Uniwersytet Warszawski uczestniczy w międzynarodowym projekcie CollectionCare finansowanym w ramach działania programu Komisji Europejskiej Horizon 2020 w latach 2019-2022. W projekcie  udział bierze 18 uczestników z 9 krajów.

Celem projektu CollectionCare jest opracowanie innowacyjnego systemu zdolnego do monitorowania warunków środowiskowych, ale także do wysyłania ostrzeżeń i zaleceń dotyczących właściwej konserwacji obiektów zabytkowych. System monitorowania zapewnia zachowanie odpowiednich warunków zapobiegających niszczeniu obiektów zarówno podczas ekspozycji, jak i przechowywania oraz transportu.

Różne warunki otoczenia są mierzone i monitorowane za pomocą specjalnych czujników. Do monitorowanych warunków zalicza się wilgotność powietrza, temperaturę, promieniowanie UV, zanieczyszczenia i wibracje. Zbierając te informacje i przetwarzając je w przeznaczonym do tego celu programie, system może udzielać porad dotyczących konserwacji danego obiektu. W ramach tych badań naukowcy, konserwatorzy zabytków i specjaliści IT współpracują tak, aby uzyskać odpowiednio działający i przystępny system. Oprócz uniwersytetów i ośrodków badawczych w projekcie uczestniczą również muzea oraz firmy technologiczne i informatyczne. Każdej instytucji przypisana jest inna rola w projekcie; Uniwersytet Warszawski odpowiedzialny jest za badanie korozji w obiektach zabytkowych wykonanych ze stopów metali.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.collectioncare.eu

 

 

piątek, Luty 21, 2020 - 14:47