Sposób parowania się zasad azotowych nukleotydów jest szerokim zagadnieniem poruszanym przez biologów, chemików i naukowców z innych dziedzin. W swojej pracy Małgorzata K. Cabaj (doktorantka) oraz prof. Paulina M. Dominiak (promotorka) – kierownik Grupy Modelowania Gęstości Elektronowej w CNBCh UW – wykonały analizę częstości występowania różnych rodzajów parowania się zasad azotowych nukleotydów na podstawie danych krystalograficznych zdeponowanych w Cambridge Structural Database. Analiza ta wykazała złożony związek pomiędzy obecnością lub brakiem podstawnika w miejscu wiązania glikozydowego, a także lokalizacją protonów w pierścieniu puryn i pirymidyn.

Publikacja jest dostępna pod adresem: https://academic.oup.com/nar/article/48/15/8302/5877809.

Źródło: www.chem.uw.edu.pl

 

środa, Październik 14, 2020 - 14:55