W piątek, 29 stycznia br. przekazaliśmy pani Krystynie Głąbowej specjalny zeszyt „Wiadomości Chemicznych”, zeszyt przygotowany z okazji przypadającej w 2015 roku, 70. rocznicy urodzin profesora Stanisława Głąba. Spotkanie odbyło się w sali Marii Skłodowskiej – Curie w gmachu Wydziału Chemii UW. Spotkanie zorganizowali redaktorzy gościnni zeszytu Wiadomości Chemiczne, profesorowie Ewa Bulska, Renata Bilewicz, Paweł Kulesza, a obecni byli również autorzy publikacji zamieszczonych w tym zeszycie. Profesor Paweł Kulesza, Dziekan Wydziału Chemii UW wręczył pani Krystynie Głąbowej kilka egzemplarzy zeszytu specjalnego, a przy okazji podkreślił jak znaczącą osobą dla naszej społeczności był pan profesor Stanisław Głąb.

Słowo wstępne, spis treści.

wtorek, Luty 2, 2016 - 10:48