Od 9 do 13 października 2017 roku gościliśmy prof. Emilię Vassilevą z Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA, International Atomic Energy Agency). Prof. Vassileva kieruje Laboratorium Morskich Badań Środowiskowych IAEA z siedzibą w Monako, którego podstawowym zadaniem jest wspieranie polityki Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie oceny zanieczyszczenia wybrzeży i mórz oraz bezpieczeństwa spożycia ryb i owoców morza. Celem wizyty była dyskusja poświęcona realizacji zapisów umowy o współpracy między IAEA oraz Uniwersytetem Warszawskim. Prof. Emilia Vassileva nie tylko wygłosiła seminarium poświęcone certyfikacji materiałów odniesienia pochodzenia morskiego (osadów, organizmów żywych), ale także uczestniczyła w pomiarach stosunków izotopowych ołowiu w próbkach organizmów morskich przygotowanych w laboratorium w Monako. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem wielodetektorowego spektrometru mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną Nu Plasma II będącego częścią wyposażenia ACE CNBCh UW. Laboratorium Morskich Badań Środowiskowych IAEA, z siedzibą w Monako zajmuje się opracowywaniem i walidacją procedur analitycznych służących do pomiaru zanieczyszczeń w próbkach morskich, w tym pierwiastków śladowych, metylortęci, związków organicznych i węglowodorów naftowych. Badania te wspomagają działania ONZ dotyczące monitorowania zanieczyszczeń środowiska morskiego oraz wdrażania programów ochrony środowiska. Laboratorium rozwija metodologię i wykorzystuje pomiary stosunków izotopowych z użyciem wysokorozdzielczej spektrometrii mas, tak aby była możliwa identyfikacja źródeł zanieczyszczenia obszarów przybrzeżnych. Laboratorium jest zaangażowane w produkcję certyfikowanych materiałów odniesienia pierwiastków śladowych i zanieczyszczeń organicznych w matrycach morskich, w tym osadów i organizmów biologicznych. Laboratorium Morskich Badań Środowiskowych IAEA jest również organizatorem porównań międzylaboratoryjnych i testów biegłości, które wspomagają poprawę jakości i wiarygodności wyników pomiaru uczestniczących w nich laboratoriów.

Na zdjęciu, od lewej: prof. Emilia Vassileva, prof. Ewa Bulska

poniedziałek, Grudzień 11, 2017 - 15:25