W dniu 05.09.2022 r. rozpoczął się nabór wniosków na dofinansowanie projektów skierowanych na promocję badań naukowych zrealizowanych na UW.

W konkursie mogą wziąć udział *pracownicy* zatrudnieni na Uniwersytecie Warszawskim oraz *doktoranci* Uniwersytetu Warszawskiego, którzy w latach 2019-2021 prowadzili prace naukowe i uzyskali wyniki tych badań.  Mogą oni starać się o dofinansowanie *promocji wyników swoich badań wśród odbiorców spoza grona naukowego* – ogółu społeczeństwa interesującego się nauką, np. wśród młodzieży, rodziców, nauczycieli, organizacji pozarządowych lub decydentów.

Przyznana kwota, do 20 000 zł na projekt, może zostać wykorzystana na sfinansowanie: wykładu, prezentacji lub warsztatów podczas których ogółowi społeczeństwa przekazane zostaną informacje o badaniach naukowych zrealizowanych na Uniwersytecie Warszawskim.

Szczegółowe informacje oraz zasady przyznawania środków dostępne są na stronie IDUB:
https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/iii-3-2/edycja3w/

Zapraszamy do udziału i do zgłaszania wniosków.

środa, Wrzesień 7, 2022 - 10:12