• Polski
  • English

Dr Anna Karnkowska z Instytutu Biologii Ewolucyjnej Wydziału Biologii oraz Grupy Badawczej Mikrooganizmy Eukariotyczne w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, została stypendystką 20. edycji programu L’Oreal-UNESCO dla Kobiet i Nauki, w kategorii habilitanckiej. Serdecznie gratulujemy! “W moich badaniach analizuję sekwencję genomów protistów, czyli jednokomórkowych organizmów eukariotycznych, które w przeciwieństwie do bakterii mają jądro komórkowe. W ten sposób […]

W imieniu całego Jury Programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki, a także jego Partnerów: Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Polskiej Akademii Nauk oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, miło jest nam przekazać wiadomość, że Pani dr Maria Górna (kierownik Grupy Biologii Strukturalnej w CNBCh UW) otrzymała stypendium habilitacyjne w jubileuszowej, 20. edycji Programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet […]

Rektorzy sześciu uniwersytetów członkowskich Sojuszu 4EU+, do którego należy UW, przyjęli  rezolucję o utworzeniu stowarzyszenia „4EU + European University Alliance e.V.”. Jego siedzibą będzie niemiecki Heidelberg. – Nadanie Sojuszowi osobowości prawnej oznacza wzmocnioną i pogłębioną współpracę między naszymi sześcioma uczelniami badawczymi. To gwarancja wyższego poziomu wzajemnych relacji – powiedział prof. Tomáš Zima, rektor Uniwersytetu Karola […]

24 kwietnia odbędzie się Dzień Otwarty na Uniwersytecie Warszawskim. Podczas spotkania online kandydaci na studia będą mogli m.in. poznać ofertę edukacyjną uczelni, zasady rekrutacji, wziąć udział w lekcjach pokazowych, warsztatach oraz quizach. Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy zarejestrować się. Dzień Otwarty to jedno z najważniejszych cyklicznych wydarzeń UW. W tym roku – podobnie jak w zeszłym […]

Łącznie 18 projektów dostanie dofinansowanie w ramach konkursów na zakup lub wytworzenie infrastruktury badawczej oraz wdrożenie jej do użytku trwale zwiększającej potencjał badawczy Uniwersytetu Warszawskiego. Dwie komisje konkursowe pracujące w ramach Działań I.4.1 „Wzmocnienie potencjału Core Facility na Kampusie Ochota” oraz I.4.2 „Fundusz odnawiania i rozwoju infrastruktury badawczej”, uwzględniając sugestie złożone w ramach konsultacji ze […]

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, kierownik projektu – prof. dr hab. Karol Grela – poszukuje kandydata do pracy – w ramach projektu badawczego Kataliza dla Przemysłu Chemicznego XXI Wieku. Projekt jest realizowany w ramach programu TEAM-TECH Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Stanowisko: Student Termin wysyłania zgłoszeń: 30 kwietnia 2021 r. Więcej ofert pracy: https://cnbch.uw.edu.pl/kariera/

Do końca kwietnia został przedłużony termin, w którym pracownicy i doktoranci UW mogą poddać się bezpłatnym badaniom w kierunku aktywnego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Na czym polega badanie? Badanie polega na pobraniu wymazu z gardła i nosa przez personel medyczny. Program koordynuje Uniwersytet Warszawski, a testy wykona Warsaw Genomics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., z siedzibą […]

Publikujemy komunikat prorektora ds. współpracy i spraw pracowniczych dotyczący Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) na Uniwersytecie Warszawskim. I. Zawarcie umowy z instytucją finansową o zarządzanie PPK na Uniwersytecie Warszawskim i uruchomienie PPK w UW Uniwersytet Warszawski w dniu 26 marca 2021 r. zawarł umowę o zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych PZU SA. Fundusz […]

Badania prowadzone przez grupę Prof. Krzysztofa Woźniaka w ramach grantu poświęconego Krystalografii Kwantowej udowodniły, że stosując udokładnienie rutynowych niskokątowych danych rentgenowskich metodą atomów Hirshfelda, możliwe jest uzyskanie precyzyjnych i dokładnych pozycji atomów wodoru oraz anizotropowych czynników temperaturowych atomów wodoru, nawet w skomplikowanych strukturach wodorków metali ciężkich, jedynie na podstawie rutynowych danych rentgenowskich. Uzyskane wyniki, w […]

Prof. Jacek Jemielity, dr hab. Joanna Kowalska oraz dr Anaïs Depaix z UW, we współpracy z naukowcami z University of California, wykazali, w jaki sposób aktywność enzymów w kondensatach wewnątrzkomórkowych przyczynia się do degradacji mRNA. Wyniki badań umożliwią dalszy rozwój terapii opartych na mRNA. Rezultaty prac naukowcy opisali na łamach czasopisma „Nature Chemical Biology”. Cząsteczki […]