Polskie Towarzystwo Chemiczne wyróżniło prof. dr hab. Karola Grelę medalem im. Stanisława Kostaneckiego za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie chemii organicznej. Medal zostanie wręczony Profesorowi Greli podczas 59 Zjazdu PTChem, który odbędzie się w Poznaniu w dniach od 19 do 23 września 2016 roku.Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi wyróżnienia. Profesor Karol Grela jest kierownikiem grupy badawczej Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej pracującej w CNBCh UW.Więcej o pracy i badaniach Profesora Greli i jego grupy badawczej można dowiedzieć się z naszego FILMU.

środa, Styczeń 27, 2016 - 9:42