• Polski
  • English

Badacze z Wydziału Biologii UW opublikowali artykuł dotyczący długofalowego wpływu pożaru podpowierzchniowego torfowiska niskiego nad Biebrzą na właściwości gleby organicznej i wtórną sukcesję roślin. Publikacja ukazała się w czasopiśmie „Science of The Total Environment” podejmującym tematykę klimatu, środowiska i ekologii. Torfowiska niskie to ekosystemy torfotwórcze, zasilane głównie przez wody gruntowe. Na tego typu torfowiskach udział […]

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, kierownik projektu – prof. Johannes Ehrenfried Zschech – poszukuje kandydatów do pracy w ramach projektu badawczego M-ERA.NET 2 Call 2019 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Tytuł projektu: „Synteza i charakterystyka nowych materiałów hybrydowych 2 D do zastosowań jako superkondensatory”, akronim HYSUCAP Stanowisko: Doktorant w projekcie M-ERA.NET 2 Call 2019 Termin wysyłania […]

Sprawozdanie Centrum Nauk Biologiczno – Chemicznych UW z 2019 roku, jest już dostępne w wersji elektronicznej. Zapraszamy do lektury:

Centrum Pomocy Psychologicznej UW od początku epidemii koronawirusa prowadzi konsultacje psychologiczne online dla studentów i pracowników uczelni. Ze wsparcia przez internet można skorzystać także w okresie wakacji. W sierpniu studenci UW mogą również wziąć udział w warsztatach dotyczących budowania relacji oraz problemu prokrastynacji. Centrum Pomocy Psychologicznej UW jest punktem pierwszej pomocy psychologicznej dla społeczności Uniwersytetu. W okresie epidemii […]

1 sierpnia społeczność akademicka, jak co roku, upamiętni wybuch Powstania Warszawskiego. O godzinie 12.00 pod tablicą pamiątkową Grupy Bojowej „Krybar” odbędzie się uroczystość połączona ze złożeniem kwiatów. W dniu wybuchu powstania, 1 sierpnia 1944 roku, VIII Zgrupowanie I Rejonu I Obwodu AK Warszawa-Śródmieście podjęło próbę odbicia Uniwersytetu Warszawskiego z rąk okupacyjnych wojsk niemieckich. Już wtedy […]

Informujemy, że Dyrektor CNBCh UW wydał . Zachęcamy do zapoznania się z treścią dokumentu w zakładce dokumenty/zarządzenia i regulaminy.

W poniedziałek, 29 czerwca br. rozpoczęła się Międzynarodowa Szkoła Letnia Euromaster „Metrology Science in Chemisty” (MSC), poświęcona zagadnieniom chemii analitycznej, metrologii i akredytacji. Tegoroczna edycja miała odbyć się w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej Uniwersytetu Warszawskiego w Chęcinach, lecz w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną musiała zostać przeniesiona do przestrzeni wirtualnej. Program zajęć Szkoły Letniej został […]

W przyszłym roku akademickim częściowe studia na UW będą mogli odbywać studenci krótkoterminowi, skierowani na UW przez zagraniczne uczelnie partnerskie. Jeśli chodzi o służbowe przyjazdy krajowe i zagraniczne na Uniwersytet Warszawski, do 31 sierpnia 2020 roku dozwolone są w szczególności te realizowane w celach naukowych. Studenckie przyjazdy W roku akademickim 2020/2021 Uniwersytet Warszawski przyjmie studentów […]

25-26.06. br. odbył się audit Polskiego Centrum Akredytacji, podczas którego przeprowadzono coroczną ocenę w procesie nadzoru. Zespół auditorów PCA potwierdził  spełnienie wymagań systemowych oraz technicznych określonych w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”, a także potwierdził zaufanie do kompetencji akredytowanych laboratoriów UW w zakresie posiadanej akredytacji. Za mocne strony […]

Senat Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego imienia Wasyla Stefanyka jednogłośnie podjął decyzję o nadaniu tytułu doktora honoris causa prof. Marcinowi Pałysowi, rektorowi UW. Uroczystość wręczenia doktoratu planowana jest we wrześniu na Ukrainie. 26 czerwca na wniosek Wydziału Nauk o Ziemi Rady Naukowej (Senatu) przykarpackiej uczelni podjął decyzję o nadaniu honorowego tytułu prof. Marcinowi Pałysowi. – W ciągu […]