Autor książki dr Dariusz Wilk odbywa staż podoktorski w Analitycznym Centrum Eksperckim w ramach konkursu FUGA (NCN) pt. “Procesy fizykochemiczne oraz możliwości identyfikacyjne materiałów relewantnych dla ekspertyzy sądowej w badaniach technikami chemii analitycznej.”

Książka z serii „Monografie Prawnicze” stanowi kompleksowe opracowanie problematyki fałszerstw dzieł sztuki. Monografia została nagrodzona w konkursie Stowarzyszenia Rzeczoznawców Ekonomicznych na najlepszą pracę doktorską w zakresie funkcjonowania biegłych sądowych oraz przez Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne w konkursie im. prof. T. Hanauska na pracę roku z dziedziny kryminalistyki.

Dariusz Wilk jest doktorem nauk prawnych i doktorem nauk chemicznych;adiunktem w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

czwartek, Styczeń 21, 2016 - 17:31