• Polski
  • English

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej, poszukuje kandydatów do pracy w ramach projektu badawczego „Nieortodoksyjne koncepcje w metatezie olefin” Post-Doc (2) – Asystent w grupie pracowników badawczych, prowadzący działalność w obszarze nauk ścisłych i przyrodniczych Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Karol Grela Termin wysyłania aplikacji: 17 lipca 2020 r. Więcej ofert pracy: https://cnbch.uw.edu.pl/kariera/

29 maja ukazało się zarządzenie rektora UW dotyczące technicznych warunków organizacji obron rozpraw doktorskich w trybie zdalnym. Część jawna rejestrowana będzie w formie nagrania obrazu i dźwięku za pośrednictwem narzędzi do telekonferencji. Przeprowadzenie głosowania nad uchwałami Komisji Doktorskiej podczas posiedzenia niejawnego także umożliwią narzędzia informatyczne. Obrona rozprawy doktorskiej ma charakter publiczny. Dzieli się na część […]

Informujemy, że od 1 czerwca br., administracja CNBCh UW, będzie pracować codziennie, od godz. 8.00 do 15:00.

W sierpniu rozpocznie się wakacyjny kurs języka polskiego organizowany przez Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum”. Tegoroczna, 65. edycja kursu odbędzie się online. Do 15 lipca można nadsyłać swoje zgłoszenia. Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” to najstarszy w Polsce ośrodek nauczania języka polskiego i kultury polskiej dla obcokrajowców. […]

Uczelniana Komisja Wyborcza opublikowała deklaracje wyborcze kandydatów na rektora. Na stronie UKW można również zapoznać się z życiorysami kandydatów. Kandydaci w deklaracjach, zwanych również programami wyborczymi, przedstawiają swoje plany w zakresie działalności naukowej i edukacyjnej Uniwersytetu Warszawskiego, które będą chcieli zrealizować w przypadku wyboru na rektora. W dokumentach omawiają wizję zarządzania uczelnią w wymiarze organizacyjnym […]

Oferta zatrudnienia 2 doktorantów/stypendystów w projekcie badawczym OPUS pt” Dynamiczna Chemia Kombinatoryjna w Szkieletach Metalo-Organicznych” finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownik projektu: dr hab. Michał Chmielewski – kierownik Laboratorium Chemii Supramolekularnej Termin przesyłania dokumentów: 23 czerwca 2020 roku Więcej informacji: Inne oferty pracy: Kariera  

21 maja rektor UW wydał nowe zarządzenie w sprawie zasad studiowania i pracy na Uniwersytecie Warszawskim. Zgodnie z jego zapisami zajęcia dla studentów, doktorantów i słuchaczy nadal będą prowadzone w formie zdalnej, z wyjątkiem tych, których realizacja wymaga fizycznej obecności na uczelni. Możliwa jest praca zdalna, w systemie dyżurów lub wprowadzenie ruchomego czasu pracy. Dokument […]

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej poszukuje doktoranta/doktorantki do realizacji projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki. Tytuł projektu: „Niemożliwe staje się możliwe: makrocyklizacja nieuprzywilejowanych dienów w wysokim stężeniu przez metatezę z zamknięciem pierścienia,” Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Karol Grela Termin wysyłania aplikacji: 9 czerwca 2020 r. Więcej informacji: https://cnbch.uw.edu.pl/kariera/  

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, Laboratorium Fizykochemii Materiałów poszukuje doktoranta/doktorantki do realizacji projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki. Tytuł projektu: Badania mechanizmów lokalnego utleniania termicznego cienkich kryształów MoS2 Kierownik projektu: dr. hab. Robert Szoszkiewicz, prof. ucz. Termin wysyłania aplikacji: 28 czerwca 2020 r. Więcej informacji: https://cnbch.uw.edu.pl/kariera/