Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, Laboratorium Fizykochemii Materiałów poszukuje doktoranta/doktorantki do realizacji projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki.

Tytuł projektu: Badania mechanizmów lokalnego utleniania termicznego cienkich kryształów MoS2
Kierownik projektu: dr. hab. Robert Szoszkiewicz, prof. ucz.
Termin wysyłania aplikacji: 28 czerwca 2020 r.
Więcej informacji: https://cnbch.uw.edu.pl/kariera/

wtorek, Maj 19, 2020 - 13:14