Dr Maria Górna zdobyła fundusze w dwóch porojektach – Lider oraz Embo Installation Grant, tworzy w CNBCh UW grupę Biologii Strukturalnej, która będzie stanowić część Laboratorium Badań Biomakromolekularnych.

Lider to program skierowanym do młodych naukowców, jego głównym celem jest poszerzanie ich kompetencji w zarządzaniu zespołami badawczymi w trakcie realizacji projektów. Dr Maria Górna zdobyła w tym programie fundusze na projekt: Białka IFIT w detekcji RNA patogenów.

EMBO Instllation Grant to fundusze mające pomagać utalentowanym młodym liderom grup badawczych w tworzeniu laboratoriów w macierzystych ośrodkach badawczych. Dotacje zachęcają naukowców kontynuujących karierę za granicą do powrotu i pracy w rodzimych ośrodkach.

Dr Maria Górna jest adiunktem na Wydziale Chemii UW, studia magisterskie odbyła w ramach Kolegium MISMaP UW, podczas których łączyła biologię molekularną z chemią teoretyczną. Doktorat obroniła na Wydziale Biochemii Uniwersytetu w Cambridge, gdzie zajmowała się badaniem struktury i funkcji bakteryjnego degradosomu RNA pod kierunkiem Prof. Bena Luisi. Staż podoktorski odbyła w Centrum Medycyny Molekularnej (CeMM) Austriackiej Akademii Nauk w grupie biologii systemowej Prof. Giulio Superti-Furga.

wtorek, Styczeń 5, 2016 - 10:37