6 czerwca w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW i na Wydziale Fizyki UW odbyło się spotkanie z ambasadorami oraz przedstawicielami korpusu dyplomatycznego Hiszpanii i krajów Ameryki Łacińskiej. W trakcie ich wizyty podjęto rozmowy m.in. na temat możliwości pogłębienia współpracy naukowo-dydaktycznej między UW a uczelniami z kręgu hiszpańskiego i latynoamerykańskiego.

Przedstawienie UW jako uczelni badawczej, prezentacja infrastruktury wydziałów przyrodniczych i wskazanie możliwości pogłębienia naukowej współpracy w skali międzynarodowej, w tym wymiany studentów i doktorantów – to podstawowe cele spotkania zorganizowanego na kampusie Ochota.

Udział w nim wzięli akredytowani w Polsce dyplomaci reprezentujący Argentynę, Brazylię, Chile, Hiszpanię, Kolumbię, Kubę, Meksyk, Panamę, Peru, Urugwaj i Wenezuelę. Ich wizyta była okazją do dyskusji na temat sposobów nawiązania nowych lub wzmocnienia już istniejących relacji między UW a uczelniami z kręgu hiszpańskiego oraz iberoamerykańskiego. Może się to w znacznym stopniu przyczynić się do podniesienia poziomu umiędzynarodowienia i rozpoznawalności uniwersytetu na świecie.

– Jednym z priorytetów naszej uczelni, ale także całego systemu szkolnictwa wyższego w Polsce, jest odpowiedzialna internacjonalizacja – mówił prof. Marcin Pałys, rektor UW podczas spotkania. – Problemy, przed którymi stoi dzisiejszy świat, nie mogą być rozwiązane ani przez jedną osobę, ani przez pojedynczą grupę badawczą, ani nawet przez jeden uniwersytet czy jeden kraj. Musimy działać wspólnie, jeśli chcemy podejść odpowiedzialnie do największych wyzwań naszych czasów: zmian klimatycznych, masowej migracji czy zrównoważonego rozwoju.

W programie wydarzenia znalazły się prezentacje wydziałów i jednostek zlokalizowanych na kampusie Ochota. Przedstawili je reprezentanci władz Wydziału Chemii, Wydziału Fizyki, Wydziału Geologii oraz Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW. Wybrane projekty, ukazujące różnorodność i poziom naukowy prowadzonych na UW badań, opisało czterech realizujących je naukowców: dr Anna Kajetanowicz z Wydziału Chemii, dr hab. Magdalena Stobińska z Wydziału Fizyki, dr Julio Torres z CNBCh oraz dr Piotr Zawrzykraj z Wydziału Geologii. Na zakończenie wizyty goszczący na UW ambasadorowie i przedstawiciele korpusów dyplomatycznych zwiedzili także kilka laboratoriów w CNBCh oraz na Wydziale Fizyki.

piątek, Czerwiec 7, 2019 - 12:26