Miło nam poinformować Państwa, że w ramach projektu Visiting Professor Programme, w dniach 25 maja – 10 czerwca 2019 r., gościć będziemy prof. Paula Bagusa z Uniwersytetu Północnego Teksasu (University of North Texas).

Profesor będzie gościem Grupy Badawczej Kataliza i Fizykochemia Powierzchni prowadzonej przez dr. hab. Adama Lewerę. Osoby zainteresowane konsultacjami z profesorem, mogą kontaktować się z dr hab. Adamem Lewerą, email: alewera@chem.uw.edu.pl

Zainteresowania naukowe prof. Paula Bagusa dotyczą struktur elektronowych cząsteczek i faz skondensowanych, ze szczególnym uwzględnieniem właściwości obserwowalnych z wykorzystaniem spektroskopii elektronów (XPS, UPS, XAS). Profesor Bagus jest autorem ponad 350 publikacji, z których prawie wszystkie dotyczą badań struktury elektronowej materii. Jest uznanym międzynarodowym naukowcem i członkiem krajowych i międzynarodowych komitetów i stowarzyszeń naukowych.

Profesor wygłosi  wykłady:

 

Więcej informacji: http://vpp.cnbch.uw.edu.pl/about-visitors/

czwartek, Maj 23, 2019 - 15:45