Ze względu na panującą pandemię 63. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego został przesunięty o rok i odbył się w dniach 13-17 września 2021 roku. Podczas Zjazdu zostały wręczone Medale PTChem. Laureaci wygłosili też wykłady plenarne.

Laureat Medalu imienia Jędrzeja Śniadeckiego za 2020 r. – Prof. dr hab. Sławomir Filipek

Laureat Medalu imienia Jana Harabaszewskiego za 2020 r. – Prof. dr hab. Marek Orlik

Laureat Medalu imienia Jana Harabaszewskiego za 2021 r. – Prof. dr hab. Lucjan Piela

Serdecznie gratulujemy!

Źródło: www.chem.uw.edu.pl

poniedziałek, Wrzesień 20, 2021 - 9:30