W związku z przejściem na emeryturę i zakończeniem pracy na stanowisku kierownika grupy badawczej Laboratorium Ochrony i Rekultywacji Wód, co wyrażone zostało Uchwałą nr 3/2020 Rady Naukowej Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW z dnia 27 sierpnia 2020 r., proszę przyjąć serdeczne podziękowania za cały okres pracy na rzecz UW.

Dyrekcja Centrum Nauk Biologiczno- Chemicznych UW składa Panu Profesorowi wyrazy uznania za dotychczasową pracę oraz życzy wszelkiej pomyślności. Doceniamy również wkład Pana Profesora w rozwój subdyscypliny oraz za podejmowane z sukcesem wysiłki w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych.

 

czwartek, Wrzesień 10, 2020 - 15:31