W poniedziałek, 29 czerwca br. rozpoczęła się Międzynarodowa Szkoła Letnia Euromaster „Metrology Science in Chemisty” (MSC), poświęcona zagadnieniom chemii analitycznej, metrologii i akredytacji. Tegoroczna edycja miała odbyć się w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej Uniwersytetu Warszawskiego w Chęcinach, lecz w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną musiała zostać przeniesiona do przestrzeni wirtualnej. Program zajęć Szkoły Letniej został opracowany przez międzynarodowe konsorcjum Euromaster MSC, pod patronatem Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC). W tym roku, już po raz trzynasty udało się zgromadzić studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich, którzy przez dwa tygodnie spotykają się zdalnie, dyskutują, uczestniczą w warsztatach oraz realizują zadane projekty z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych.

Jednym z organizatorów wydarzenia jest Uniwersytet Warszawski, reprezentowany przez prof. Ewę Bulską, dyrektora Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW oraz mgr. Andrzeja Gawora, pełnomocnika ds. jakości, odpowiedzialnego za utrzymywanie sytemu jakości w laboratoriach akredytowanych na Uniwersytecie Warszawskim. Z UW uczestnikami projektu są zaś studenci z Pracowni Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej Wydziału Chemii: Aleksandra Osiak, Anna Rybarczyk, Agnieszka Brzezińska oraz Grzegorz Wryk.

Uczestnicy tegorocznej Szkoły Letniej pochodzą z 17 różnych krajów, z 4 kontynentów świata. Dwutygodniowy wspólny udział w wirtualnym wydarzeniu jest okazją do wymiany doświadczeń między pracownikami laboratoriów, doktorantami i magistrantami, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę między innymi z zakresu metrologii chemicznej, walidacji procedur analitycznych oraz akredytacji.

W tym roku na rozpoczęcie Szkoły Letniej został przygotowany krótki film prezentujący jej uczestników.

Miłego oglądania!

Film MSC 2020

Relacje z tegorocznej edycji Międzynarodowej Szkoły Letniej MSC Euromaster pojawią się już wkrótce.

piątek, Lipiec 10, 2020 - 11:48