Profesor Wiktor Koźmiński będzie realizował dwa prestiżowe granty:polsko-włoski Canaletto, w którym partnerem jest prof. Isabella Felli z CERM i Wydziału Chemii Uniwersytetu we Florencji. Tematem grantu jest: Opracowanie nowych metod NMR w badaniach białek nieustrukturyzowanych/ Development of new NMR methods for the study of intrinsically disordered proteins. Drugi zdobyty przez profesora grant to Maestro7 (NCN). Gratulujemy obu grantów!

piątek, Luty 5, 2016 - 10:41