reaction in Pharma, Janssen-Cilag AG, Zug28.05.2015Szwajcaria2015
49Making Metathesis WorkKarol GrelaGivaudan Suisse SA, Dübendorf27.05.2015Szwajcaria2015
50Making Metathesis WorkKarol Grela Firmenich AG, Geneve29.05.2015Szwajcaria2015
51Making Metathesis Work—Recent Results in Ruthenium Catalysts Design and ApplicationsKarol GrelaSam Higginbottom Institute of Agriculture Technology & Sciences, Allahabad24 February 2015Indie2015
52Making Metathesis Work—Recent Results in Ruthenium Catalysts Design and ApplicationsKarol GrelaIndian Association For The Cultivation Of Science, Kolkata3-4.02.2015Indie2015
53Making Metathesis WorkKarol GrelaNational University of Singapore3 November 1900Singapur2015
54Making Metathesis WorkKarol GrelaNanjang Technical University5 November 1900Singapur2015
55Making Metathesis WorkKarol GrelaInorganic/Organic Colloquium at the TU Braunschweig07.12.2015Niemcy2015
56Złapać motyla..., czyli nowe ligandy kompleksów metali przejściowych – synteza soli NHC opartych na fenantrenieMichał DąbrowskiOgólnopolskie Studenckie Mikrosympozjum
„Chemia – przyszłość zaczyna się dziś”, Białystok
12-15.03.2015Polska2015
57Efficient method for the synthesis of 9-decenoic acid ethyl ester from biomass. Influence of the NHC ligands for ethenolysis of ethyl oleateWioletta Kośnik16th Tetrahedron Symposium: Challenges in Bioorganic & Organic Chemistry, Berlin16-19.06.2015Niemcy2015
58Chelating Ruthhenium Phhenolathe Complhexhes: Synthhesis, Ghenheral Catalytic Activity, and Applications in Olhefn Mhetathhesis Polymherization Anna Kozłowska 8th Carla Winter School 2015, Heidelberg07-13.03.2015Niemcy2015
59Novel Hoveyda type metathesis catalysts bearing sterically hindered, unsymmetrical NHC ligandPaweł Małecki10th International School of Organometallic Chemistry, Camerino05-09.09.2015Włochy2015
60Development of simple and mild hydroamination reaction catalyzed by NHC-gold complexesMalina Michalska10th International School of Organometallic Chemistry, Camerino05-09.09.2015Włochy2015
61Development of simple and mild hydroamination reaction catalyzed by NHC-gold complexes in the synthesis of indolesMalina MichalskaEFMC-ASMC'15, 6th EFMC International Symposium on Advances in Synthetic and Medicinal Chemistry, Rehovot15-18.11.2015Izrael2015
622-metylotetrahydrofuran - wygodny zielony rozpuszczalnik, ale kapryśny. Co zrobić aby nie psuł selektywności reakcji metatezy olefin?Adam RajkiewiczX Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Organicznej, Łódź16-18.04.2015Polska2015
63Otrzymywanie O- oraz N-heterocyklicznych α,β-nienasyconych układów z zastosowaniem 2-metylotetrahydrofuranu jako medium reakcji metatezy olefin sprzężonej z izomeryzacją wiązania podwójnegoAdam RajkiewiczXLII Ogólnopolska Szkoła Chemii30.04-04.05.2015Polska2015
64Cross metathesis of sulfonamides and sulfoxidesAdam RajkiewiczEFMC-ASMC'15, 6th EFMC International Symposium on Advances in Synthetic and Medicinal Chemistry, Rehovot15-18.11.2015Izrael2015
65Synthesis of macrocyclic lactones with musk odor by ring closing metathesis using oleic and 9-decenoic acids as building blocksAdrian Sytniczuk8th Workshop on Fats and Oils as Renewable Feedstock for the Chemical Industry, Karlsruhe29-31.03.2015Niemcy2015
66Synteza makrocyklicznych laktonów o zapachu piżm poprzez metatezę z zamknięciem pierścienia z użyciem kwasu 9DA i kwasu oleinowego jako bloków budulcowychAdrian SytniczukX Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Organicznej, Łódź16-18.04.2015Polska2015
67New water-soluble copper complexes: synthesis and application in click chemistryAnna SzadkowskaEuCOMC XXI, 21st European Conference on Organometallic Chemistry, Bratysława05-09.07.2015Słowacja2015
68 Nowe metody oczyszczania produktów reakcji katalizowanych kompleksami metali przejściowychGrzegorz SzczepaniakX Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Organicznej, Łódź16-18.04.2015Polska2015
69Plakat High-Performance Isocyanide Scavengers for Use in Low-Waste Purification of Olefin Metathesis ProductsGrzegorz Szczepaniak10th International School of Organometallic Chemistry, Camerino05-09.09.2015Włochy2015
70 Oczyszczanie produktów reakcji metatezy olefin z pozostałości kompleksów rutenu za pomocą izocyjankowych zmiataczy metaliGrzegorz Szczepaniak58 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Gdańsk21-25.09.2015Polska2015
71 Removal of ruthenium from olefin metathesis productsGrzegorz SzczepaniakEFMC-ASMC'15, 6th EFMC International Symposium on Advances in Synthetic and Medicinal Chemistry, Rehovot15-18.11.2015Izrael2015
72Removal of ruthenium residues after olefin metathesis using T-responsive polymerAdam ZielińskiX Ogólnopolskie sympozjum Chemii Organicznej, Łódź16-18.04.2015Polska2015
73Synteza i właściwości katalizatorów typu Hoveydy Grubbsa zmodyfikowanych w części eterowejAdam ZielińskiSesja plakatowa prac magisterskich
w roku akademickim 2014/2015, Wydział Chemii UW, Warszawa
19.05-23.06.2015Polska2015
74 Synteza i właściwości katalizatorów typu Hoveydy Grubbsa zmodyfikowanych w części eterowej (praca magisterska)Adam ZielińskiWydział Chemii UW, Warszawa24.06.2015Polska2015
75Polimorfizm populacji wstężyka gajowego Cepaea nemoralis (L. 1758)na obszarze Warszawy. Problemy współczesnej malakologii.Pomagalski R.XXXI Krajowe Seminarium MalakologiczneWieliczka2015
Nowe Metody Spektroskopii NMR
76An efficient approach to 6D HNCO(NCA)CONH Szymon Żerko, W. KoźmińskiMMCE 2015, Krynica-Zdrój25.02-01.03.2015Polska2015
77High-dimensional NMR experiment for sequential assignment in 13C labeled RNAs S. Saxena, J. Stanek, M. Cevec, J. Plavec, W. Koźmiński MMCE 2015, Krynica-Zdrój25.02-01.03.2015Polska2015
78Non-uniform sampling meets DOSYM. Urbańczyk, K. Kazimierczuk, W. KoźmińskiMMCE 2015, Krynica-Zdrój25.02-01.03.2015Polska2015
79Processing of multidimensional data using multiple fixing SMFT methodGrudziąż K., Dziekański P., Jarvoll P., Koźmiński W., Zawadzka-Kazimierczuk A. MMCE 2015, Krynica-Zdrój25.02-01.03.2015Polska2015
80High-dimensional 13C-detected experiments for assignment of intrinsically disordered proteinsDziekański P., Grudziąż K., Jarvoll P., Koźmiński W., Zawadzka-Kazimierczuk A. MMCE 2015, Krynica-Zdrój25.02-01.03.2015Polska2015
81High-dimensional 13C-detected experiments for assignment of intrinsically disordered proteinsZawadzka-Kazimierczuk A. Dziekański P., Grudziąż K., Jarvoll P., Koźmiński W., MMCE 2015, Krynica-Zdrój25.02-01.03.2015Polska2015
82Analysis of Complex Reacting Mixtures by Time Resolved NMRR. Dass, W. Koźmiński, K. KazimierczukMMCE 2015, Krynica-Zdrój25.02-01.03.2015Polska2015
83Towards new applications of NMR spectroscopy in chemical and biomolecular structural studiesW. Koźmiński, K. Kazimierczuk, K. Kosiński, M. Nowakowski, S. Saxena, M. Urbańczyk, S. Żerko Interdisciplinary FNP Conference, Warszawa9-10 04 2015Polska2015
84How to choose an optimal set of experiments for resonance assignment of IDPs? Grudziąż K., Koźmiński W., Zawadzka-Kazimierczuk AGordon Research Conference on Computational Aspects - Biomolecular NMR, Barga 7-12 06 2015,Włochy2015
8513C-detected NMR experiments of high dimensionality for automatic resonance assignment of IDPs and multiple-fixing SMFT processingBermel W., Dziekański P., Felli I.C., Gonnelli L., Grudziąż K., Jarvoll P., Koźmiński W., Piai A., Pierattelli R, Zawadzka-Kazimierczuk AGordon Research Conference on Computational Aspects - Biomolecular NMR, Barga 7-12 06 2015,Włochy2015
86Analysis of Complex Reacting Mixtures by Time Resolved NMRR. Dass, W. Koźmiński, K. KazimierczukAMPERE NMR School, Zakopane14-¬20 06 2015Polska2015
87High-resolution multidimensional NMR spectroscopy of biomoleculesW. KoźmińskiAMPERE NMR School, Zakopane14-¬20 06 2015Polska2015
884D NMR for sequential assignment of 13C labeled RNAsS. Saxena, J. Stanek, M. Cevec, J. Plavec, W. KoźmińskiSummer School on Nuclear Spin Hyperpolarisation Techniques (EU-COST) , Southampton21 - 26.06.15Wielka Brytania2015
895D experiments exploiting MOCCA-XY16 mixing for IDPs resonance assignment Szymon Żerko, P. Byrski, P. Włodarczyk, W. Koźmiński Summer School on Nuclear Spin Hyperpolarisation Techniques (EU-COST) , Southampton21 - 26.06.15Wielka Brytania2015
904D NMR for RNAsS. Saxena, J. Stanek, M. Cevec, J. Plavec, W. KoźmińskiEMBO Young Scientist Forum, Warsaw02 - 03.07.2015Polska2015
91An efficient approach to 6D HNCO(NCA)CONH Szymon Żerko, W. KoźmińskiEUROMAR 2015, Praga3.07-7.7.2015Czechy2015
92Non-uniform sampling meets DOSY. Inverse Laplace transform with not necessary sparse regularizationM. Urbańczyk, K. Kazimierczuk, W. KoźmińskiEUROMAR 2015, Praga3.07-7.7.2015Czechy2015
93How to choose an optimal set of experiments for resonance assignment of IDPs? Grudziąż K., Koźmiński W., Zawadzka-Kazimierczuk A. EUROMAR 2015, Praga3.07-7.7.2015Czechy2015
94Sequential assignment of 13C-labeled RNAs via phosphate backbone: 1H-31P correlation with high resolution 4D NMRS. Saxena, J. Stanek, M. Cevec, J. Plavec, W. KoźmińskiEUROMAR 2015, Praga3.07-7.7.2015Czechy2015
95Application of NUS to monitor magnetization transferR. Dass, W. Koźmiński, P. Kasprzak, K. KazimierczukEUROMAR 2015, Praga3.07-7.7.2015Czechy2015
96Tool for SMFT-based assignment of resonances (TSAR): an application to intrinsically disordered proteinsGrudziąż K., Koźmiński W., Zawadzka-Kazimierczuk AEUROMAR 2015, Praga3.07-7.7.2015Czechy2015
97Automatic resonance assignment of intrinsically disordered proteins with the TSAR programGrudziąż K., Koźmiński W., Zawadzka-Kazimierczuk AGDCh FGMR 37th Annual Meeting, Darmstadt07-10.09.2015Niemcy2015
984D NMR for sequential assignment of 13C labeled RNAsS. Saxena, J. Stanek, M. Cevec, J. Plavec, W. KoźmińskiAPNMR 2015, Hong Kong13-16 08 2015Chiny2015
994D NMR for sequential assignment of 13C labeled RNAsS. Saxena, J. Stanek, M. Cevec, J. Plavec, W. KoźmińskiISMAR 2015, Shanghai16-21 08 2015Chiny2015
100Application of NUS to monitor magnetization transferR. Dass, W. Koźmiński, P. Kasprzak, K. KazimierczukSmall Molecules Are Still Hot (SMASH) 2015, Baveno20¬23 09, 2015Włochy2015
101Nowe metody pięciowymiarowe spektroskopii NMR z mieszaniem izotropowym CO-CO do przypisań sygnałów w widmach NMR białek niezwiniętychSzymon Żerko, Piotr Byrski, Paweł Włodarczyk, Wiktor Koźmiński 58 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Gdańsk21-25.09.2015Polska2015
102 Wysokowymiarowa spektroskopia NMRW. KoźmińskiV Spotkanie użytkowników systemów firmy Bruker, Poznań28-29 09 2015Polska2015
103Wysokowymiarowe ekseperymenty do przypisań sygnałów w widmach NMR białek niezwiniętych. Zastosowanie do białka Tau3xSzymon Żerko, Michał Górka, Piotr Byrski, Paweł Włodarczyk-Prószyński, Karin Ledolter, Eliezer Masliah, Wiktor Koźmiński, Robert KonratV Spotkanie użytkowników systemów firmy Bruker, Poznań28-29 09 2015Polska2015
104Wysokowymiarowe ekseperymenty do przypisań sygnałów w widmach NMR białek niezwiniętych. Zastosowanie do białka Tau3xSzymon Żerko, Michał Górka, Piotr Byrski, Paweł Włodarczyk-Prószyński, Karin Ledolter, Eliezer Masliah, Wiktor Koźmiński, Robert KonratMinisympozjum sekcji NMR Polskiego Towarzystwa Chemicznego 201520.11.2015Polska2015
105Dyfuzyjna spektroskopia NMR z regularyzacją  (nie zawsze) rzadkąMateusz UrbańczykMinisympozjum sekcji NMR Polskiego Towarzystwa Chemicznego 201520.11.2015Polska2015
Laboratorim Rentgenowskich Badań Strukturalnych
106Plakat na konferencji Multipole2 "The charge density analysis of ferrocene taxol analogue"Sylwia PawledzioWarszawa10-13 majaPolska2015
107Crystallography beyond Independent Atom ModelKrzysztof WoźniakPoznań6-7 marcaPolska2015
108Plakat "Struktura krystaliczna monohydratów halogenowodorków paracetamolu"na 58 Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa ChemicznegoD. Trzybiński, S. Domagała, M. Kubsik, K. WoźniakGdańsk21-25 wrześniaPolska2015
109Plakat "Struktura krystaliczna monohydratów halogenowodorków paracetamolu" na 57 Konwersatorium KrystalograficznymD. Trzybiński, S. Domagała, M. Kubsik, K. WoźniakWrocław24-26 czerwcaPolska2015
110Plakat na konferencji Multipole2 (The Multi-Pole Approach to Structural Science, Warsaw) "Viral RNA binding by the human IFIT1-IFIT3 protein complex in the innate immune system."Maria GórnaWarszawa10-13 majaPolska2015
111Plakat na konferencji CCP-EM Spring Symposium, "Viral RNA binding by the human IFIT1-IFIT3 protein complex in the innate immune system."Maria GórnaDidcot28-29 majaWielka Brytania2015
112Plakat na konferencji NAF11 (RSC Nucleic Acids Forum), "Viral RNA binding by the human IFIT1-IFIT3 protein complex in the innate immune system."Maria GórnaRSC Chemistry Centre, London10 lipcaWielka Brytania2015
113Plakat na konferencji ECM29, "Viral RNA binding by the human IFIT1-IFIT3 protein complex in the innate immune system."Maria GórnaRovinj23-28 sierpniaChorwacja2015
114Plakat na konferencji (Challenges in molecular biology, biophysics and biomedicine), "Viral RNA binding by the human IFIT1-IFIT3 protein complex in the innate immune system."Maria GórnaWarsaw23-28 sierpniaPolska2015
115Seminarium "The end is inside - structural insights into recognition of RNA ends by bacterial and human proteins."Maria GórnaTU München, Garching11 sierpniaNiemcy2015
116Prezentacja "Rentgenowskie pomiary krystalograficzne w wysokim ciśnieniu" na konferencji studenckiej "NMD VI - Nowoczesne metody doświadczalne w chemii, fizyce i inżynierii"Szymon SutułaLublin28 listopadaPolska2015
117Komunikat ustny "Improved thermal motion description for improved density models: Towards Quantum Dynamic Crystallography"Anna HoserRovinj23-28 sierpniaChorwacja2015
118Plakat na konferencji "Accurate Approximation of Electrostatic Interaction from Theoretical Aspherical Pseudoatom Database."Prashant Kumar, Sławomir Bojarowski, Sławomir Domagała, Paulina M. DominiakHaifa, Israel26-30 Kwiecien, 2015Israel2015
119Plakat na konferencji "Intermolecular interaction between nucleic acid bases in crystalline state from experimental charge density perspective."Prashant Kumar, Paulina M. DominiakWarsaw10-13th MajPolska2015
120Plakat na konferencji " Intermolecular interaction between nucleic acid bases in crystalline state"Prashant Kumar, Paulina M. DominiakWarsaw2-3 lipcaPolska2015
121Plakat na konferencji "Decomposing electrostatic interaction at subatomic resolution."Prashant Kumar, Sławomir Bojarowski, Paulina M. DominiakLozanna22-25th wrześniaSzwajcaria
122Komunikat ustny na konferencji "Experimental Charge density of Nucleic Acid bases in crystalline state: A intermolecular interaction perspective."Prashant Kumar, Paulina M. DominiakWrocław25-26 czerwcaPolska2015
123plakat na konferencji Multipole2 "Thermal analysis of 2,6-diamiopurine crystals with the help of charge density"Urszula A. Budniak, Paulina M. DominiakWarszawa10-13 majaPolska2015
124komunikat ustny na konferencji Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej PTChem „Analiza temperaturowa kryształów 2,6 diaminopuryny”Urszula A. Budniak, Paulina M. DominiakDobieszków22-26 kwietniaPolska2015
125komunikat ustny na konferencji XLII OSCh „Co temperatura zmienia w kryształach? O pomiarach
2,6-diaminopuryny”
Urszula A. Budniak, Paulina M. DominiakLubenia30.04-4.05Polska2015
126komunikat ustny na konferencji 58 Zjazd Naukowy PTChem „Analiza temperaturowa kryształów 2,6 diaminopuryny z wykorzystaniem asferycznych czynników struktury”Urszula A. Budniak, Paulina M. DominiakGdańsk21-25 wrześniaPolska2015
127plakat na konferencji ChemSession’15 „Temperaturowe pomiary dyfrakcji rentgenowskiej
kryształów 2,6‑diaminopuryny”
Urszula A. Budniak, Paulina M. DominiakWarszawa8 majaPolska2015
128plakat na konferencji 57 Konwersatorium Krystalograficzne „Temperaturowa analiza kryształów 2,6 diaminopuryny z wykorzystaniem modelu multipolowego”Urszula A. Budniak, Paulina M. DominiakWrocław25-26 czerwcaPolska2015
129komunikat ustny na konferencji: First Meeting of the Latin American Crystallographic Association"Better quality structures from routine X-Ray data collections using different electron density modelling approaches"W. Fabiola Sanjuan Szklarz, Magdalena Woińska, Krzyztof Wozniak,Sławomir Domagała, Paulina Dominiak, Matthias GuttmanSao Paulo9-11 wrześniaPolska2015
130plakat na konferencji Multipole2 "Better quality structures from routine X-ray data collection"W. Fabiola Sanjuan Szklarz, Krzyztof Wozniak, Sławomir Domagała, Matthias GuttmanWarszawa10-13 majaPolska2015
131Plakat na konferencji ECM29,"Speeding up accurate scattering factors calculation for macromolecules. Algorithms for aspherical atom
formalism and direct summation."
Michał Chodkiewicz, Paulina M. Dominiak, Anna Makal, Szymon Migacz, Witold R. Rudnicki, Krzysztof WoźniakRovinj23-28 sierpniaChorwacja2015
132Plakat na konferencji ECM29,"‚ƒ„…†‡Combined 3D-ΔPDF and Monte-Carlo analysis of disorder in NaLaF4"Ruggero Frison, Thomas Weber, Tara Michels-Clark, Michał Chodkiewicz, Anthony Linden, Hans-Beat BürgiRovinj23-28 sierpniaChorwacja2015
133Plakat na konferencji Multipole2, "Multipolar scattering factors for macromolecules - efficient implementation of direct summation."Michal Chodkiewicz, Paulina Dominiak, Anna Makal, Szymon Migacz, Witold Rudnicki, Krzysztof WoźniakWarszawa10-13 majaPolska2015
134Wykład na zaproszenie na konferencji 58 Zjazd Naukowy PTChem "Znaczenie i przykłady zastosowania banków pseudoatomów w krystalografii małych cząsteczek. Ich potencjalne wykorzystanie w krystalografii makromolekuł"Paulina M. DominiakGdańsk21-25 wrześniaPolska2015
135Wykład na zaproszenie na symposjum IμS 500 Workshop "Crystallography and structural biology beyond spherical atom approximation"Paulina M. DominiakGoettingen9 lipiecNiemcy2015
136Plakat na konferencji Multipole2 "The same optimal model of electron density distribution for fast interaction energy calculations and X-ray diffraction data interpretation - is it possible?"Sławomir A. Bojarowski, Aleksandra Pazio and Paulina M. DominiakWarszawa10-13 majaPolska2015
137plakat na konferencji Multipole2 "Crystallography beyond Independent Atom Model"W. Fabiola Sanjuan Szklarz, Magdalena Woińska, Krzyztof Wozniak,Sławomir Domagała, Paulina Dominiak, Matthias GuttmanWarszawa10-13 majaPolska2015
138Wykład na konferencji 57 Konwersatorium Krystalograficzne „How to get better quality structures from routine X-ray data collections”F. Sanjuan-Szklarz, M. Woinska, S. Domagała, P. Dominiak, K. Woźniak*Wrocław25-26 czerwcaPolska2015
139Poster na konferencji SAGAMORE XVIII „On Precision and Accuracy of X-Ray Results as a Function of Resolution and Electron Density Model”F. Sanjuan-Szklarz, M. Woinska, S. Domagała, P. Dominiak, S. Grabowsky, D. Jayatilaka, K. WoźniakSanta Margherita di Pula7-12 lipcaWłochy2015
140Wykład zaproszony COST Meeting "On Precision and Accuracy of Structural Information - Beyond Independent Atom Model"Krzysztof WozniakMarseille22-25 lipcaFrancja2015
141Komunikat ustny 29 ECM "On precision and accuracy of X-ray data – How to get better quality results from X-ray diffraction experiments "F. Sanjuan-Szklarz, M. Woinska, S. Domagała, P. Dominiak, K. Woźniak*Rovinj23-28 lipcaChorwacja2015
Zakład Ekologii
142Synergy of remote sensing and UAV measurements in retrieval of vertical structure of the aerosol absorbing propertiesMichał ChilińskiSPIE2015, Remote Sensing22.09.2015Francja2015
Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska
143Multi-scale habitat selection in Little Crakes Porzana parva and Water Rails Rallus aquaticus and effects on nest successJedlikowski Jan, Brambilla M. 10th Conference of the European Ornithologists' Union24-28.08.2015Hiszpania2015
144Climatic and anthropogenic influences on the history of a high mountain lake in the Pamir Mountains: a preliminary studyMonika Mętrak, Piotr Szwarczewski, Katarzyna Sidoruk, Monika Chmielewska, Malgorzata Suska-MalawskaIntern. Conference Isotopes 2015, Jeruzalem21-26.06.2015 Izrael2015
145Long – lasting effects of fen fire on soil habitat conditions in Biebrza National Park (Poland).Sulwiński Marcin, Wilk Mateusz, Suska-Malawska Małgorzata5th International Conference of Fire Effects on Soil Properties , Dublin14-17.07. 2015Irlandia2015
146Human impact and past climate changes -records in sediments of two Pamir lakesPiotr Szwarczewski, Mętrak Monika, Suska-Malawska MałgorzataClimate variability and human impacts in Central and Eastern Europe during the last two millennia, Gdańśk17-19.06. 2015Polska 2015
147Miracles are rare, misbeliefs are frequent: On statistical uncertainties, null hypothesis testing, and interval estimationTomasz Wyszomirski2 nd Workshop of the Miracle Project: linking Functional Diversity and Modelling of Fens, Gdańsk7-10.02.2015Polska2015
148Czy statystyka zagraża spójności nauki?Tomasz Wyszomirski, Marlena SiwiakKonferencja z okazji 80-tych urodzin Adama Łomnickiego, Kościelisko 22-23.06.2015Polska2015
149Czy statystyka zagraża spójności nauki? Kult istotności a kryzys (nie)odtwarzalności wynikówTomasz WyszomirskiBIOFIZMAT3, Międzynarodowe Centrum Matematyczne im. Stafana Banacha, Warszawa4-5.12.2015Polska2015
150The soil seed bank of thermophilous oak forest after 40 years of secondary succession - preliminary resultsMaciej Ziemiański, · Kamil Kwiecień, Halina Galera, Maciej Wódkiewicz, Katarzyna Szondelmejer, Paweł Pawlikowski ·28th Conference of the Plant Population Biology Section (PopBio) of the Ecological Society of Germany, Austria and Switzerland (GfÖ)14-16 May 2015Niemcy
151The soil seed bank of thermophilous oak forest after 40 years of secondary succession - preliminary resultsMaciej Ziemiański, · Kamil Kwiecień, Halina Galera, Maciej Wódkiewicz, Katarzyna Szondelmejer, Paweł Pawlikowski ·28th Conference of the Plant Population Biology Section (PopBio) of the Ecological Society of Germany, Austria and Switzerland (GfÖ)14-16.05.2015Niemcy2015
Laboratorim Bionanonstruktur
152Interactions of anticancer drug daunorubicin with model lipid membranes of different composition.Dorota MatyszewskaEuropean Conference on Organized Films29.06-02.07.2015Włochy2015
153Changes in the lipid membrane structure caused by free anticancer drug and drug-carrier adduct.Dorota Matyszewska10 th European Biophysics Congress, 18.07-22.07.2015Niemcy2015
154Model lipid membranes and their interactions with biologically active species.
Dorota MatyszewskaBioinspired molecular assemblies as protective and delivery systems07.09-09.09.2015Francja2015
155Interactions of Anticancer Drug and Adducts of the Drug with Carbon Nanotubes with Model Biological Membranes –
Langmuir-Blodgett and Electrochemical Studies.
Dorota Matyszewska66 th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry04.10-09.10.2015Tajwan2015
Analityczne Centrum Eksperckie
156Materiały odniesienia Corning i NIST 610 w analizie szkła zabytkowegoOlga SytaMory, Jakość w chemii analitycznej 725-27.11.2015PolskaP
157Identyfikacja pigmentów historycznych na podstawie analiz pierwiastkowych i cząsteczkowychLuiza KępaMory, Jakość w chemii analitycznej 725-27.11.2016PolskaP
158Zapewnienie spójności pomiarowej przy oznaczaniu rtęci w próbkach środowiskowych - polskie materiały odniesienia MODASMateusz Kałabun, Agnieszka Krata, Marcin Wojciechowski, Ewa BulskaMory, Jakość w chemii analitycznej 725-27.11.2017PolskaP
159Substancje wzorcowe analizie ilościowej białek przy użyciu technik spektrometrii masAnna KonopkaMory, Jakość w chemii analitycznej 725-27.11.2018PolskaU
160Zastosowanie techniki spektrometrii mas w badaniach środowiskowych materiałów odniesieniaAnna Ruszczyńska, Agnieszka Krata, Ewa BulskaMory, Jakość w chemii analitycznej 725-27.11.2019PolskaU
161Spektrometria mas rozcieńczeń izotopowych jako metoda definityna w pomiarach chemicznychEwa BulskaMory, Jakość w chemii analitycznej 725-27.11.2020PolskaU
162Możliwości badawcze i pomiarowe Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu WarszawskiegoEwa BulskaMory, Jakość w chemii analitycznej 725-27.11.2021PolskaP
163Opracowanie na potrzeby wymiaru sprawiedliwości wzorców nowych substancji psychoaktywnych orz szybkich testów do ich wykrywaniaEwa BulskaMory, Jakość w chemii analitycznej 725-27.11.2022PolskaP
164biological and chemical investigation on selenium speciation and distribution in plantsEwa BulskaMünster, European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry22-26.02.2013NiemcyU
165LA-ICP-MS analysis of blue pigments from multilayered samples of historic wall-paintingsOlga SytaMünster, European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry22-26.02.2015NiemcyP
166Investigation of micro-samples of historic pigments by means of LA-ICP-MS and Raman spectroscopy Luiza KępaMünster, European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry22-26.02.2015NiemcyP
167Environmental application of inductively coupled plasma mass spectrometry ith liquid and solid sample introduction systemsAnna Ruszczyńska, Barbara Wagner, Ewa BulskaMünster, European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry22-26.02.2016NiemcyP
168Novel full-length [Sec-to-cys]selenoprotein standards for human selenoprotein P and glutathione peroxidase 3 for quantitative proteomics Anna KonopkaMünster, European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry22-26.02.2017NiemcyU
169The use of mass spectrometry to study the metabolism of selenium in plantsAnna KonopkaMünster, European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry22-26.02.2018NiemcyP
170Isotope dillution mass spectrometry: A case study of selenium speciationAgnieszka KrataMünster, European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry22-26.02.2018NiemcyP
171LA-ICP-MS and Raman spectroscopy as the complementary instrumental methods in historic wall-paintings analysisOlga SytaWrocław, 8th International Congress on the Application of Raman spectroscopy in Art and Archaeology01-05.09.2015PolskaP
172Zastosowanie metod identyfikacji pierwiastkowego i cząsteczkowego składu pigmentów w badaniach malarstwa Olgi Boznańskiej Luiza KępaWarszawa, Analiza chemiczna w Ochronie Zabytków XV03-04.12.2015PolskaP
173MC-ICPMS and LA-MC-ICPMS technique as a new tool for archeological research and antique conservation.Ludwik HaliczWarszawa, Analiza chemiczna w Ochronie Zabytków XV03-04.12.2015PolskaU
174Biological and chemical investigation towards complementary information about biological systems Ewa BulskaFigueira da Foz, Colloquium Spectroscopicum Internationale XXXIX30.08-03.09.2015PortugaliaU
175Elemental analysis in archaeometric study of pottery of Yaz II culture from northern part of Serakhs oasis, south of TurkmenistanLuiza KępaLeoben, The 9th International Conference on the Analysis of Geological and Environmental Materials9-14.08.2015AustriaP
176Metrology in chemistry as a smart specialization of PolandEwa BulskaKraków, 9th General Assembly EURAMET01-05.06.2015PolskaU
177Badanie biotransformacji pierwiastków w organizmach żywych Ewa BulskaWarszawa, IX Konferencja "Analityczne zastosowania chromatografii cieczowej"22-23.10.2015PolskaU
178Zastosowanie technik sprzężonych do rozdzielania i identyfikacji zwiazków selenu w próbkach biologicznychPaulina Kardaś, Eliza Kurek, Anna Konopka, Anna Ruszczyńska, Anna Łuciuk, Olga Kościuczuk, Ewa BulskaWarszawa, IX Konferencja "Analityczne zastosowania chromatografii cieczowej"22-23.10.2015PolskaP
179Elemental composition of artists’ paints as source of information about authenticity of contemporary paintingsDariusz WilkKatania27.04.2015Włochy
180Wykrywanie falsyfikatów dzieł sztuki metodami fizykochemii kryminalistycznej – możliwości badawcze a praktyka biegłychDariusz WilkWrocław11.06.2015Polska
181Comparison of evidential value of elemental composition of glass fragments by LA-ICP-MS and SEM-EDXD. Wilk , A. Martyna, G. Zadora, E. BulskaPraga10.09.2015Czechy
182Współczesne farby artystyczne w świetle badań metodami LA-ICP-MS i XRFD. Wilk , E. BulskaKraków25.09.2015Polska
183Badanie zawartości rtęci w kandydatach na materiały odniesieniaMateusz Kałabun, Agnieszka Krata, Marcin Wojciechowski, Ewa BulskaPoznań6-10.07.2015PolskaP
184„Specyficzna metoda rozcieńczeń izotopowych w badaniu specjacji selenu”A. Krata, A. Kamińska, J. Karasiński, M. Wojciechowski, E. BulskaPoznań, PKChA6-10.07.15PolskaP
185“Species-specific isotope dilution mass spectrometry approach: A case study of selenomethionine determination”A. Krata, A. Kamińska, J. Karasiński, M. Wojciechowski, E. BulskaJerozolima, Isotopes21-26.06.15IzraelP
186Technika, technologia i chemia zabytku - Boznańska okiem konserwatora i chemikaA. Lewandowska, B.WagnerMuzeum Narodowe w Warszawie 15.04.2015PolskaSesja naukowa towarzysząca wystawie Olga Boznańskan (1865-1940)
187Charakterystyka warsztatu malarskiego Olgi Boznańskiej w oparciu o badania pigmentów metodami LA-ICP-MS i spektroskopii Ramana Luiza Kępa, Zofia Żukowska, Barbara Wagner, Anna LewandowskaChemsession, Warszawa8.05.2015PolskaP