W dniach 4-5 lipca br. w laboratoriach Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych i Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, odbył się audit Polskiego Centrum Akredytacji, podczas którego przeprowadzono coroczną ocenę w procesie nadzoru. Uniwersytet Warszawski posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji laboratoriów badawczych od 2014 roku. Akredytowane laboratoria świadczą usługi w zakresie badań chemicznych: wody, gleby, żywności, chemikaliów oraz pomiarów fizykochemicznych. Procesem nadzoru objęte są następujące laboratoria: Analityczne Centrum Eksperckie – prof. dr hab. Ewa Bulska (CNBCh UW); Laboratorium Biogeochemii i Ochrony Środowiska – dr hab. Małgorzata Suska-Malawska, prof. UW (CNBCh UW); Laboratorium Badań Strukturalnych i Fizyko-Chemicznych – prof. dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik (CNBCh, Wydział Chemii UW) oraz Środowiskowe Laboratorium Niskotemperaturowej Skaningowej Mikroskopii Elektronowej Cryo-SEM – dr Emilia Wójcik (Wydział Geologii UW).

Tegoroczna ocena była wyjątkowa związku z koniczność wdrożenia systemu zapewnia jakości zgodnie ze nowelizowaną normą ISO/IEC 17025 oraz zmianami w strukturze organizacyjnej związanej z powołaniem pełnomocnika ds. jakości.

Zespół auditorów  Polskiego Centrum Akredytacji w wyniku przeprowadzonej oceny potwierdził  spełnienie wymagań systemowych oraz technicznych określonych w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, a także potwierdził zaufanie do kompetencji akredytowanych laboratoriów Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie posiadanej akredytacji. Za mocne strony naszych laboratoriów uznano wysokie kompetencje personelu badawczego i bardzo dobre wyposażenie oraz organizację laboratoriów. Auditorzy PCA zwrócili uwagę na bardzo duże zaangażowanie oraz świadomość celów działań systemowych pełnomocnika ds. jakości, z uznaniem podkreślili umiejętność dostosowania procesów uniwersyteckich do wymagań nowej normy.

środa, Lipiec 10, 2019 - 10:37