• Polski
  • English

Miło nam poinformować Państwa, że w ramach programu Visiting Professor Programme, gościmy Pana prof. Richarda Spontaka z NSA State University w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Prof. Spontak opublikował ponad 100 artykułów w recenzowanych czasopismach, a jego prace zostały przedstawione na okładce Microscopy Research and Technique i Langmuir. Zainteresowania naukowe profesora, obejmują efekty mieszania homo / […]

2 października 2018 r., w Centrum Nauk Biologiczno – Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 dla studentów II i III stopnia Wydziałów Biologii i Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Uroczystość została przygotowana przy współpracy z wydziałami, a o dekoracje na sali zadbali pracownicy administracji CNBCh UW. Za stołem prezydialnym zasiedli: dziekani Wydziałów Biologii […]

Szanowni Państwo, mamy przyjemność zaprosić pracowników Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego do uczestnictwa w szkoleniu „Zaawansowane materiały polimerowe dla energetyki i innych dziedzin wspomagane technologiami radiacyjnymi”, które odbędzie się dnia 18 października 2018 r. w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej (ul. Dorodna 16, Warszawa). Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Szkolenie poświęcone jest zjawiskom inicjowanym wiązką […]

Laboratorium Badań Strukturalnych i Biochemicznych (LBSBIO) poszukuje kandydatów do pracy w ramach projektu badawczego TEAM-Tech Core Facility FNP. „Synteza kompleksów rutenowych zawierających ligandy CAAC i ich wykorzystanie w reakcjach metatezy” Kierownik projektu: prof. dr hab. Krzysztof Woźniak Stanowisko Student/Licencjusz Termin wysyłania aplikacji: 9.11.2018 r. Więcej informacji na stronie www.cnbch.uw.pl/kariera/

Szanowni Państwo, w imieniu zespołu projektowego Rodzice na Uniwersytecie (http://rodzice.partycypacyjny.uw.edu.pl/) wybranego w tegorocznej edycji Budżetu Partycypacyjnego UW zapraszamy pracowników administracyjnych, pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów na edycję jesienną trwających warsztatów. Projekt realizowany jest pod patronatem Prorektor ds. rozwoju UW prof. Anny Gizy-Poleszczuk. Najbliższe warsztaty odbędą się 16 października w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW – serdecznie […]

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru Gazety Wewnętrznej Biol-Chem News Nr 7 (lipiec-wrzesień). Wersja elektroniczna jest dostępna w zakładce Media/Biol-Chem News. Link: http://cnbch.uw.edu.pl/media/

6 i 7 listopada odbędą się spotkania dotyczące planowanych na uczelni zmian wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Ich tematem będzie m.in. koncepcja powołania na uczelni rad dyscyplin naukowych i Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia, a także utworzenia 4 szkół doktorskich. Spotkania są otwarte dla pracowników, doktorantów, studentów i absolwentów UW. Rejestracja odbywa…

ORCiD to cyfrowy identyfikator służący do odróżniania naukowca w zasobach elektronicznych. Ma likwidować problem dublujących się nazwisk autorów, eliminować różne wersje zapisu imienia i nazwiska, a także precyzować tożsamość badacza. Nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zobowiązuje naukowców do jego posiadania. W zakładaniu profilu pomaga Biblioteka Uniwersytecka. ORCID (ang. Open Researcher and Contributor…

Na Uniwersytecie Warszawskim powstaje system, który ułatwi pracę lekarzom prowadzącym operacje z użyciem mikroskopów. Dzięki cyfrowej przystawce i lekkim okularom trójwymiarowy obraz pola operacji wyświetli się na specjalnym monitorze. To jednak tylko wstęp do stworzenia w pełni cyfrowego mikroskopu operacyjnego, który będzie stanowił prawdziwą rewolucję w obrazowaniu podczas tego typu operacji. Projekt zatytułowany D-ReS realizowany…

W tym roku na UW odbywa się II Badanie Nauczycieli Akademickich i Lektorów. Jego celem jest poznanie opinii pracowników naukowo-dydaktycznych UW na temat warunków pracy oraz wizerunku Uniwersytetu Warszawskiego jako miejsca rozwoju naukowego i zawodowego. Badanie prowadzi Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia UW. W badaniu wykorzystywane jest podejście jakościowe i ilościowe. Dotychczas przeprowadzono już serię wywiadów…

Prof. Marcin Pałys, rektor Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. Mirosław Wielgoś, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego podpisali 16 października list intencyjny w sprawie utworzenia federacji. Obie uczelnie planują wspólne prowadzenie wybranych badań, kierunków studiów, zajęć dydaktycznych oraz wspólne kształcenie doktorantów. Federacja UW i WUM rozpoczęłaby działalność w październiku 2019 r.     List intencyjny (pdf)    …

– Wiele wyników badań naukowych mówi o pozytywnych skutkach uprawiania sportu, nie tylko dla lepszego samopoczucia fizycznego, ale również psychicznego. Jeśli więc odczuwasz stres to jedną z metod poradzenia sobie z nim jest aktywność fizyczna, zacznij się ruszać – radzi dr Szymon Chrząstowski, terapeuta, kierownik Centrum Pomocy Psychologicznej UW. Stres może objawiać się w różny…

Kalendarium

25.10 2018

25 października o godz. 16.00 w Auli B, w CNBCh UW , prof. R. Spontak z NSA State University w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej,  wygłosi seminarium zatytułowane: Photodynamic :  Polymers as Comprehensive Self-Sterilizing Materials: Staying Ahead of a Growing Global Threat”. Serdecznie zapraszamy! Więcej informacji na stronie: http://vpp.cnbch.uw.edu.pl/  

14.11 2018

Tematyka Konferencji będzie obejmować cztery obszary dotyczące zagadnień nowych technologii syntezy, nowych cząsteczek i materiałów, nowych strategii terapeutycznych oraz zagadnień obejmujących zastosowania nowoczesnych metod obliczeniowych i analizy danych w dziedzinie farmacji. REJESTRACJA UCZESTNIKÓW JUŻ TRWA, SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDZIECIE PAŃSTWO NA STRONIE KONFERENCJI: WWW.MKNOL.EU oraz pod adresem: organizacja.mknol@ifarm.eu. Konferencja kierowana jest do chemików różnych specjalizacji, analityków, […]