Katalizator nitrowy opracowany w latach 2003-2006 przez prof. Karola Grelę jest uniwersalnym, stabilnym inicjatorem metatezy olefin od niedawna dostępnym na stronach Sigma Aldrich. Wykazuje aktywność katalityczną już w niskich temperaturach i od kilkunastu lat jest z powodzeniem wykorzystany w reakcjach metatezy z zamknięciem pierścienia, metatezy krzyżowej i metatezy enynów.

Znajduje zastosowanie między innymi w syntezie związków biologicznie czynnych i farmaceutyków, produktów naturalnych oraz makrocyklicznych piżm.

Produkt można obejrzeć tutaj:
piątek, Luty 8, 2019 - 15:27