6 projektów koordynowanych przez naukowców z UW zostanie sfinansowanych w pilotażowym konkursie na projekty edukacyjne sojuszu 4EU+. W przedsięwzięcia zaangażowani będą studenci i doktoranci uczelni członkowskich.

W konkursie złożonych zostało ponad 50 wniosków. Finansowanie otrzyma 31 projektów, wpisujących się w tematykę programów flagowych:

  • 8 dotyczy flagshipu 1: Zdrowie i zmiany demograficzne w środowisku miejskim,
  • 11 realizowanych będzie w ramach flagshipu 2: Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków,
  • 6 związanych jest z tematyką flagshipu 3: Transformacja nauki i społeczeństwa poprzez rozwijanie zaawansowanych technologii informacyjnych, obliczeniowych i komunikacyjnych,
  • 6 dotyczy flagshipu 4: Bioróżnorodność i zrównoważony rozwój.

Wybrane inicjatywy różnią się pod względem formy czy czasu trwania. Są wśród nich m.in. szkoły letnie i zimowe, kursy prowadzone online i w tradycyjny sposób oraz te, które przyczynią się do opracowania wspólnych programów studiów. Wszystkie projekty odnoszą się do współczesnych wyzwań i problemów, z jakimi mierzą się społeczeństwa europejskie. Skoncentrowane są na wiedzy opartej na badaniach, rozwijają kompetencje i umiejętności studentów sojuszu.

Źródło: www.uw.edu.pl

środa, Wrzesień 9, 2020 - 14:34