W dniu 7 lipca 2017 roku Centrum Nauk Biologiczno – Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego odwiedziła delegacja z Peru w składzie dr Vidal Pino (dyrektor Regionalnej Dyrekcji Kultury w Cusco) oraz Fernando Astete (dyrektor Parku Narodowego Machu Picchu). Obaj panowie byli przedstawicielami Republiki Peru na trwającej w tym czasie w Krakowie 41. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Goście zainteresowani byli zarówno potencjałem badawczym Centrum, jak również badaniami realizowanymi w CNBCh UW, szczególnie badaniami aplikacyjnymi o charakterze interdyscyplinarnym. Delegacji towarzyszył dr Maciej Sobczyk (Ośrodek Badań Prekolumbijskich Uniwersytetu Warszawskiego), ze strony CNBCh w spotkaniu udział wzięli prof. Ewa Bulska (dyrektor CNBCh), Konrad Zawadzki (vice-dyrektor CNBCh) oraz Olga Syta (doktorantka Wydziału Chemii UW). Rozmowy dotyczyły między innymi realizowanego od kilku miesięcy wspólnego projektu ochrony budowli miasta Inków na szczycie Machu Picchu. Delegacja z dużym zainteresowaniem zwiedziła zarówno Zielnik, jak również laboratoria Analitycznego Centrum Eksperckiego oraz Laboratorium Mikroskopii i Spektroskopii Elektronowej.

Na zdjęciu, od lewej: dr Maciej Sobczyk, prof. Ewa Bulska, dr Vidal Pino, Olga Syta, Fernando Astete.

piątek, Lipiec 7, 2017 - 15:33