Badania strukturalne izolatorów topologicznych Bi2Te3 domieszkowanych Mn, przeprowadzone przez Kamila Sobczaka z Laboratorium Mikroskopii i Spektroskopii Elektronowej kierowanym przez prof. dr. hab. Mikołaja Dontena, pozwoliły na identyfikację nowej fazy w której mangan samorganizuje się w uporządkowaną supersieć MnBi2Te4. Wyniki zostały opublikowane w prestiżowym wydawnictwie Nature Physics.

Artykuł opisuje kwantowe anomalne zjawisko Halla występujące w temperaturach kilku kelwinów w magnetycznych izolatorach topologicznych bazujących na tellurku bizmutu domieszkowanym manganem. Ferromagnetyzm monowarstw MnBi2Te4 otwiera przerwę energetyczną topologicznych stanów powierzchniowych, a kiedy poziom Fermiego znajdzie się w tej przerwie, anomalne przewodnictwo Halla w zerowym polu magnetycznym osiąga skwantowaną wartość e2/h.

Co ważne, kwantyzacja w tym reżimie nie jest maskowana przez kanały przewodzenia objętościowego, więc powinna być obecna w szerokiej rodzinie magnesów topologicznych. Nature Physics https://www.nature.com/articles/s41567-020-0998-2

Gratulujemy!

Z innych ważnych  prac jakie powstały w LMiSE w roku 2020 to:

 Environmental Enhancement of PGM-free oxygen reduction electrocatalyst performance for conventional and enzymatic fuel cells: The influence of an external magnetic field Applied Catalysis B IF: 14.470 https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2019.117955

Ultrasound-activated TiO2/GO-based bifunctional photoreactive adsorbents for detoxification of chemical warfare agent surrogate vapors”, Chemical Engineering Journal, IF: 10,652 395, 2020, 125099, DOI: 10.1016/j.cej.2020.125099

 

poniedziałek, Listopad 16, 2020 - 15:21