Uczelnie i instytucje naukowe mogą zaprosić badaczy z całego świata, ze wszystkich dyscyplin naukowych w ramach ogłoszonej właśnie przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej drugiej edycji Programu im. Stanisława Ulama. Program zapewnia finansowanie stypendium, obejmującego koszty utrzymania zagranicznego naukowca w Polsce, który uzyskał stopień naukowy doktora w kraju innym niż Polska. Wnioski przyjmowane są do 15 kwietnia 2020.

W ramach programu uczelnie i instytucje naukowe mogą zaprosić zarówno badaczy rozpoczynających kariery naukowe, jak i doświadczonych naukowców ze wszystkich dziedzin. Zaproszeni naukowcy włączą się w projekty badawcze i dydaktykę, mogą też wesprzeć instytucję w przygotowywaniu wniosków o prestiżowe granty. Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6 do 24 miesięcy.

Celem programu jest zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych. Dzięki programowi możliwy będzie stopniowy wzrost liczby zagranicznych naukowców zaangażowanych w badania naukowe i dydaktykę w Polsce, a także nawiązanie bądź pogłębienie kontaktów międzynarodowych z zagranicznymi instytucjami.

Termin przyjmowania wniosków: 15 stycznia – 15 kwietnia 2020 r.

W pierwszej edycji Programu im. Ulama przyznano 70 stypendiów. Do Polski przyjeżdżają naukowcy z: Indii, Niemiec, Ukrainy, Włoch, Czech, Brazylii, Turcji, Serbii, Wielkiej Brytanii, Argentyny, Australii, Austrii, Belgii, Chile, Egiptu, Estonii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Iranu, Japonii, Jordanii, Kostaryki, Nigerii, Pakistanu, Portugalii, RPA, Rosji, Słowenii, Stanów Zjednoczonych.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie NAWA.

 

 

 

 

 

 

 

środa, Luty 5, 2020 - 15:18