O Grupie

Zajmujemy się ekologią i ewolucją różnych grup grzybów. Liczbę gatunków grzybów szacuje się nawet na 1 mln, co czterokrotnie przekracza liczbę opisanych gatunków roślin. Choć to właśnie z grzybów izoluje się wiele nowych i cennych substancji wykorzystywanych przez człowieka, a ich rola ekologiczna jest nie do przecenienia, ciągle stanowią one stosunkowo słabo poznaną grupę organizmów. Nasze zainteresowania koncentrują się przede wszystkim na odtwarzaniu ich filogenezy oraz zrozumieniu relacji zależności pomiędzy grzybami a różnymi innymi grupami organizmów. Pracownia Mykologiczna jest częścią Zakładu Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji.


Członkowie grupy

dr hab. Marta Wrzosek

Kierownik zespołu

E-mail: martawrzosek@gmail.com

Autorka lub współautorka kilkudziesięciu artykułów i rozdziałów dotyczących różnorodności, ewolucji i ekologii grzybów; w latach 2012-2016 prezes, a obecnie rzecznik prasowy Polskiego Towarzystwa Mykologicznego; autorka licznych publikacji, programów i audycji popularyzujących wiedzę o grzybach; kierownik i wykonawca w grantach Narodowego Centrum Nauki

Zespół

mgr Maja Łukomska – Kowalczyk
e-mail:majalukomska@gmail.com
nr pok. 4.155

mgr Michał Gorczak
e-mail:gorczach.michal@wp.pl
nr pok. 4.161

mgr Marta Tischer
e-mali:marta.tischer@gmail.com
nr pok. 4.161

Członkowie grupy

dr Julia Pawłowska

Kierownik zespołu

Tel.: +48 4.161, nr pok.:

E-mail: jzpawłowska@gmail.com

Zespół

Autorka lub współautorka kilkudziesięciu artykułów i rozdziałów dotyczących różnorodności, ewolucji, filogenezy i taksonomii grzybów; sekretarz Polskiego Towarzystwa Mykologicznego; kierownik i wykonawca w grantach Narodowego Centrum Nauki; współpracuje z zespołami z Niemiec, Holandii i Iranu.

Działalność badawcza

 • Grzyby owadobójcze – ich ekologia, taksonomia i wykorzystanie.

Interesują nas interakcje grzybów i owadów – w szczególności grzybów z rzędu Laboulbeniales, Entomophthorales i Hypocreales. Interesuje nas zmiana behawioru żywiciela pod wpływem zakażenia grzybem, sposoby transmisji i wpływ na dostosowanie. Ustalamy pozycję filogenetyczną grzybów owadobójczych.

 • Taksonomia i filogeneza grzybów ze starych linii ewolucyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem Mucorales i Mortierellales.

Bierzemy udział w międzynarodowej grupie badawczej skupionej na analizie filogenezy i fizjologii grzybów sprzężniowych. Zajmujemy się weryfikacją ich pozycji taksonomicznej i aktywnie poszukujemy nowych dla nauki gatunków.

 • Interakcje grzybów i bakterii oraz grzybów i owadów

Mając przekonanie o obecności bakterii w strzępkach grzybów i obecności grzybów w owadach i owadów w grzybach poszukujemy odpowiedzi na pytania o ich wzajemne zależności. Przy bardzo skąpej wiedzy o preferencjach wobec żywicieli każda identyfikacja związku ekologicznego zachodzącego na tym poziomie jest interesująca. Chcemy wiedzieć jak bakterie zmieniają profile enzymatyczne grzybów, czy zależności między badanymi organizmami należą do obligatoryjnych czy są fakultatywne. Rozpoczęliśmy badanie grzybów w nektarze kwiatowym w związku z prawdopodobnym wpływem ich na preferencje zapylaczy.

Poszukujemy grzybów związanych z owadami w bursztynie bałtyckim. We współpracy z Muzeum Ziemi w Warszawie oraz kolekcjami Gdańska, Krakowa oraz Hamburga przeglądamy inkluzje pod kątem struktur grzybowych. Mamy nadzieję, że odnalezienie grzybów z rzędu Laboulbeniales, Hypocreales oraz Entomophthorales pomoże w kalibracji zegara molekularnego dla ewolucji entomopatogenów.

 • Badania mykosocjologiczne gleb

Dążymy do zestawienia list grzybów glebowych dla różnych typów siedlisk. Poszukujemy referencyjnych obszarów, które będą stanowiły odniesienie dla dalszych badań. Poszukujemy taksonów charakterystycznych dla obszarów seminaturalnych i zmienionych przez człowieka.

 • Grzyby obszarów chronionych

We współpracy z Polskim Towarzystwem Mykologicznym bierzemy udział w inwentaryzacji grzybów obszarów chronionych.

 • Grzyby inwazyjne

Znaleźliśmy na terenie Polski gatunek borowikowca, który potencjalnie może się okazać inwazyjny i może wpływać na rodzime grzyby przez konkurencyjne wypieranie. Monitorujemy rozprzestrzenianie się tego gatunku i prowadzimy eksperymenty ekologiczne dążące do odpowiedzi na pytanie o jego rzeczywisty wpływ na inne gatunki.

Usługi badawcze:

 • Ekspertyzy mykologiczno-budowlane,
 • Ekspertyzy mykologiczne dla przemysłu spożywczego i kosmetycznego,
 • Ekspertyzy sądowe,
 • Ekspertyzy mykologiczne przedmiotów kultu i przedmiotów zabytkowych
 • Inwentaryzacje grzybów wielkoowocnikowych.

Oferta:

 • Identyfikacja molekularna grzybów (zarówno mikroskopowych jak i wielkoowocnikowych) – próbką jest albo owocnik albo kultura grzyba na szalce
 • Identyfikacja morfologiczna grzybów w oparciu o cechy mikroskopowe (zarówno mikroskopowych jak i wielkoowocnikowych) – próbką jest albo owocnik albo kultura grzyba na szalce
 • Inwentaryzacje grzybów wielkoowocnikowych pod ekspertyzy środowiskowe
 • Ekspertyzy z zakresu mykologii budowlanej
 • Mykologiczne ekspertyzy dla sądownictwa i policji
 • Konsultacje dotyczące grzybów jadalnych i trujących
 • Organizacja kursów identyfikacji molekularnej grzybów