• Polski

Osoby przedsiębiorcze związane z UW, które osiągnęły sukces w biznesie, mogą wziąć udział w rozpoczynającej się właśnie IV edycji konkursu „Przedsiębiorca Roku Uniwersytetu Warszawskiego”. Zgłoszenia przyjmowane są do 1 marca 2021 r. – Chcemy wyróżnić przede wszystkich tych, którzy mają pomysł na to, jak zmieniać świat wokół siebie poprzez tworzenie innowacji, zakładanie firm czy organizacji społecznych – podkreśla prof. Beata Glinka, pomysłodawczyni konkursu.

Konkurs jest skierowany do wszystkich członków społeczności akademickiej, zarówno studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników UW. ─ Na Uniwersytecie mamy się czym pochwalić. Mamy wśród studentów, pracowników i absolwentów takich przedsiębiorców, którzy robią rzeczy arcyciekawe, ponadprzeciętne i naprawdę warto o nich mówić. Warto pokazać, że byli i są związani z naszą uczelnią ─ mówi prof. Beata Glinka z Wydziału Zarządzania UW, organizatorka konkursu.

Celem konkursu jest propagowanie działań przedsiębiorczych oraz przedstawienie dobrych praktyk i promowanie pozytywnych przykładów biznesowych wśród przedstawicieli społeczności UW, angażujących się w tworzenie i rozwijanie firm.

─ Szukamy tych, którzy faktycznie są ponadprzeciętni w sferze biznesu, w sferze kreacji nowych przedsięwzięć, innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych ─ mówi dr Remigiusz Lewandowski, członek kapituły konkursu.

Finaliści zostaną wyłonieni z co najmniej trzech, spośród czterech, kategorii konkursu:

  • Master of Business ─ wyróżnione zostanie przedsiębiorstwo założone przez studenta, absolwenta lub pracownika UW, które osiągnęło sukces i funkcjonuje na rynku więcej niż 4 lata.
  • Start-up Roku Uniwersytetu Warszawskiego ─ w tej kategorii przynajmniej jeden z założycieli Start-upu musi być studentem, absolwentem lub pracownikiem UW. Do udziału w konkursie mogą zostać zakwalifikowane tylko te start-upy, które zostały zgłoszone do rejestracji nie później niż 31 grudnia roku poprzedzającego edycję konkursu i działają nie dłużej niż 5 lat.
  • Innowacja/Innowator Roku ─ w tej kategorii rywalizować będą ze sobą przedsiębiorcy, którzy oferują innowacyjne produkty lub usługi, bądź też stosują nowoczesne rozwiązania organizacyjne.
  • Przedsiębiorca społeczny ─ nagrodzona zostanie organizacja, która wspiera działania na rzecz społeczeństwa i została założona przez studenta, absolwenta lub pracownika UW.

Zgłoszenia można przesyłać poprzez stronę www.przedsiebiorcaroku.uw.edu.pl.

Zgłoszenia mogą być dokonane w dwojaki sposób: samodzielnie przez uczestnika lub przez kogoś innego. W tym drugim przypadku potencjalny uczestnik musi wyrazić zgodę na udział. IV edycja konkursu „Przedsiębiorca Roku Uniwersytetu Warszawskiego” zostanie rozstrzygnięta wiosną 2021 r.

Komisji konkursowej przewodniczy Adam Niewiński, współzałożyciel funduszu OTB Ventures, a pracami Kapituły kieruje prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW. Koordynatorem konkursu jest Centrum Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania UW.

Źródło: www.uw.edu.pl

poniedziałek, Luty 8, 2021 - 10:09