O Grupie

Grupa Badawcza Geochronologii Ewolucyjnej reprezentuje Zakład Paleobiologii i Ewolucji Wydziału Biologii.

Członkowie grupy prowadzą badania przebiegu ewolucji różnych grup organizmów, częściowo na podstawie materiału kopalnego, częściowo posługując się eksperymentalnymi danymi do porównań fizjologii i anatomii dzisiejszych przedstawicieli tych grup.

 


Członkowie grupy

prof. dr hab. Jerzy Dzik, czł rzecz. PAN

Kierownik zespołu

Zespół

prof. dr hab. Jerzy Dzik, czł rzecz. PAN, e-mail: dzik@biol.uw.edu.pl,
CNBCh UW, nr. pok. 149
dr Mateusz Tałanda
mgr Mateusz Świś

Działalność badawcza

Zainteresowania badawcze członków grupy skupiają się wokół następujących zagadnień: pochodzenie i ewolucja jaszczurek, właściwości kopalnego zapisu ewolucji oraz wczesne różnicowanie typów świata zwierzęcego.

Zakład wyposażony jest miedzy innymi w mineralogiczny separator elektromagnetyczny; suszarkę w punkcie krytycznym do preparatów mikroskopii skaningowej; linię do separacji mineralogicznej w cieczy ciężkiej (poliwolframian sodu).

Usługi badawcze

Urządzenia znajdujące się posiadaniu grupy (w szczególności critical point drier) udostępniane są kolegom z innych instytucji badawczych, możliwe jest też wykonywanie procedur na zlecenie.