5 listopada 2015 r. w Sali Kolumnowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów laureatom nagród Prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo- techniczną lub artystyczną za rok 2014.

W gronie wyróżnionych naukowców znalazł się zespół pod kierownictwem prof. dra hab. Andrzeja Czerwińskiego w składzie: dr Zbigiew Rogulski, dr Jan Kotowski, dr Szymon Obrębowski, mgr Jakub Lach, mgr Kamil Wróbel, mgr Justyna Wróbel. Przedmiotem nagrodzonego osiągnięcia jest wysokoenergetyczny kwasowy akumulator węglowo-ołowiowy (Carbon Lead Acid Battery – CLAB).

Serdecznie gratulujemy nagrodzonemu zespołowi oraz życzymy dalszych sukcesów!

Opis przedmiotu nagrody można przeczytać tutaj
Zdjęcia z uroczystości rozdania dyplomów oraz lista wyszstkich laureatów za 2014 rok tutaj.

środa, Listopad 25, 2015 - 22:50