informujemy, że Rada Naukowa CNBCh UW pozytywnie zaopiniowała wniosek dotyczący utworzenia nowej grupy badawczej Ekologia i Toksyczność Cyjanobakterii, kierowanej przez dr hab. Iwonę Jasser, prof. ucz. w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW.

W najbliższym czasie pojawią się aktualne dane kontaktowe wszystkich członków grupy na stronie internetowej oraz w książce adresowej.

 

Uchwała wersja pdf:

pdf
poniedziałek, Czerwiec 29, 2020 - 14:25