JM Rektor prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak, na wniosek Komisji Rektorskiej ds. Nagród Ministra Edukacji i Nauki, wyróżnił Pana prof. dr hab. Sławomira Filipka nagrodą Rektora za całokształt dorobku.

Serdecznie gratulujemy!

Źródło: www.chem.uw.edu.pl

czwartek, Wrzesień 9, 2021 - 11:10