„Theoretically derived thermodynamic properties can be improved by the refinement of low frequency modes against X-ray diffraction data”

Autorzy:  Anna A. Hoser, Marcin Sztylko, Damian Trzybiński, Anders Ø. Madsen

DOI: https://doi.org/10.1039/d1cc02608a

Uzyskiwanie wiarygodnych własności termodynamicznych, takich jak pojemność cieplna, entropia wibracyjna dla kryształów molekularnych jedynie na drodze obliczeń periodycznych jest bardzo kosztowne obliczeniowo, gdyż wymaga obliczeń częstości drgań, nie tylko w punkcie Γ  sfery Brillouina, ale również w innych punktach.

W publikacji pokazaliśmy, iż wykorzystując zaproponowaną przez nas metodę udokładniania częstości drgań uzyskanych na drodze obliczeń periodycznych, przeprowadzonych jedynie w punkcie Γ względem monokrystalicznych danych rentgenowskich (normal mode refinement, NoMoRe), jesteśmy w stanie uzyskać pojemności cieplne zgodne z tymi uzyskiwanymi metodami kalorymetrycznymi dla modelowych kryształów molekularnych. Stworzyliśmy również serwer, dzięki któremu użytkownicy mogą przeprowadzać udokładnienia drgań normalnych (nomore.chem.uw.edu.pl).

https://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2021/cc/d1cc02608a

Źródło www.chem.uw.edu.pl

poniedziałek, Wrzesień 20, 2021 - 9:35