Wraz z nowym rokiem akademickim wszedł w życie Statut Uniwersytetu Warszawskiego uchwalony w czerwcu tego roku przez Senat naszej uczelni. Zmianie uległy również inne ważne dokumenty, m.in. Regulamin studiów, Regulamin organizacyjny oraz Regulamin pracy. W najbliższych tygodniach powstaną też nowe regulaminy jednostek oraz Regulamin wynagradzania. Wypracowane rozwiązania otwierają przed pracownikami nowe możliwości, pozwalające w sposób bardziej elastyczny planować ścieżkę swojej kariery. Chcielibyśmy Państwu opowiedzieć o tym, jak wprowadzone zmiany będą przekładać się na warunki rozwoju poszczególnych pracowników, jednostek organizacyjnych oraz całej naszej uczelni – Marcin Pałys, rektor UW

3 i 10 grudnia odbędą się spotkania dla społeczności UW dotyczące zmian w sprawach kadrowych wynikających z nowego Statutu Uniwersytetu Warszawskiego.

Spotkania dot. spraw kadrowych odbędą się:

3 grudnia, godz. 15-18 na kampusie na Ochocie, w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, ul. Żwirki i Wigury 101, w auli AB – spotkanie dotyczące spraw kadrowych – link do rejestracji

10 grudnia, godz. 15-18 na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu w budynku dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 – spotkanie dotyczące spraw kadrowych – link do rejestracji

Podczas spotkań poruszone zostaną m.in. kwestie: ścieżek kariery, zatrudnienia w drodze konkursów, procedury awansu wewnętrznego oraz pensum nauczyciela akademickiego.

Zachęcamy do przesyłania na adres pytania.spotkania@uw.edu.pl zagadnień związanych ze sprawami kadrowymi, które wymagają z Państwa punktu widzenia szczegółowych wyjaśnień. Tematy te zostaną uwzględnione w trakcie spotkań. Będzie również możliwość zadawania pytań na sali.

Spotkania dot. organizacji kształcenia

13 oraz 26 listopada odbyły się spotkania dla społeczności UW dot. zmian w organizacji kształcenia.

Źródło: www.uw.edu.pl

 

środa, Listopad 27, 2019 - 11:00