Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Ekologia zwierząt

O grupie

Grupa badawcza Ekologia Zwierząt reprezentuje Zakład Ekologii Wydziału Biologii.

Tematyka badawcza: genetyka populacyjna, ekologia populacji i zgrupowań wielogatunkowych, ekotoksykologia i bioindykacja, różnorodność biologiczna – własności, procesy, funkcje, informacja obrazowa.

Działalność badawcza

Członkowie zespołu swoje zainteresowania badawcze skupiają na następującej tematyce:

Genetyka populacyjna:

 • zmienność środowisk w czasie i przestrzeni a zróżnicowanie puli genowej populacji – rola izolacji, barier i korytarzy ekologicznych, zróżnicowania wielkości i jakości płatów środowiska; metapopulacje;
 • struktura ekologiczna populacji a zróżnicowanie puli genowej – strategie, systemy rozrodcze, systemy kojarzenia osobników, ruchliwość, relacje socjalne a stopień pokrewieństwa osobników;
 • struktura genetyczna gatunków zagrożonych i ekspandujących;
 • struktura genetyczna populacji na terenach miejskich i skażonych.

Ekologia populacji i zgrupowań:

 • analizy dynamiki liczebności populacji;
 • modele populacji, teoretyczne podstawy sterowania populacją;
 • ekologiczne mechanizmy tworzenia i funkcjonowania zgrupowań wielogatunkowych;
 • różnorodność biologiczna i jej uwarunkowania;
 • biocenotyczna rola wybranych gatunków;
 • ekologia populacji i zgrupowań wielogatunkowych na terenach miejskich i skażonych.

Ekotoksykologia i bioindykacja:

 • zwierzęta jako bioindykatory stanu środowiska (badania na poziomie osobniczym, populacyjnym i zgrupowań wielogatunkowych); biomarkery;
 • metale ciężkie i związki chloroorganiczne w ekosystemach silnie skażonych;
 • konsekwencje biokumulacji ksenobiotyków w abiotycznych (woda, osady denne, gleba) i biotycznych (rośliny, grzyby, zwierzęta) elementach ekosystemów;
 • wpływ skażeń na strukturę genetyczną populacji;
 • nowe typy skażeń (źródła, potencjalne zagrożenia).

Różnorodność biologiczna – własność, procesy, funkcje:

 • ekologiczne mechanizmy formowania się i funkcjonowania zgrupowań wielogatunkowych;
 • rozmieszczenie organizmów w przestrzeni i jego uwarunkowania; modele rozmieszczenia;
 • sieci informatyczne jako narzędzie wspomagające badania bioróżnorodności.

O KIEROWNIKU

Absolwent Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie pełni funkcję kierownika Zakładu Ekologii w Instytucie Biologii Funkcjonalnej i Ekologii. Jeszcze jako student uczestniczył w badaniach ptaków morskich i stawonogów oceanicznych na terenie Stanów Zjednoczonych. Wyniki swoich badań prezentował m. in. na konferencjach naukowych w Meksyku, Paryżu i Sienie. Od wielu lat prowadzi badania dotyczące wpływu struktury krajobrazu na funkcjonowanie populacji drobnych ssaków. W swoim dorobku posiada prace związane z rolą przestrzennie zróżnicowanego środowiska w kształtowaniu struktury genetycznej miejskich i pozamiejskich populacji gryzoni. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje również wokół zagadnień związanych z komunikacją chemiczną w relacji drapieżnik – ofiara na przykładzie wybranych gatunków ssaków drapieżnych i drobnych gryzoni. Za osiągnięcia naukowe otrzymał stypendium Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.