Zapraszamy do zapoznania się z możliwością finansowania projektów badawczych przez  (European Research Council – ERC).

ERC finansuje kilka rodzajów grantów:

  • ERC Starting Grant – dla początkujących naukowców, 2-7 lat po doktoracie: do 1,5 mln euro na projekt trwający do 5 lat,
  • ERC Consolidator Grant – dla naukowców u progu samodzielności badawczej, 7-12 lat po doktoracie: do 2 mln euro na projekt trwający do 5 lat,
  • ERC Advanced Grant – dla naukowców doświadczonych, o uznanym dorobku naukowym: do 2,5 mln euro na projekt trwający do 5 lat,
  • ERC Synergy Grant – dla 2-4 liderów (PIs) i ich zespołów z różnych, uzupełniających się dziedzin, dla wspólnego rozwiązywania ambitnych problemów badawczych: do 10 mln euro na projekt trwający do 6 lat. We wniosku należy wykazać, że osiągnięcie przełomowych wyników proponowanych badań nie jest możliwe w pojedynkę, a tylko we współdziałaniu liderów,
  • Proof of Concept – dla wykonawców ww. grantów badawczych na komercjalizację wyników badań osiągniętych w projekcie ERC (do 150 000 euro)

Aktualnie otwarte konkursy:
– ERC Consolidator Grant – do 17/03/2022, całkowity budżet: 776 mln euro
– ERC Advanced Grant – do 28/04/2022, całkowity budżet: 555 mln euro

Wysoko cenione są projekty interdyscyplinarne, o wysokim stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników. Klasyczny podział na badania podstawowe i stosowane nie ma znaczenia: badania muszą mieć charakter poznawczy, pionierski, przekraczać obecne granice wiedzy.

Z funduszy projektu można pokryć wszelkie niezbędne koszty: wynagrodzenia dla lidera i członków zespołu, badań, aparatury (zgodnie z zasadami amortyzacji), odczynników, podróży, publikacji, opłat konferencyjnych, zleceń zewnętrznych, itp. oraz koszty pośrednie instytucji goszczącej.

Jedynym kryterium oceny jest jakość naukowa projektu, w rozbiciu na 2 elementy: osoba i dorobek lidera oraz naukowa wartość pomysłu.

Zachęcamy do składania projektów z pomocą Biura Rozwoju CNBCh.

e-mail:mtarapata@cnbc.uw.edu.pl

źródło:
https://erc.europa.eu/
https://www.kpk.gov.pl/horyzont-europa/excelence-science/erc-frontier-research

czwartek, Styczeń 20, 2022 - 14:43