Wśród nagrodzonych grantami projektów znajduje się 14 kierowanych przez badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego.

NAUKI HUMANISTYCZNE, SPOŁECZNE I O SZTUCE:

· „Wyobrażenia harmonii międzygatunkowej w literaturze, filmie i innych tekstach kultury anglosaskiej, od połowy XIX do XXI wieku” (kierownik: dr hab. Justyna Ewa Włodarczyk, Wydział Neofilologii) – grant w wysokości 1 208 284 zł

NAUKI O ŻYCIU:

· „Niekanoniczna poliadenylacja RNA oraz inne posttranskrypcyjne mechanizmy regulatorowe w adaptacyjnej odpowiedzi immunologicznej zależnej od komórek T” (kierownik: dr hab. Seweryn Mroczek, Wydział Biologii) – grant w wysokości 3 499 920 zł

· „TUMORMAP: Wyznaczanie map pod-klonów guzów nowotworowych i ich mikrośrodowiska w ultrawysokiej rozdzielczości przestrzennej i molekularnej” (kierownik: dr hab. Ewa Szczurek, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki) – grant w wysokości 1 927 200 zł

· „Analiza kopalnych genomów małych ssaków jako narzędzie do rekonstrukcji odpowiedzi gatunków na zmiany klimatu” (kierownik: dr Mateusz Krzysztof Baca, Centrum Nowych Technologii) – grant w wysokości 3 092 920 zł

NAUKI ŚCISŁE I TECHNICZNE:

· „Ultrazimne cząsteczki wieloatomowe: tworzenie, dynamika, zastosowania” (kierownik: dr hab. Michał Józef Tomza, Wydział Fizyki) – grant w wysokości 3 300 000 zł

· „Różniczkowe Nierówności Harnacka – Nieliniowe i Nielokalne” (kierownik: dr Mikołaj Sierżęga, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki) – grant w wysokości 1 319 400 zł

· „Sondy chemiczne umożliwiające badanie oddziaływań pomiędzy poliaminami i białkami w komórkach żywych” (kierownik: dr Remigiusz Adam Serwa, Centrum Nowych Technologii) – grant w wysokości 2 896 520 zł

· „Wpływ otoczenia molekularnego na strukturę, funkcję i oddziaływania makrocząsteczek biologicznych” (kierownik: dr hab. Piotr Mikołaj Setny, Centrum Nowych Technologii) – grant w wysokości 2 120 482 zł

· „Optycznie wykrywany rezonans w magnetycznych materiałach dwuwymiarowych” (dr Tomasz Wiktor Kazimierczuk, Wydział Fizyki) – grant w wysokości 2 425 780 zł

· „Poszukiwanie rozwiązania problemów Modelu Standardowego w Ciemnym Sektorze” (kierownik: dr hab. Marcin Badziak, Wydział Fizyki) – grant w wysokości 2 440 360 zł

· „Zaawansowane metody spektroskopii NMR w badaniach mechanizmu kondensacji chromatyny związanej z przejściami fazowymi białek” (kierownik: dr Rafał Łukasz Augustyniak, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych) – grant w wysokości 2 626 790 zł

· „M:M-PROP: oddziaływania metalofilowe – sojusznicy czy wrogowie?” (kierownik: dr hab. Katarzyna Natalia Jarzembska, Wydział Chemii) – grant w wysokości 2 889 000 zł

· „Metody typu embedding w chemii kwantowej – przesuwając granice modelowania właściwości molekularnych złożonych układów zawierających ciężkie atomy” (kierownik: dr Małgorzata Olejniczak, Centrum Nowych Technologii) – grant w wysokości 1 413 200 zł

· „W poszukiwaniu monokryształów miękkiej materii: złożone układy samoorganizujące się poprzez lokalne grzanie laserowe” (kierownik: dr hab. Paweł Wawrzyniec Majewski, Wydział Chemii) – grant w wysokości 2 298 000 zł

Pełne listy rankingowe znajdują się na stronie NCN >>

Źródło: www.uw.edu.pl

czwartek, Luty 18, 2021 - 14:43