5 grudnia w budynku dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące działań zaplanowanych dla Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Sojuszu 4EU+ oraz projektu „Uniwersytety Europejskie” finansowanego przez program Erasmus+. Mogą wziąć w nim udział wszyscy członkowie społeczności UW.

4EU+ to sojusz sześciu europejskich uczelni badawczych: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Karola, Uniwersytetu w Heidelbergu, Uniwersytetu Kopenhaskiego, Uniwersytetu Sorbońskiego i Uniwersytetu Mediolańskiego. Razem uczelnie chcą wspólnie prowadzić badania i kształcić studentów, tworzyć inicjatywy związane z innowacyjnością, transferem technologii i społeczną odpowiedzialnością uczelni.

W czerwcu Komisja Europejska przyznała sojuszowi grant w pilotażowym konkursie „European Universities” finansowanym z programu Erasmus+. Więcej informacji >> Inauguracja wybranych w jego ramach projektów odbyła się 7 listopada w Brukseli.

Do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym sojuszu zapraszani są:

  • studenci i doktoranci, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej na temat inicjatyw edukacyjnych 4EU+,  
  • pracownicy UW, którzy chcieliby rozwijać swoje zainteresowania dydaktyczne i badawcze oraz kompetencje zawodowe we współpracy z pozostałymi pięcioma uczelniami Sojuszu 4EU+.

Wydarzenie odbędzie się w czwartek 5 grudnia w godzinach od 09:00 do 11:30 w auli dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej.

środa, Listopad 27, 2019 - 12:27