• Polski
  • English

Ogłoszenie o konkursie Nazwa: Działanie I.4.2 „Fundusz odnawiania i rozwoju infrastruktury badawczej” – dofinansowania odnowienia infrastruktury badawczej Cel: dofinansowanie odnowienia lub przywrócenia podstawowej funkcjonalności infrastruktury badawczej w Działaniu I.4.2 Wnioskodawca: pracownik zatrudniony na Uniwersytecie Warszawskim, o udokumentowanym dorobku publikacyjnym powstałym przy wykorzystaniu aparatury naukowej, której dotyczy wniosek Data ogłoszenia konkursu: 10.08.2022 Rozpoczęcie naboru wniosków: 16.08.2022 (nabór ciągły) Zakończenie naboru wniosków: 31.12.2022 […]

Serdecznie zachęcamy do udziału w szkole letniej dla doktorantów, której organizatorem jest Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW. Tytuł: „Doktorancka szkoła letnia w zakresie metrologii chemicznej i zarządzania laboratorium” / „Doctoral summer school in chemical metrology and laboratory management”. Liczba punktów ECTS: 5 Termin: 29.08.2022-16.09.2022 Rejestracja: https://forms.gle/zYLGLwXEaQ2W73BC9 Szkoła letnia jest uzupełnieniem wiedzy z zakresu metrologii chemicznej, jakości […]

Dziewięcioro naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego otrzymało dofinansowanie na badania pilotażowe, kwerendy oraz staże naukowe o łącznej wysokości ponad 1 mln 400 tys. zł. NCN opublikowało wyniki kolejnych edycji konkursów MINIATURA i SONATINA. Ogłoszono drugą i trzecią odsłonę konkursu MINIATURA 6. Siedmioro badaczy i badaczek z Uniwersytetu Warszawskiego zrealizuje projekty naukowe, dzięki finansowaniu ze środków Narodowego Centrum […]

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021. Ocenie poddano 24 dyscypliny naukowe prowadzone na Uniwersytecie Warszawskim, 8 z nich uzyskało najwyższą kategorię A+. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, obowiązująca od 1 października 2018 roku, wprowadziła nowe przepisy dotyczące prowadzonej co cztery lata ewaluacji uczelni i instytutów naukowych. Ewaluacja […]

Badania prowadzone pod kierunkiem prof. Macieja Garstki z Zakładu Regulacji Metabolizmu Wydziału Biologii UW pozwoliły skonstruować układ fotowoltaiczny zbudowany z antenowych kompleksów fotosyntetycznych (LHCII), elektrody z przewodzącego grafitu oraz drobnocząsteczkowej pochodnej chinonu biorącej udział w transferze energii i elektronów między LHCII i elektrodą. Interdyscyplinarny zespół tworzyli naukowcy z Wydziału Biologii, Wydziału Chemii oraz Centrum Nauk […]

1 sierpnia, jak co roku, społeczność akademicka UW upamiętni wybuch Powstania Warszawskiego. Uroczystość rozpocznie się o godz. 12.00 na dziedzińcu w pobliżu Bramy Głównej. W 78. rocznicę historycznych wydarzeń odsłonięty zostanie również mural nawiązujący do udziału Grupy Bojowej AK „Krybar” w bohaterskich walkach o teren Uniwersytetu. W dniu wybuchu powstania, 1 sierpnia 1944 roku, VIII […]

Prof. Robert Szoszkiewicz oraz mgr Saeed Sovizi, doktorant w jego grupie badawczej, opublikowali zaproszony artykuł przeglądowy w prestiżowym czasopiśmie Surface Science Reports z autorską perspektywą na izolowane domieszkowanie kryształów dwusiarczku molibdenu. Badania takich struktur są obecnie bardzo interesujące ze względu na rozmaite aplikacje obejmujące katalizę, magazynowanie energii, rozmaite sensory, konwersję energii i optoelektronikę. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167572922000164   […]

Zapraszamy na kurs klasyfikatora grzybów, który organizowany przez Centrum Szkoleń Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Kurs poprowadzi dr Julia Pawłowska z Instytutu Biologii Ewolucyjnej. Kurs będzie odbywać się w dniach 3-5 września w Hajnówce i zakończy się egzaminem w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku. Koszt to 1500 zł. Zgłoszenia przyjmowane są […]

W niedzielę, 10 lipca br. w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej Uniwersytetu Warszawskiego w Chęcinach rozpoczęła się Międzynarodowa Szkoła: International Summer School on Quality Assurance in a Testing Laboratory (ISO/IEC 17025) poświęcona zagadnieniom chemii analitycznej, metrologii i akredytacji. To już 15 spotkanie studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich, którzy przez dwa tygodnie wspólnie dyskutują, uczestniczą w warsztatach […]

Pani mgr Agata Jagielska (Grupa Badawcza Analityczne Centrum Eksperckie w CNBCh UW) została uhonorowana II nagrodą za najlepsze wystąpienie ustne wygłoszone podczas sesji młodych na XI Polskiej Konferencji Chemii Analitycznej, PoKoChA 2022, która odbyła się w dniach 19-23 czerwca, w Łodzi. Polska Konferencja Chemii Analitycznej organizowana jest co 3 lata (https://www.pokocha.p.lodz.pl/informacje/historia-pokocha) i jest największym krajowym […]