W ramach programu Erasmus+ oraz projektu TRI-BIO-CHEM w maju br. na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego gościć będzie Prof. Nela Malatesti z Department of Biotechnology, University of Rijeka, Chorwacja. Prof. Malatesti specjalizuje się w terapii fotodynamicznej i naukowo zajmuje się poszukiwaniem nowych rodzajów fotouczulaczy stosowanych w takiej terapii.

W dniach 13–17 maja 2019 r. Prof. Malatesti wygłosi w CNBCh UW cykl wykładów zatytułowany ,,Photodynamic therapy (PDT) nowadays’’. Kolejne wykłady to:

  • ,,History of phototherapy and basic principles of PDT’’
  • ,,Physiochemical properties of photosensitisers and development of photosensitisers for PDT’’
  • ,,Types of photosensitisers for PDT and synthesis of new photosensitisers for PDT’’
  • ,,PDT of cancers’’
  • ,,Antimicrobial PDT for infections and disinfection’’

Wszystkie wykłady będą odbywać się w Auli B i rozpoczynać o godz. 9.00.

Wykład 13 maja jest dedykowany uczestnikom projektu TRI-BIO-CHEM, ale jednocześnie otwarty dla wszystkich zainteresowanych.

Terapia fotodynamiczna (Photodynamic Therapy, PDT) to połączenie działania fotouczulacza, światła i tlenu cząsteczkowego w celu wywołania stresu oksydacyjnego, który można wykorzystać do uśmiercania patogenów, komórek nowotworowych i innych komórek o dużej proliferacji. Obecnie wciąż rośnie liczba zatwierdzonych klinicznie fotouczulaczy i zastosowań PDT umożliwiających selektywne celowanie, zlokalizowane działanie i stymulację odpowiedzi immunologicznych. Do dalszego rozwoju i szerszego zastosowania PDT może przyczynić zaprojektowanie nowych fotouczulaczy o zwiększonej selektywności i biodostępności. Fotouczulacze na bazie porfiryny, wykazujące właściwości amfifilowe i zawierające ładunek jedno- lub dwudodatni, są skutecznym narzędziem w PDT stosowanej przeciwko nowotworom, infekcjom mikrobiologicznym, a ostatnio również autoimmunologicznym chorobom skóry.

Konsultacje naukowe z Prof. Malatesti odbędą się 14 maja w godz. 11–13, w pokoju 4.103 w CNBCh UW. Konsultacje są dedykowane uczestnikom projektu TRI-BIO-CHEM, jednak Prof. Malatesti zaprasza na nie wszystkich zainteresowanych.

Projekt TRI-BIO-CHEM realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

wtorek, Kwiecień 23, 2019 - 11:32